• Tel: 0212 244 66 00
  • info@yurtdisindaegitim.com.tr

Casimir the Great Üniversitesi - Eurostar Yurtdışı Eğitim

Avrupa’nın enfazla okullarından biridir. Akreditasyonu bulunan bir üniversitedir.

Yurtdışında birçok okulla işbirliği halindedir. öğrencilerin tam donanımlı, yüksek kalitede eğitim almalarını sağlayacak,
onların sosyalleşmelerini sağlayacak alanlar, laboratuarlar mevcuttur.

Sende Avrupa’da bir okulda okumak istiyorsan Polonya tam sana göre…

Sırf kararlı ol ve geleceğine doğru adımlarını at..

Öncelikle mektep meselesinde bilgilenmeye ne dersin…

1969 yılında kurulmuştur. Avrupa standartlarında yükseköğretim programları sunan üniversite, çağdaş ekipmanlarla donatılmış
araştırma merkezleriyle uygar döneme müsait bilimsel araştırma olanakları sunmaktadır. 1974’e kadar muallim Koleji, 2000
yılına kadar da Pedagoji Yüksekokulu şekilde eğitim sağlayan Casimir The Great üniversitesi, 2000 yılından itibaren
yükseköğretim kurumu sıfatıyla eğitim hayatı sürdürmektedir. Polonya üniversiteleri ve araştırma enstitülerinin bilimsel
araştırmalarını yakından takip ettiği isimler arasında yer alan Casimir The Great üniversitesi, uluslararası itibar sahibi
olan akademik personeliyle üst düzey eğitim programları sunmaktadır. 150 profesör ile beraber toplam 700 akademisyeni bulunan
üniversite, öğrencilerine konusu için deneyimli akademisyenler yönünden hazırlanan ve Avrupa standartlarında eğitim
programlarına sahiptir. üniversite çatısı altında yekün 14 bin öğrenci eğitim görülmektedir ve bu öğrencilerin 1/3’ü
yurtdışından gelen öğrencilerden oluşmaktadır. Casimir The Great üniversitesi Polonyadaki üniversiteler içinde enfazla yabancı
öğrenci oranına sahip yükseköğretim kurumlarından biridir.

tabiat bilimleri üzerine yaptığı çalışmalarla Avrupa bilim çevrelerinin saygı duyduğu akademisyenlerin hizmet verdiği Casimir
The Great üniversitesi, matematik üzerine de oldukça geniş muhteviyatlı çalışmalar yayımlamaktadır. Bilimsel araştırmalara
verdiği önemle Polonyadaki üniversiteler yönünden yakından takip edilen Casimir The Great üniversitesi, en Polonyada eğitim
sağlayan yükseköğretim kurumları içinde çok bilimsel yayın yapan kurumlardandır. Alt yapı çalışmalarına hız verici üniversite
kaynak aktarımı iki katına çıkararak, modern bilimin farklı sahalarında uluslararası standartlarda eğitim hizmeti sunmaktadır.
Polonyada eğitim hayatına yeni başlayan çok sayıda ayrıcalıklı yükseköğretim kurumu ve araştırma enstitüsüne akademisyenler
gönderen Casimir The Great üniversitesi, böylece yurt genelindeki eğitim kalitesinin artmasına destekçi olmuştur. Bilimsel
metod ışığında Avrupa’daki yeni haberleri eğitim sistemine entegre eden üniversite, tüm öğrencilerine çağdaş imkanlarda ve
uluslararası standartlarda eğitim programları sunmaktadır.

Casimir The Great üniversitesi Kampüsü, eğitim binaları ve araştırma laboratuvarları haricinde pek çok sosyal tesisin de
bulunduğu epey bir geniş bir alana yayılmaktadır. Bydoszcz şehrinin merkezinde konumlanan üniversite, şehir hayatının bir
parçası durumuna gelmiştir. Turistlerin sık ilgi gösterdiği 15. asır Avrupa Gotik mimarisini yansıtan yapılara yoğun şekilde
yakın olan üniversite yerleşkesi, ayrıca belde içindeki 18. yüzyıldan kalma binalarla da iç içedir. Avrupa tarihine ev
sahipliği oluşturan Bydoszcz kentinde yer piyasa kampüsüyle öğrencilerini kültürel bir çevrede ağırlayan Casimir The Great
üniversitesi, tiyatro ve konser salonu bu gibi şehrin ciddi sosyal merkezlerine de oldukça yakındır.
Fakülteler:

İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Felsefe Enstitüsü

Epistemoloji Bölümü ve Din Felsefesi

Felsefe Tarihi

Mantık ve Ontoloji Bölümü

Hukuku, İdare ve Yönetim Enstitüsü

Propedeutics Laboratuar Bilimi

İktisat Bölümü, Kamu Finansmanı ve Yönetimi

Adli Bilimler Bölümü ve ceza

Medeni Kanun ve Hukuk İcra Vakıflar Bölümü

İdare Hukuku ve Çevre Hukuku Bölümü

Dışişleri Bakanlığı’nın Sipariş ve Hukuk Teorisi

Bilgi Bölümü Bilim ve Bibliology

Kütüphaneciler ve Bölümü Okuma

Kitaplar ve Kütüphaneler Tarihi Bölümü

Bilgi Bilimi Bölümü

Sosyoloji Bölümü
Edebiyat Fakültesi
Polonyalı Çalışmaları ve Kültürel Çalışmalar Enstitüsü

Modern Kültür Bölümü

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü ve Evrensel

Modern ve Postmodern Edebiyat Lehçe Bölümü (XIX – XXI yüzyılın)

Ondokuzuncu yüzyıl edebiyatının Laboratuvarı

Yirminci yüzyılın edebiyat Laboratuvarı

Yeni Edebiyat Lehçe Edebiyat ve Eleştiri Laboratuvarı

Edebiyatı Bölümü ve Dil Öğretimi Lehçe

Çağdaş Lehçe Dil Bölümü Dilbilgisi

Dilbilim ve Kültür Tarihi Bölümü

Bölgesel Lehçe dil ve Kültürü Laboratuvarı

Antik Edebiyat ve Düzenleme Dairesi

Tesis tasarımı ve Dil Edimbilim

Edebiyat ve Sanat Bilinci Teorisi Anabilim Dalı

Tarih ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü

Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı

Laboratuvar Kazimierzowska

Yardımcı Bilimler Tarih Bölümü ve tarihçilik Tarihi

Arkeoloji ve Eski Uygarlıklar Bölümü

Kültür Tarihi Bölümü

Avrupa Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Tarih Bölümü

Lehçe Çağdaş Tarih Bölümü

Çağdaş Tarih ve Genel Göç Tarihi Bölümü

Modern Tarih Bölümü

Yüzyılın Uluslararası İlişkiler Tarihi Bölümü

Siyaset Bilimi Enstitüsü

Polonyalı Diaspora ve Göç Hareketleri Tarihi Bölümü

Siyasal Düşünce ve Toplumsal Hareketler Tarihi Bölümü

Sürdürülebilir Kalkınma Politikası Departmanı

Sosyoloji ve Sosyal Politika ve İletişim Bölümü

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Politikası Teorisi

Modern Siyasal Sistemler Bölümü

Modern Diller ve Uygulamalı Dilbilim Enstitüsü

Rus Edebiyatı Tarihi ve Teorisi Anabilim Dalı

Baltık-Slav dili İlişki Araştırma Dairesi

Rusya’da Kültürü Araştırma Bölümü

İngilizce Bölümü

Yabancı Diller Eğitim

İngiliz Dili Bölümü

Alman Dili Bölümü

Rus Dili Bölüm

Uygulamalı Dilbilim Bölümü

Arap Dili ve Kültürü Laboratuvarı

Rus Dili ve Tarihi Onomastics Bölümü

Gazetecilik ve İletişim Bölümü

Dil Bölümü

Dil ve Medya Teorisi Bölümü

Almanca Bölümü

Dil Bölümü

Kültür Bölümü

Edebiyat Araştırmaları Bölümü ve Medya Araştırmaları

Matematik, Fizik ve Teknoloji Fakültesi
Teknoloji Enstitüsü

Kimya ve Poliüretan Teknoloji Bölümü

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü

Ahşap Yapılar Bölümü

Teknik Eğitim ve Bilgi Bölümü

