• Tel: 0212 244 66 00
  • info@yurtdisindaegitim.com.tr

Graz Üniversitesi - Eurostar Yurtdışı Eğitim

Avrupa’nın tarihsel okullarından biri olan Graz üniveristesi’nde öğrenci olmak artık hayal değil. Tek yapman gereken kararını vermek ve gereken ilk adımları atmak. Bunun için evvela okul konusunda kısa bir bilgi edinmeye ne dersin.

Graz üniversitesi ilk olarak Cizvit Koleji adında felsefe ve teolojik fakültelerinden oluşan bir okul şekilde Arşidük  ıı.Charles sebebi ile 1585 yılında kurulmuştur. 1778 de hukuk Fakültesini açmıştır. 1863 yılında Tıp fakültesi açılmış ve Karl  Franzens üniversitesi bunun gibi yeniden kurulması için 1827 yılında imparator ı Francis nedeni ile yapılırdı. Ve şuanki
mevcut kampus de 1870 yılında inşa edilmiştir.

Nobel ödüllü Otto Loewi, Victor Hess, Erwqin Shrodinger bu gibi bireyler buradan mezun olmuştur. ancak öğrencilerin ve  öğretmenlerin bir çoğu Nazilerin baskısı sebebi ile kovulmuştur. mektep 1938 yılında tekrardan yaşam buldu ve öğrenci sayısı 1960 yılından itibaren artmıştır.

Müessese aşamasından günümüze kadar gelen zaman çizelgesi şöyle:

1585 üniversite ıı.Charles vasıtası ile Cizviz Koleji olarak Felsefe ve ilahiyat fakültesiyle kuruldu.

1778 yılında hukuk fakültesi açıldı.

1782 de tıbbi ve cerrahi çalışmalar yapıldı.

İmparator Franz ı.Karl Franzens üniversitesi şekilde 1827 de kuruldu.

1863 de Tıp Fakültesi açıldı.

1870 yılında yeni binalarla birlikte ana yapı 1895 de açıldı.

1897 de üniversitenin Felsefe Fakültesinde kadınlar düzenli dinleyici şekilde kabul edildi.

1938 de 17 Nobel ödüllü Otto Loewi, Viktor Hess ve Erwin Shröndinger’inde dahil olmak üzere öğrenciler ve öğretmenler ırksal  ve dini-siyasi sebeplerden görevinden alınırlar.

1949 ilk profesör atandı.

1999 yılında 32000 öğrenciye ulaşmıştır.

Avusturya’nın en eski ve ülkenin en büyük okullarından biridir. altı nöbel ödüllü ilim adamları yetiştirmiştir. 32000 den  fazla öğrencisi ve 4000 personeli bulunmaktadır.

6 Fakültesi, 76 Enstitüsü, 3700 mezunları, 2700 bilimadamı bulunmakta.

Araştırma ve öğretim özgürlüğü ilkesi çerçevesinde, sosyal, politik ve teknolojik gelişmelere bağlı şekilde eğitim sistemini  sürdürmektedir.

Bağımsız ve disiplinler arası düşünme, yüksek mesleki ve sosyal yeterlilik kritik mezunları için öğrencilerin eğitim yeridir. Doktrin araştırma olarak tıpkı değere sahiptir ve yüksek kalite standartlarına uygun olarak geliştirilmiş bir eğitim sistemine sahiptir.

Yenilikçi ve disiplinler arası eğitim, yanı dizi danışmanlık ve destek ve öğrencilerin bütünsel eğitim ciddi bir rol oynar.
Uluslararası odaklı personel geliştirme önlemleri içerisinde öğretim, araştırma ve uygulamanın yanı sıra Avrupa Birliği
Socrates Programı çerçevesinde kısa vadeli öğretim ziyaretlerin sürekli artış personel için Avusturya staj programlarında da
görev almaktadır.
Fakülteler

Dekanlık

Enstitü

Eski Ahit Çalışmaları

Dogmatik Teoloji

Etik ve Sosyoloji

Temel İlahiyat

Fıkıh

Catechetics ve Din Eğitimi

Kilise Tarihi

Ayin, Hristiyan Sanatı ve Hymnology

Ahlaki Teoloji

Yeni Ahit Çalışmaları

Ekümenik İlahiyat Doğu Ortodoks ve Patristik Çalışmaları

Pastoral İlahiyat ve Pastoral Psikoloji

Katolik İlahiyat Fakültesi Felsefe

Din Çalışması

Hukuk

Dekanlık

Enstitü

Çalışma ve Sosyal Hukuk

Avrupa Hukuku

Mali Hukuk

Avusturya Hukuk Tarihi ve Avrupa Yasal Kalkınma

Avusturya ve Uluslararası İş hukuku

Avusturya ve Uluslararası Medeni Usul, İcra ve İflas Hukuku ve Tarım Kanunu

Avusturya, Avrupa ve Karşılaştırmalı Kamu Hukuku, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Hukuk, Hukuk Sosyolojisi ve bilgisayar biliminin felsefesi

