Türkiye’den Kosova Üniversiteleri’ne Yatay Geçiş

Türkiye Stem Kılavuzu - Stem Nedir?

2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Kosova 1877 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahiptir.  Bir balkan ülkesi olan Kosova uzun yıllar boyunca Osmanlı Devleti hakimiyeti altında  bulunmuştur. Bu nedenle de ülkede Müslüman nüfusu fazladır. UNESCO’nun dünya mirası koruma listesinde bulunan Sırp Ortodoks Kilisesi de Kosova da bulunmaktadır. Bu sayede  dünyanın çok farklı coğrafyalarından ülkeye turist gelmektedir. Kosova’nın idari bakımdan tek bir ülke olduğunu söylemek mümkün değildir. 2008 yılında tek taraflı olarak bağımsızlık ilan eden Kosova Cumhuriyeti, NATO’nun bölgede yönetimini tanıdığı yapılanma ve Kosova toprakları üzerinde hak iddia eden  Sırbistan Cumhuriyeti olmak üzere üç farklı yapılanma vardır. Kosova Cumhuriyeti 7 şehre sahiptir. Başkenti  Priştine’dir. Priştine aynı zamanda Kosova’nın en kalabalık şehridir .

Kosova Cumhuriyeti’nde konuşulan resmi diller Sırpça ve Arnavutçadır. Ülkede ayrıca Türkçe, Boşnakça, Romanca da konuşulmaktadır. Resmi bir dini bulunmayan Kosova Cumhuriyeti’nde Ülke nüfusunun yaklaşık olarak %95’i Müslümandır. % 4’ü Hristiyan, geri kalan % 1’lik  kısımda ise Sufizm ve Bektaşilik görülmektedir.

Kosova bağımsızlığını elde ettiği günden bu yana çok hızlı bir şekilde eğitime yönelmiş ve çok kısa bir sürede eğitim de ki kalitelerini oldukça üst seviyelere çıkarmayı başarmıştır. Kısa sürede yakaladıkları bu başarının altında elbette alanında oldukça başarılı akademisyenlerin Kosova üniversitelerinde eğitim veriyor olması gelmektedir. Kosova üniversitelerinden alacağınız mavi diploma sayesinde büyük bir avantaja sahip olacaksınız. O nedenle  Türkiye’den Kosova Üniversiteleri’ne yatay geçiş imkanlarını değerlendirmeyi düşünebilirsiniz.

 Türkiye’den Kosova Üniversiteleri Mimarlık Bölümü yatay geçiş

Ülkemizde faaliyet göstermekte olan üniversitelerin mimarlık bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğrenciler, dilerlerse mimarlık öğrenimlerine Kosova Üniversiteleri mimarlık bölümlerine yatay geçiş yaparak Kosova üniversitelerinde devam edebilirler. Üstelik yatay geçiş yapabilmeniz için üniversitenin ilk yılında da olmanız da gerekmez, dilerseniz son sınıfta da yatay geçiş başvurusunda bulunabilirsiniz. Yatay geçişiniz gerçekleşmesi halinde önceki üniversitenizde kaldığınız yerden devam edebilecek olup fazladan sınıf tekrarı gibi bir durumla karşılaşmayacaksınız. Yani hiçbir şekilde sınıf kaybı yaşamazsınız. Türkiye’den Kosova Üniversiteleri Mimarlık bölümü yatay geçiş yapabilmeniz için (Akts) Avrupa Kredi transfer sistemi ortalamanızın yüksek olması çok önemlidir. Buna dikkat etmeniz gerekir. Bu yatay geçiş talebinizin kabul edilebilmesi için çok önemli bir etkendir.

Türkiye’den Kosova Üniversiteleri Tıp Fakültesi bölümü yatay geçiş:

Ülkemizde devlet üniversiteleri ve vakıf üniversiteleri dahil herhangi bir tıp fakültesinde eğitim alan öğrenciler, Türkiye’den Kosova Üniversiteleri tıp fakültesi bölümü yatay geçiş yapmak suretiyle Kosova üniversitelerinden mezun olarak mavi diploma almaya hak kazanabilirler. Europass – mavi diploma sahiplerine tüm AB üye ülkelerinde birçok avantaj sunmaktadır. Kosova Üniversitelerinden alınan diplomaların YÖK denkliği vardır. (AKTS) Avrupa Kredi Transfer sistemi açısından not yüksek olan, devamsızlık problemleri olmayan öğrenciler yatay geçişin kabul edilmesinde daha avantajlı bir konumdadırlar. İki ülkede de tıp fakülteleri eğitim süreleri aynı olduğundan yatay geçiş yapıldığında mevcut üniversitenizde bitirdiğiniz sınıfı takip eden sınıftan başlayacaksınız .

