• Tel: 0212 244 66 00
  • info@yurtdisindaegitim.com.tr

Ukrayna Üniversite Eğitim Ücretleri - Eurostar Yurtdışı Eğitim

Ukrayna Üniversiteleri

Odessa Tıp Üniversitesi Bölümleri

Tıp Fakültesi (İngilizce/Rusça) : 4200 $

Diş Hekimliği : 3500 $
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (İngilizce/Rusça) : 4200 $
Eczacılık : 3500 $
Anestezi : 3500 $
Acil Tıp Teknisyenliği : 3250 $

Odessa Uluslararası Gumanitarni Üniversitesi Bölümleri

Eczacılık ( İngilizce veya Rusça ) : 3500 $

Hukuk : 2500 $

Ekonomi ve Yönetim : 2500 $

Dil Bilim ve Tercümanlık : 2500 $

Ekonomi : 2500 $

Beden Eğitimi : 2500 $

 

Odessa Ulusal Hukuk Akademisi Bölümleri

Avrupa Hukuk Fakültesi : 2000 $

Savunma ve Yerel Yönetimler : 2000 $

Hakimlik : 2000 $

Halk İdaresi ve Uluslararası İlişkiler : 2000 $

Medeni Hukuk : 2000 $

Adliye : 2000 $

Gazetecilik : 2000 $

 

Odessa Mühendislik Ve Mimarlık Akademisi Bölümleri

İnşaat Mühendisliği : 1800 $

Mimarlık : 1950 $

Jeodezi : 1800 $

Haritacılık ve Arazi Yönetimi : 1800 $

Pazarlama : 1800 $

 

Odessa Ulusal Denizcilik Akademisi Bölümleri

Uzak Yol Gemi Kaptanlığı : 2600 $

Deniz Ulaştırma : 2600 $

Gemi ve Hidrografi Gemi Kaptanlığı : 2600 $

Elektro-Enerji Mühendisliği : 2600 $

Elektro-Donanım Mühendisliği : 2600 $

Elektrik Mühendisliği : 2600 $

Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojisi Mühendisliği : 2600 $

Elektronik Mühendisliği : 2600 $

Deniz Hukuku : 2600 $

Endüstri İşletmeciliği Mühendisliği : 2600 $

 

Odessa Ulusal Mechnikov Üniversitesi Bölümleri

Hukuk : 3300 $

Psikoloji : 2640 $

Bilgisayar Mühendisliği : 2640 $

Mikrobiyoloji : 2090$

Rus Dili ve Edebiyatı : 2090 $

İngiliz Dili ve Edebiyatı : 3080 $

İspanyol Dili ve Edebiyatı : 3080 $

Uygulamalı Dil Bilimi : 3080 $

Gazetecilik : 3080 $

Tercümanlık : 3300 $

Uluslararası İlişkiler : 3300 $

Uluslararası Ekonomik İlişkiler : 3300 $

Tarih : 1980 $

Biyoloji : 1980 $

Jeoloji ve Coğrafya Fakültesi : 1980 $

Fizik : 1980 $

Filoloji : 1980 $

Kimya : 1980 $

Matematik Ekonomi ve Mekanik Fakültesi : 1980 $

Sosyal Bilimler Fakültesi : 1980 $

Yayıncılık ve Düzenleme : 2970 $

Bankacılık ve Finans : 2530 $

Muhasebe ve Denetim : 2640 $

 

Odessa Pedagoji Üniversitesi Bölümleri

Okul Öncesi Öğretmenliği : 2000 $

İşletme : 2000 $

Ekonomi : 2000 $

Uluslararası Ticaret : 2000 $

Turizm İşletmeciliği : 2000 $

Psikoloji : 2000 $

Pazarlama : 2000 $

Sosyoloji : 2000 $

Mütercim-Tercümanlık : 2000 $

Edebiyat, Felsefe : 2000 $

Müzik : 2500 $

İngiliz Dili ve Edebiyatı : 2500 $

 

Odessa Çevre Üniversitesi Bölümleri

Hidrometeorolojik Enstitüsü : 2000 $

Çevre Bilimi Bölümü : 2000 $

Bilgisayar Bilimi Bölümü : 2000 $

İş Yönetimi Bölümü : 2000 $

Hazırlık Bölümü : 2000 $

Staj Bölümü : 2000 $

Meslek İçi Eğitim Bölümü : 2000 $

 

