• Tel: 0212 244 66 00
  • info@yurtdisindaegitim.com.tr

Azerbaycan Gence Devlet Üniversitesi - Eurostar Yurtdışı Eğitim

Araştırmayı, bilimi, teknolojiyi, doğayı eğitim sisteminde temel sektör Azerbaycan Gence Devlet üniversitesinde okumaya ne dersin?

Araştırmak ve üretmek ve buluş etmek dünyaya ve ülkene bilimsel alanda yeni değerler katmaksa hedefin tercihin kesinlikle Gence Devlet üniversitesi olmalı…

Düşünmek ve araştırmak benim işim ve bundan büyük haz alırım diyorsan…

Seçimini hemen yapmalısın…

Ne kadar kaliteli ve köklü bir okulda okuduğunu öğrenmek ister misin?

O durumda kısaca Azerbaycan Gence Devlet üniversitesi’ni tanıyalım.

14 Nisan 1938 yılında Günce’de 2 yıllık eğitim süresiyle muallim Enstitüsü şekilde kuruldu. ilk yıllarda uzmanlık, fen, fizik, matematik, Azerbaycan Dili ve Edebiyatı olarak eğitim hayatına başlamış ardından Fen Fakültesi Fen-Coğrafya Fakültesi şekilde değişmiştir. 1949 yılında bu enstitü kapatılmış Gence Devlet Pedagoji Enstitüsü şekilde yenilenmiştir. Günümüze kadar modern ve bugünkü Gence üniversitesi’nde okumak isteyenlerin sayısı çoğaldığı için çok talep üzerine ülkenin en nitelikle devlet üniversitesi unvanını almıştır.

Üniversitenin misyonu, Azerbaycan’ın eğitim ve bilimsel kurumlarını oluşturmak, Azerbaycan kültürünü ve sanatının daha da geliştirilmesini sağlamaktır. düşünce özgürlüğü ve fikirlerin çeşitliliği üniversite toplumunun temel değerlerinden biridir. Araştırma ve eğitim süreciyle birlikte üniversitenin ana temasıdır. temel ve uygulamalı eğitim şarttır. Avrupa yapılan araştırmalardan yararlanarak eğitim sahasını genişletmek üniversitenin prensibidir. Bilimsel büyüme ve küresel araştırma merkezleri ile genişleyen ilişkiler Gence Devlet üniversitesinde ayrıcalıklı yönlere bilimsel sonuçların alınmasına imkânlar yaratmıştır. Büküm denklemler teorisi, ayrıştırmalı ve integral operatörler teorisi dalında çok fazla önemli sonuçlar almıştır. okul analitik ve denklemler hakkında önemli gelişmeler kaydetmiş ve başarılı olmuştur. Analitik fonksiyonun bu yeni tanımı analitik fonksiyonlar teorisini yeni metodoloji ve yeni terminolojiyle yazmaya imkan vermektedir. Bu mühim bilimsel sonuçlar elektronik teknolojisinin ve bilgisayar tekniğinin temel teorik sorunlarını çözümde büyük kolay ciddiyete ve oldukça çok matematikler teorilerin gelişiminde büyük ciddiyet taşımıştır. diğer bilimsel sonuçlar ise eko sistemin ve biyolojik çeşitliliğin korunması, biyoloji ve botanik konusunda, Azerbaycan’ın batısındaki nebat örtüsünün incelenmesi dalında alınmıştır. üniversite kimya ve biyokimya üzerinde araştırmalarda da bulunmuştur.

Üniversitede bulunan fakülteler ve bölümler sırasıyla şöyledir;

Matematik Fakültesi:

Bilgisayar

Analitik Matematik

Uygulamalı Matematik

Cebir ve Geometri

Matematik öğretimi

Fiziki Bilimler Fakültesi:

Fizik

umumi Fizik

üretim Esasları

Eğitim Süresi: 1 4

Veterinerlik: 1 5

Hazırlık: 1300$

Lisans Programları: 1000$-1500$

ülke: 200$

4 kişilik evlerde kişi başı: 200$-250$ (talebe kendi öder.)

oturum ücreti: 150$

sağlık raporu: 50$

Danışmanlık (Kayıt masrafları, karşılama, yerleştirme): 2250$

yurt imkanı

üniversitede memleket imkanı bulunmamakta.

tahsil dili Azericedir. Hazırlık eğitimi Azerbaycan Mimarlık ve inşaat üniversitesinde verilmektedir.
Hazırlık eğitim ücreti 550 ABD Doları’dır.
Gence devlet üniversitesinde eğitim ücreti yıllık 1000 ABD Dolarıdır.

WhatsApp ya da Messenger üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!