Tıbbi Biyomühendislik Elektrik Mühendisliği Departmanı ve Temelleri

Bilgisayar Bilimleri Bölümü

Makina Tasarım ve Çalışma Esasları Anabilim Dalı

Fizik Enstitüsü

Teorik Fizik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü

Organik Mikroelektronik Bölümü

Fizik Radiospectroscopy ve Kömür Bölümü

Matematik Enstitüsü

Matematik Öğretimi Laboratuvarı

Cebir Bölümü

Matematik Matematik Analiz ve Eğitimi Bölümü

Bilgisayar Bilimleri Bölümü

Bitki Topoloji

Mekanik ve Uygulama Enstitüsü

Modelleme ve Simülasyon Bölümü

Gözenekli Malzeme Mühendisliği Bölümü

Biyomekanik ve Deneysel Mekanik Bölümü

Bitki Veritabanı Sistemleri ve Hesaplamalı Zeka

Bilgi Teknolojileri Bölümü

Bilgisayar Bilimi ve İletişim Bölümü

Doğa Bilimleri Fakültesi
Deneysel Biyoloji Enstitüsü

Genetik Anabilim Dalı

Biyokimya Anabilim Dalı ve Hücre Biyolojisi

Biyoteknoloji Bölümü

Fizyoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Çevre Biyolojisi Enstitüsü

Botanik Anabilim Dalı

Ekoloji Anabilim Dalı

Zooloji Anabilim Dalı

Beden Eğitimi, Sağlık ve Turizm Fakültesi
Coğrafya Enstitüsü
Kuvaterner Araştırma Bölümü

Fiziki Coğrafya ve Çevre Koruma Anabilim Dalı

Sosyo-Ekonomik Coğrafya Bölümü

Turizm Coğrafya Bölümü

Hidroloji ve Su Koruma Anabilim Dalı

Sayısal Analiz Bölümü, Uzay

Fiziksel Kültür Enstitüsü

Beden Eğitimi Biyomedikal Vakıflar Bölümü

Bireysel Sporlar Bölümü

Bölümü takım sporları

Beden Eğitimi ve Spor Teori ve Metodoloji

Eğitim ve Psikoloji Fakültesi
Eğitim Enstitüsü

Çocuklar için Yaratıcı Eğitim Bölümü

Eğitim Bölümü Okulöncesi

Sosyoloji Bölümü, Eğitim ve Rehabilitasyon

Eğitim ve değerbilim Araştırma Metodolojisi Bölümü

Güvenliği Eğitimi Bölümü

Genel ve Karşılaştırmalı Eğitim Bölümü

Sosyal Pedagoji Bölümü

Öğretmenliği Bölümü

Eğitim Felsefe Bölümü

Toplumsal Düşünce ve Çevre Eğitimi Bölümü

Sosyal Önleme Eğitim Refahı Bölümü

İşgücü Eğitim ve Yetişkin Eğitimi Bölümü

Özel Eğitim Bölümü

Konuşma Laboratuvarı

Plastik Erken Eğitim ve Eğitimi Bölümü

Eğitim ve Öğretim İş etiği Teorisi

Psikoloji Enstitüsü

Psikolojik Destek Akademik Merkezi

IP Kütüphane

Klinik Psikoloji Bölümü

İnsan Gelişimi Psikoloji Bölümü

Kalkınmayı Destekleme Psikoloji Bölümü

Sağlık, Rehabilitasyon ve Yönetimi Sosyal Psikoloji Bölümü

Deneysel Araştırma Laboratuvarı.

Sosyal Araştırma Yöntemleri Bölümü

Bireysel Farklılıklar Psikoloji Bölümü

Nöropsikoloji Laboratuvarı

Psikolojik Test Laboratuvarı

Sosyal Psikoloji Bölümü ve Gençlik Araştırması

Klinik Psikopatoloji ve Tanı Bölümü

Müzik Fakültesi
Müzik Eğitimi Enstitüsü

İletken Sandalye

Ses Eğitimi Bölümü

Enstrümantal Uygulama Bölümü

Öğretim Piyano Bölümü

Eğitim ve Kültür Animasyon Müzik Bölümü

Müzik Teorisi Anabilim Dalı

Eğitim Laboratuvarı Enstrumental Toplulukları