Odessa Ekonomi Üniversitesi Bölümleri

Ekonomi ve Üretim Yönetimi Bölümü : 1900 $

Finansal ve Ekonomi Bölümü : 1900 $

Muhasebe ve Ekonomi Bölümü : 1900 $

Bankacılık ve Ekonomi Bölümü : 1900 $

Uluslar arası İktisat Bölümü : 1900 $

Ticaret Bölümü : 1900 $

İş eğitim Merkezi(MBA) Bölümü : 1900 $

Felsefe Bölümü : 1900 $

Tarih Bölümü : 1900 $

Siyaset Bilimi Bölümü : 1900 $

İktisat İnsan kaynakları Bölümü : 1900 $

Hukuk Bölümü : 1900 $

Tarım ekonomisi Bölümü : 1900 $

 

Güney Ukrayna Pedagoji Üniversitesi Bölümleri

Beden Eğitimi ve Rehabilitasyon  Fakültesi : 2000 $

Defectology ve Fiziksel Rehabilitasyon : 2000 $

Teori ve Beden Eğitimi : 2000 $

Fizik Tedavi ve Spor Hekimliği : 2000 $

Anatomi ve Fizyoloji : 2000 $

Spor ve Pre-Askerlik Eğitimi : 2000 $

Spor Oyunları : 2000 $

Jimnastik Yöntemleri Enstitüsü : 2000 $

Beden Eğitimi : 2000 $

İlköğretim Enstitüsü ve Beşeri Bilimler Teknoloji Fakültesi : 2000 $

Sosyal Pedagojik : 2000 $

Psikoloji ve Pedagoji Yenilikler : 2000 $

İlköğretim Pedagojik Teknolojileri Genel Teknikleri ve Teknoloji Eğitimi : 2000 $

Anaokulu ve Özel Eğitim Fakültesi : 2000 $

Fizik ve Matematik Fakültesi : 2000 $

Psikoloji Fakültesi : 2000 $

Dünya Dilleri Fakültesi : 2000 $

Ukrayna dili ve edebiyatı : 2000 $

Yabancı Diller ve Ukrayna Filoloji Fakültesi : 2000 $

Sanat Fakültesi : 2000 $

Müzik ve Koreografi : 2000 $

Müzik Teorisi ve Vokal : 2000 $

İletken Koro : 2000 $

Enstrümantal Müzik Eğitimi : 2000 $

Pedagoji : 2000 $

Teorisi ve Eğitimi (Bilgisayar Bilimi) : 2000 $

Teori ve Eğitim Yöntemleri : 2000 $

Teori ve Yöntemleri Tarih : 2000 $

Teori ve Tarih bilgisi : 2000 $

Özel Felsefe ve Felsefe Diyalektik ve Metodoloji Beceri Eğitim : 2000 $

Pedagoji ve Yaş Psikolojisi : 2000 $

 

Odessa Devlet Ziraat Üniversitesi Bölümleri

Tarla Bitkileri : 1500 $

Veterinerlik : 1915 $

Yönetim : 1750 $

Hayvancılık Ürünlerin Üretimi : 1500 $

Teknoloji Mühendisliği : 1600 $

Arazi Kullanım Planlaması : 1800 $

 

Odessa A.V. Nezhdanova Müzik Akademisi Bölümleri

Vokal ve Koro Fakültesi : 4500 $

Vokalist : 4500 $

Opera Eğitimi : 4500 $

Orkestra Şefi : 4500 $

Teorik Piyano Eğitim Fakültesi : 4500 $

Özel Piyano : 4500 $

Oda Topluluğu : 4500 $

Müzik Teorisi ve Kompozisyonu : 4500 $

Müzik ve Müzikal Etnografya Tarihçesi : 4500 $

Orkestra Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar : 4500 $

Halk Aletleri : 4500 $

Orkestra Sazları ve Opera ve Senfoni Şefi : 4500 $

 

Odessa Ulusal Telekomünikasyon Akademisi Bölümleri

Telekomünikasyon

Bilgi ve İletişim Sistemleri Güvenliği

Radyoteknoloji

Bilgisayar ve Otomasyon Teknolojileri

Ağ ve Posta Sistemi

Sosyoloji

1. Sınıf : 1900 $       2. Sınıf : 2095 $        3. Sınıf : 2305 $        4. Sınıf : 2540 $

 