Roma Hukuku, Hukuk Tarihi, Özel Hukuk Eski ve Modern Tarih

Ceza Hukuku ve Kriminoloji

Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler

Medeni Hukuk, Dışişleri ve Uluslararası Özel Hukuk

Merkezleri:

Avrupa Özel Hukuk Merkezi

Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Merkezi

REEES-Rus, Doğu Avrupa ve Avrasya Çalışmaları Merkezi

UNI ETC (İnsan Hakları ve Demokrasi için Avrupa Eğitim ve Araştırma Merkezi)

Avrupa Özel Hukuk Merkezi

Sosyal ve Ekonomik Bilimler

Dekanlık

Enstitü

Bankacılık ve Finans

Maliye

Finans ve Kamu Ekonomisi

Bilgi Bilim ve Bilgisayar Bilimleri

Pazarlama

Organizasyon ve Kurumsal İktisat

Personel Politikası

Üretim ve Lojistik

Sosyoloji

İstatistik ve Yöneylem Araştırması

İşletme Yönetimi ve Girişimcilik

Finansal Muhasebe ve Kontrol

Finansal Muhasebe ve Raporlama

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Muhasebe ve Denetim

Ekonomi Bilimi

Ekonomik, Sosyal ve İş Geçmişi

İşletme Eğitimi

Merkezleri

Muhasebe Araştırma Merkezi

Sosyal Araştırma Merkezi

Graz Schumpeter Merkezi

İş Diller için SoWi Merkezi

Girişimcilik ve Uygulamalı İşletme Merkezi

Dijital İletişim Merkezi

Beşeri Bilimler

Dekanlık

Enstitü

Aleksios Meinong Enstitüsü-Araştırma Merkezi ve Avusturya Felsefe Dokümantasyon Merkezi

Eskiçağ Tarihi ve Arkeoloji

Amerikan ve İngiliz dili ve edebiyatı

Arkeoloji

Edebiyat Araştırma Franz-NABL Enstitüsü

Alman Çalışmalar

Tarih

Felsefe

Klasik Filoloji

Sanat Tarihi

Müzikbilim

Romantik dilleri ve edebiyatı

Slav

Dilbilim

Teorik ve Uygulamalı Çeviri Çalışmaları

Kültürel Etnoloji ve Antropoloji

Merkezleri

Graz Intermediality Çalışmaları Merkezi

Yahudi Araştırmaları Merkezi

Beşeri Graz Didaktik Merkezi Fakültesi

Antik Merkezi

Beşeri Bilgi Modelleme Merkezi

Kültürel Çalışmalar Merkezi

Sistematik Müzikoloji Merkezi

Doğal Bilimler

Dekanlık

Enstitü

Kimya

Yer Bilimleri

Matematik ve Bilimsel Hesaplama

Moleküler Biyolojik Bilimler

Bitki Bilimleri

Pharmaceutical Sciences

Fizik

Psikoloji

Zooloji

Merkezleri

Biyoloji ve Çevre Bilimleri için Didaktik Merkezi

Kimya Didaktik Merkezi

Matematik ve Geometri için Didaktik Merkezi

Fizik Didaktik Merkezi

Doktora Okulları

Biyoloji

Kimya

Yer Bilimleri

İnsan Beslenmesi ve Metabolizma Araştırma ve Eğitim Merkezi

Matematik ve Bilimsel Hesaplama

Moleküler Biyoloji ve Biyokimya

Pharmaceutical Sciences

Fizik

Psikoloji

Matematik ve Bilimsel Hesaplama

Çevre ve Bölgesel Bilimleri ve Eğitim

Dekanlık

Enstitü

Eğitim Bilimleri

Coğrafya ve Bölgesel Araştırmalar

Öğretmen profesyonelleşme

Okul Eğitimi

Spor Bilimi

Sistem Bilimleri, İnovasyon ve Sürdürebilirlik Araştırması

İklim ve Küresel Değişim Wegener Merkezi

Merkezleri

Bölgesel didaktik Merkezi Coğrafi ve ekonomi

Uzmanlık Bölgesel Merkezi-Sürdürebilir-Kalkınma Graz-Stvria Eğitim

Merkezleri

Bölgesel Didaktik Merkezi Coğrafi ve Ekonomi

Uzmanlık Bölgesel Merkezi-Sürdürebilir Kalkınma Graz-Styria Eğitim

Doktora Okulu

Eğitim

Coğrafya ve Bölgesel Araştırmalar

Spor ve Egzersiz Bilimleri

Çevre sistemleri bilim

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!