Türkiye’den Kosova Üniversiteleri Eczacılık Bölümü Yatay Geçiş:

Türkiye’den Kosova Üniversiteleri’ne yatay geçiş ile ilgili talepler arasında en çok dikkat çekenlerden bir tanesi de Türkiye’den Kosova üniversiteleri eczacılık bölümü yatay geçiş yer almaktadır. Ülkemizden çok sayıda öğrenci bu tercihte bulunmaktadır. Eğitim gördükleri mevcut üniversitelerin eczacılık fakültelerinden yatay geçiş yaparak Kosova Üniversiteleri’nde eğitim alabilmenin avantajını yakalamak istemektedirler. Çünkü bu sayede tüm Avrupa Birliği ülkelerinde geçerliliğe sahip bulunan mavi diploma alabileceklerdir. Bu ise büyük ecza firmalarında kariyer yapma olanağı sunacaktır. Avrupa kredi transfer sistemi (AKTS) kriterlerini sağlayan, yüksek ortalamaya sahip öğrencilerin yatay geçiş başvurularının kabul edilme ihtimali daha yüksektir. Yatay geçiş yapılması halinde herhangi bir sene kaybı da yaşanmayacaktır. Kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. En az birinci senenizi tamamladıktan sonra yatay geçiş başvurusunda bulunabilirsiniz.

Türkiye’den Kosova Üniversiteleri Diş Hekimliği Bölümü Yatay Geçiş:

Türkiye’den Kosova Üniversiteleri diş hekimliği bölümü yatay geçiş yapılabildiğini biliyor muydunuz mevcut üniversitenizde ilk yılınızı tamamlamanızla birlikte Mayıs ayının başlamasıyla beraber öğrenci danışmanlarımızın yardımıyla yatay geçiş başvurusunda bulunabilirsiniz. Herhangi bir sınav zorunluluğu olmaksızın yatay geçiş yapabilecek ve geçiş yaptığınız seneden itibaren eğitiminize yıl kaybetmeden devam edebileceksiniz. Kosova üniversitelerine yatay geçiş ile beraber Avrupa Birliği üye ülkelerinde geçerliliği bulunan mavi diploma almaya hak kazanacaksınız. Ayrıca yüksek akreditasyona sahip olan üniversiteler YÖK tarafından da tanınmaktadır. Kosova üniversitelerine yatay geçiş yapmayı arzu eden öğrencilerin öncelikle derslerinde başarılı olmaları ve (AKTS) Avrupa kredi transfer sistemi ortalamalarını yüksek tutmaları gerekmektedir.

Türkiye’den Kosova Üniversiteleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Yatay Geçiş:

Günümüzde oldukça geçerli meslek eğitimlerinden biri haline gelen fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümlerinden birine ülkemizdeki devlet veya vakıf üniversitelerinden herhangi birinde eğitim görmeye başlamış olabilirsiniz. Fakat illa ki o üniversitede başladınız diye bölümünüzü o üniversitede tamamlamanız gerekiyor diye bir şart bulunmamaktadır. Dilerseniz, eğitinizin bir kısmını tamamladıktan sonra geriye kalan kısmını da Kosova Üniversiteleri’nde yatay geçiş yaparak tamamlayabilirsiniz. Yatay geçiş yaparak Kosova üniversitelerinizden mezun olduğunuzda sahip olacağınız en  büyük avantaj mavi diploma avantajıdır.  Türkiye’den Kosova Üniversiteleri fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü yatay geçiş yapmak sanıldığı kadar da zor değildir.  AKTS Avrupa kredi transfer sisteminde ortalamanızı yüksek tutun devamsızlık yapmayın yeter. Yatay geçiş yaparak sene kaybı yaşamadan kaldığınız sınıftan devam edebilirsiniz.