Odessa Teknik Üniversitesi Bölümleri

Makine Yapım Mühendisliği : 2800 $

Endüstri Teknolojileri Mühendisliği : 2800 $

Kimya Mühendisliği : 2800 $

Elektrik Mühendisliği : 2800 $

Radyo, Elektrik ve Telekomünikasyon : 2800 $

İş, Ekonomi ve Enformasyon Teknolojileri : 2800 $

 

Odessa Gıda Teknolojileri Akademisi Bölümleri

Ekonomi : 1120 $

İşletme ve Kontrol :1120 $

Muhasebe ve Denetim :1120 $

Pazarlama :1120 $

Gıda Yeniliği ve Restorancılık :1120 $

Otel, Restoran İşletmeciliği : 1275 $

Gümrük Emtia ve Uzmanlık: 1270 $

Gıda Teknolojileri : 840 $

Şarap ve Konserve Gıda Teknolojileri : 840 $

Sağlık Profilaktik Amaçlı Gıda Teknolojileri : 840 $

 

Ulusal Atom ve Nükleer Enerji Üniversitesi Bölümleri

Nükleer Enerji Mühendisliği ( Rusça/İngilizce ) : 3500 $ / 3800 $

Nükleer Enerji Elektrik Mühendisliği ( Rusça/İngilizce ) : 3500 $ / 3800 $

Nükleer Elektrik Santralleri Teknolojileri ( Rusça/İngilizce ) : 3500 $ / 3800 $

Nükleer Kimya Teknolojileri ( Rusça/İngilizce ) : 3500 $ / 3800 $

Kimya Mühendisliği ( Rusça/İngilizce ) : 3500 $ / 3800 $

Otomasyon ve Bilgisayar Birleştirme Teknolojileri ( Rusça/İngilizce ) : 3500 $ / 3800 $

Otomatik Yönetim Teknolojileri ( Rusça/İngilizce ) : 3500 $ / 3800 $

Nano Teknolojileri ( Rusça/İngilizce ) : 3500 $ / 3800 $

Bilgisayar Mühendisliği ( Rusça/İngilizce ) : 3500 $ / 3800 $

Yazılım Mühendisliği ( Rusça/İngilizce ) : 3500 $ / 3800 $

Metoroloji ve Bilgi Ölçüm Sistemleri ( Rusça/İngilizce ) : 3500 $ / 3800 $

Çevre Mühendisliği ( Rusça/İngilizce ) : 3500 $ / 3800 $

 

Odessa Humanitar Bilimler Üniversitesi Bölümleri

Hukuk : 2100 $

Uluslararası Hukuk : 2100 $

Uluslararası Ekonomik İlişkiler : 2100 $

Uluslararası İşletme : 2100 $

İşletme Ekonomisi : 2100 $

Bilgisayar Mühendisliği : 2100 $

Bilgi ve İletişim Sistemleri Güvenliği ( Haberleşme ) : 2100 $

Eczacılık : 2100 $

Psikoloji : 2100 $

Muhasebe Denetim : 2100 $

Laboratuvar Teknisyeni : 2100 $

Sinema : 2100 $

Televizyon Kültürü : 2100 $

Tasarım : 2100 $

Filoloji : 2100 $

 

Odessa Denizcilik Üniversitesi Bölümleri

Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme Ekonomisi

Ulaşım Teknolojileri ve Sistemleri

Hukuk

Gemi İnşa ve Okyanus Teknolojileri

Deniz ve Nehir Taşımacılığı

Gemi İnşa

Bilgisayar Bilimleri

1. Sınıf : 2300 $       2. Sınıf : 2400 $        3. Sınıf : 2500 $        4. Sınıf : 2600 $

 

Odessa Ekonomi ve İşletme Üniversitesi Bölümleri

İşletme : 2000 $

Ekonomi : 2000 $

Uluslararası İlişkiler : 2000 $

Uluslararası Ticaret Turizm İşletmeciliği : 2000 $

Psikoloji : 2000 $

Pazarlama Sosyolojisi : 2000 $

Mütercim-Tercümanlık : 2000 $

Edebiyat, Felsefe : 2000 $

Turizm İşletmeciliği : 2000 $

 

Sumy Ulusal Ziraat Üniversitesi  Bölümleri

İktisat ve Girişimcilik Dairesi : 1800 $
Yönetimi Fakültesi : 1800 $
Hukuk Fakültesi : 1800 $
 Biyoteknolojik Fakültesi : 1800 $
Veterinerlik Fakültesi : 1800 $
 Mühendislik-teknolojik Fakültesi : 1800 $
Yapı Fakültesi : 1800 $
Gıda teknolojileri Fakültesi : 1800 $
Agronomik Fakültesi : 1800 $
 Yazışma Eğitimi Fakültesi : 1800 $
Ön eğitim Bölümü, Pazarlama Fakültesi : 1800 $

SUMY Devlet Üniversitesi Bölümleri

 Tıp Fakültesi  (Rusça/İngilizce) : 3200 $/3900 $
Yabancı Diller Fakültesi : 2200 $
Gazetecilik ve Filoloji Fakültesi : 2100 $
Alman Filolojisi Fakültesi : 2200 $
Siyaset Bilimi, Sosyoloji ve Psikoloji Fakültesi : 2200 $
Felsefe Fakültesi : 2100 $
Yabancı Öğrenciler İçin Dil Uygulama Fakültesi : 2100 $
Hukuk Fakültesi : 2200 $
Tarih Fakültesi : 2100 $
Beden Eğitimi Fakültesi : 2000 $
Teknik Sistemleri ve Enerji Verimli Teknolojileri Fakültesi : 2200 $
Uygulamalı Ekoloji Anabilim Dalı : 2000 $
 Genel Kimya Fakültesi : 2100 $
Genel Mekaniği ve Makine Dinamiği Anabilim Dalı : 2100 $
Üretim Mühendisliği, Makine ve Araçlar Fakültesi : 2200 $
Kimya ve Petrol-Rafinerileri Süreçleri ve Donatım Dairesi Başkanlığı : 2000 $
Malzemeleri ve Makineleri Bilim Mukavemet Fakültesi : 2000 $
Teknik Termal Fizik Fakültesi : 2000 $
Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Fakültesi : 2000 $
Bilgisayar Bilimleri Fakültesi : 2000 $
Uygulamalı Fizik Fakültesi : 2100 $
Elektronik ve Bilgisayar Fakültesi : 2000 $
Nano elektronikler Fakültesi : 2000 $
Yönetim Bilgisayarlı Sistemleri Fakültesi : 2000 $
Elektrik Mühendisliği Fakültesi : 2000 $
Uygulamalı ve Matematik Fakültesi : 2100 $
Karmaşık Sistemler Modelleme Fakültesi : 2000 $
Genel ve Teorik Fizik Fakültesi : 2100 $
Uluslararası Eğitim Fakültesi : 2200 $
Yabancı Öğrenciler İçin Dil Eğitimi Fakültesi : 2200 $

KİEV ÜNİVERSİTELERİ

Kiev Politeknik Üniversitesi Bölümleri

Lisans Rusça : 3000 $
Lisans İngilizce : 4000 $

Kiev Tıp Üniversitesi Bölümleri

Tıp Fakültesi  (Rusça/İngilizce) : 4200$/5000$
Diş Hekimliği (Rusça/İngilizce) : 4200$/5000$
Eczacılık (Rusça/İngilizce) : 4200$/5000$
Hemşirelik (Rusça/İngilizce) : 4200$/5000$

Kiev Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi Bölümleri

 İnşaat mühendisliği (Rusça) : 2500 $
 Mimarlık (Rusça) : 3500 $

Kiev Ulusal Taraş Shevchenko Üniversitesi Bölümleri

Lisans Rusça: 4000 $

Kiev Ulusal Dil Bilim Üniversitesi Bölümleri

 Lisans Rusça: 2500 $

Kiev Havacılık Üniversitesi Bölümleri

Hava Seyrüsefer

Uluslararası Ekonomik İlişkiler

Hava ve Uzay Teknolojisi

Otomasyon ve Bilgisayar Entekre Teknolojileri

Uçak Bakım

Havacılık Elektroniği

Bilgisayar Mühendisliği

Ulaşım Teknolojileri

Telekomünikasyon

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Mikronanoelektronik

Lisans Rusça: 3400 $/ 4300 $

 Lisans İngilizce: 4000 $/5500$

Kiev Milli Dil Bilim Üniversitesi Bölümleri

 Lisans Rusça: 2500 $

Kiev Avrupa Üniversitesi Bölümleri

 Lisans Rusça: 2500 $

Kiev Ulusal Spor ve Beden Eğitimi Üniversitesi Bölümleri

Lisans Rusça: 2.270 $