Türkiye’den Kosova Üniversiteleri Hemşirelik  Bölümü Yatay Geçiş:

Ülkemizde hemşirelik bölümünde öğrenim görmekte olan öğrenciler, eğer ki daha global düşünüyorlar ise , Türkiye’den Kosova Üniversiteleri Eczacılık Bölümü Yatay Geçiş yaparak bu düşüncelerini gerçekleştirmek için önemli bir atmış olabilirler. Kosova Üniversitelerinden mezun olan öğrenciler tüm Avrupa da geçerliliğe sahip Mavi diploma alırlar. Ayrıca bu diplomalara YÖK’ de denklik vermektedir. Şu an eğitim gördüğünüz üniversitede en az bir eğitim yılını tamamlanması halinde Kosova üniversitelerine yatay geçiş için başvuruda bulunabilmektedir. Ancak başvurunuzun kabul edilebilmesi için bazı şartları sağlıyor olunması gerekmektedir. AKTS Avrupa kredi transfer sistemi ortalamasının istenen seviyede olması gerekmektedir. Kosova üniversitelerine istenilen sınıfta iken geçiş yapabilir ve kalınan yerden devam edilebilmektedir.

Türkiye’den Kosova Üniversiteleri Hukuk Bölümü Yatay Geçiş:

Türkiye’den Kosova Üniversiteleri’ne yatay geçiş için her yıl Türkiye’den çok sayıda öğrenci başvuruda bulunmaktadır. Hukuk bölümü ise başvurulan bölümlerin başında yer almaktadır. Türkiye’den Kosova Üniversiteleri hukuk Bölümü Yatay Geçiş başvurusunda bulunarak Kosova üniversitelerinden mavi diploma ile mezun olmak mümkündür. Not ortalamanızı yüksek tutarak ve AKTS Avrupa kredi transfer sistemi ortalamalarınızı yüksek tutarak başvurmanız başvurunuzun kabul edilmesini kolaylaştıracaktır. Daha önce öğrenim gördüğünüz dersleri tekrar görmek zorunda kalmadan sadece daha önce almadığınız dersleri alarak mezun olabilirsiniz. Yatay geçiş için herhangi bir sınıfta olmanız şart değildir ancak her hâlükârda en az bir dönem eğitiminizi tamamlamış olmanız gerekmektedir.

Türkiye’den Kosova Üniversiteleri Psikoloji Bölümü Yatay Geçiş:

Gün geçtikçe geçerliliği daha da artan bir meslek eğitimi olarak Psikoloji eğitimi bugün birçok gencimizin eğitimini aldığı eğitimler arasında yer almaktadır. Psikoloji eğitimi alarak iyi bir meslek sahibi olunabilir ve kariyer yapılabilir. Ancak bu imkanları daha da genişletmek Türkiye’den Kosova Üniversiteleri Psikoloji Bölümü Yatay Geçiş yaparak mümkündür. Kosova üniversitelerine yatay geçiş yaparak mavi diploma sahibi olursunuz ve bu diploma ile kariyerinizi gerçekleştirmek için büyük bir artı sahibi olursunuz. Yatay geçiş yapabilmeniz için herhangi bir sınıfta olmak şartı bulunmamaktadır. Kaçıncı sınıfta olursanız olun yatay geçiş müracaatında bulunabilirsiniz. Ayrıca yatay geçiş talebiniz kabul edilmesi halinde eski üniversitenizde bıraktığınız sınıftan devam edersiniz. 

Türkiye’den Kosova Üniversiteleri Makine Mühendisliği Bölümü Yatay Geçiş:

Ülkemizde üniversitelerinin makine mühendisliği fakültelerinde eğitim görmekte olan öğrencilerimiz için Türkiye’den Kosova Üniversiteleri makine mühendisliği bölümü yatay geçiş gibi çok önemli bir imkan bulunmaktadır. Neden bu imkanlardan sizde faydalanmayasınız ki! Elbette faydalanabilirsiniz. Hem bunun için ilk seneden müracaat etmenize de gerek yok. İsterseniz son yılınızı yatay geçiş yaparak Kosova üniversitelerinde tamamlayabilir ve bu sayede tüm Avrupa Birliği üye ülkelerinde geçerliliği bulunan mavi diploma sahibi olarak mezun olabilirsiniz. Fakat bunun için AKTS Avrupa kredi transfer sistemi ortalamanızın iyi olması gerekir. Yatay geçişin gerçekleşmesi ile beraber sene kaybı yaşamadan kaldığınız yerden eğitiminize devam edebilirsiniz.

Türkiye’den Kosova Üniversiteleri Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yatay Geçiş:

Türkiye’de üniversite sınavında başarı göstererek herhangi bir üniversitenin bilgisayar mühendisliği fakültesinde eğitim almaya hak kazanmış olabilirsiniz. Hatta eğitiminizi bitirerek mezun olmak üzere bile olabilirsiniz. Ancak o üniversiteye yerleşmiş olmanız yine o üniversiteden mezun olmanız gerektiği anlamını taşımaz. Dilerseniz farklı cazip alternatifler de vardır.  Örneğin Türkiye’den Kosova Üniversiteleri bilgisayar mühendisliği bölümü yatay geçiş yapmak gibi. Kosova üniversiteleri bilgisayar mühendisliği bölümlerine yatay geçiş yaparak mavi diploma ile mezun olma ayrıcalığına erişebilirsiniz. Üstelik hangi sınıfta olursanız olun başvurabilirsiniz ve eğitiminize gördüğünüz derslerden muaf tutularak devam edersiniz. Başvurunuzun değerlendirilmesinde ise AKTS Avrupa kredi transfer sistemi en önemli kriter olacaktır.

Türkiye’den Kosova Üniversiteleri Elektrik Mühendisliği  Bölümü Yatay Geçiş:

Türkiye’den Kosova Üniversiteleri elektrik mühendisliği bölümü yatay geçiş müracaatında bulunan öğrenci sayısı her geçen yıl daha da artmaktadır. Kosova da eğitiminiz tamamlamanın size sağlayacağı bir çok fayda bulunmaktadır. Hiç şüphe yok ki en önemli avantaj mavi diploma avantajıdır. Mavi diploma sayesinde elde edeceğiniz avantajla kariyer çalışmalarınız yolunda daha rahat ilerleyebilecek ve daha dolgun maaşlarla çalışabilme imkanına erişeceksiniz. Yatay geçiş yapmanız halinde sene kaybı yaşamaksızın üniversite eğitiminiz zamanında tamamlayabilirsiniz. Bu konu da herhangi bir mağduriyet yaşamazsınız. Başvuru için mevcut üniversiteniz de en az bir dönem eğitim almış olmanız, AKTS Avrupa kredi transfer sistemi ortalamanızın yeterli seviyede olması  gerekecektir.

Türkiye’den Kosova Üniversiteleri İnşaat Mühendisliği Bölümü Yatay Geçiş:

İnşaat mühendisliği tüm dünya da en çok ilgi gören bölümlerden birisidir. Kosova ise bu bölümde oldukça başarılı üniversitelere sahiptir. Türkiye’de eğitim alan öğrenciler isterlerse  Türkiye’den Kosova Üniversiteleri inşaat mühendisliği yatay geçiş başvurusunda bulunarak eğitimlerinin kalan kısmını Kosova üniversitelerinde tamamlayabilirler. Kosova üniversitelerinde son derece nezih ortamlarda eğitim alınabilir ve birçok avantajı içerisinde barındıran mavi diploma sahibi olunabilir. Bunun için yapılması gerekenler ise  AKTS Avrupa kredi transfer sistemi kayıtları esas alınacağından üniversite not ortalamasının belirli bir seviyenin üstünde olması gerekecektir. Başvuru istenilen sınıfta iken yapılabilmektedir ve okunan dersler yeniden görülmeden kalınan yerden devam edilmektedir.

Türkiye’den Kosova Üniversiteleri Okul Öncesi Öğretmenliği  Bölümü Yatay Geçiş:

Önceleri bu kadar popüler olmasa da bugün oldukça popüler olmuş ve pek çok öğrencimizin ilgi duyduğu bölümlerden biridir Okul öncesi öğretmenliği bölümü. Pek bilinmese de Okul öncesi öğretmenliği bölümü eğitimi Türkiye’den Kosova Üniversiteleri okul öncesi öğretmenliği bölümü yatay geçiş yapılarak da  Kosova’da alınabilmektedir. Buradan mezun olarak mavi diploma ayrıcalığını yaşamak mümkündür. Mavi diploma sayesinde okul öncesi öğretmenliği diplomanız inanılmaz bir geçerlilik kazanacaktır ve bu sayede eliniz de ki diploma sayesinde bir yere bağlı kalmadan Avrupa’da da çalışabilme imkanına erişebileceksiniz. Sene kaybı yaşamadan devam edeceğiniz eğitime istediğiniz sene başvurabilirsiniz. Alacağınız dersler ise AKST Avrupa kredi transfer sistemine göre belirlenecektir.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

whatsapp1