• Tel: 0212 244 66 00
  • info@yurtdisindaegitim.com.tr

VARŞOVA ÜNİVERSİTESİ - Eurostar Yurtdışı Eğitim

Varşova üniversitesi, 1816 yılına dayanan tarihi ve geniş kapsamlı eğitim programlarıyla zamanımızda Polonya’nın en büyük üniversitesi haline gelmiştir. Dünya genelinde değişen eğitim normlarını yakından takip ederek eğitim programlarının içeriğini uygar çağa uygun bir şekilde geliştirmeyi sürdüren Varşova üniversitesi, sahasında dünya çapında tanınan akademik eğitim kadrosuyla üst düzey yükseköğretim sunmaktadır.

Uluslararası ölçekli tetkiklerde dünyanın azami yükseköğretim kurumları içinde gösterilen Varşova üniversitesi eğitim alanında bulunduğu kadar Polonya’nın kültürel yapısına büyük katkı sağlamıştır.

Academic Ranking of World Universities(Dünya üniversiteleri Akademik Sıralaması) vasıtası ile 2010-2011 yılları arasında yapılan sıralamada “dünyanın maksimum 500 üniversitesi” içinde gösterilen Varşova üniversitesi, ayrıca University Web Ranking(üniversiteler Web Sıralaması) sebebi ile da “Avrupa’nın en fazla 100 üniversitesi” listesine alınmıştır.

Varşova üniversitesinin temellerini oluşturan Varşova Kraliyet üniversitesi’nde eğitim piyasa ünlü zamanımızda Chopin’in yaşadığı bu ev bir müze biçimine dönüştürülmüş ve Varşova üniversitesi’nin kökünden bağlarını sembolize eden bir kültür merkezi biçimine gelmiştir.

Polonya başta olmak üzere birçok ülkenin başbakanlarının mezun bulunduğu eğitim kurumu olanVarşova üniversitesi, bununla beraber ekonomi konusunda Nobel ödülü saha Leonid Helman da eğitim vermiştir. 1995 yılında fizik alanında Nobel ödülü saha Josef Rotbat, Nobel barış ödülü sahibi Menachem Begin, meşhur yazarlar Tadeusz Borowski ve Kazimierz Brandys, Varşova üniversitesi’nde eğitim görmüş saygın isimlerden sırf birkaçıdır. bilim tarihine kazandırdığı sayısız akademisyen ile uluslararası eğitim çevrelerinin haklı saygısını kazanan Varşova üniversitesi, bugünlerde dünyanın her yerinden yaklaşık şekilde 70 bin öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır.

Varşova üniversitesi; beşeri bilimler, doğa bilimleri ve teknik bilimler üzerine sayısı 100’ü aşan branşta uzmanlık eğitimi vermektedir. öğrencilerine saygın ve fark yaratan akademik eğitim haricinde epey bir geniş sosyal, kültürel ve sanatsal imkanlar da sunan üniversite, kampüsü arasında yer sektör gerçek manada modern tesisleriyle tüm ihtiyaçların yüksek standartlarda karşılanmasını sağlamakta. 19. asır Avrupası’nın mimari çizgilerini taşıyan yapılarıyla tarih kokan ana kampüsü Varşova’nın merkezinde yer sektör Varşova üniversitesi, düzenli yapılan restorasyon çalışmaları yardımı ile hala bu dönemden kalma çok sayıda binaya sahiptir. üniversitenin rektörlüğü, ana kampüs arasında yer piyasa ve Avrupa tarihinin ciddi yapılarından biri olarak kabul edilen Kazimierzowski Sarayı’nda yer alıyor.

Avrupa’nın en modern, prestijli üniversitesinde eğitim almak istemez misin?

O halde kariyerin için hemen karar vermelisin..

Zamanı lehine çevir…

Eğitim hayatına ilk adımını at..

Gelecek senin…

Kariyer senin her şeyin…

Fakülteler ve Bölümler

Uygulamalı Bilimler Fakültesi
2. Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Resocialisation Fakültesi
3. “Artes Liberales” Fakültesi
4. Biyoloji Fakültesi
5. Kimya Fakültesi
6. İktisadi Bilimler Fakültesi
7. Eğitim Fakültesi
8. Coğrafya ve Bölgesel Çalışmalar Fakültesi
9. Jeoloji Fakültesi
10. Tarih Fakültesi
11. Gazetecilik ve Siyasal Bilimler Fakültesi
12. Hukuk ve İdari Bilimler Fakültesi
13. Yönetim Bilimleri Fakültesi
14. Matematik, Bilişim ve Mekanik Fakültesi
15. Modern Diller Fakültesi
16. Şarkiyat Fakültesi
17. Felsefe ve Sosyoloji Fakültesi
18. Fizik Fakültesi
19. Lehçe Araştırmaları Fakültesi
20. Psikoloji Fakültesi
Uygulamalı Dilbilim Fakültesi
Çalışma Alanları:
Uygulamalı Dilbilim, Byelorussian Çalışmaları, Rusya Çalışmaları, Ukraynaca Çalışmalar, Özel Amaçlı Yabancı Diller, Kültürler Arası Orta ve Doğu Avrupa Çalışmaları, Dilleri

Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Resocialisation Fakültesi
Çalışma Alanları:
Uygulamalı Sosyal Bilimler, Sosyal Önleme ve Resocialisation

“Artes Liberales” Fakültesi
Biyoloji Fakültesi
Çalışma Alanları:
Biyoloji, Biyoteknoloji, Çevre Koruma, Biyokimya, Botanik, Bitkiler Deneysel Biyoloji, Mikrobiyoloji, Genetik ve Biyoteknoloji, Zooloji

Kimya Fakültesi
Çalışma Alanları:
Kimya, Anorganik ve Analitik Kimya, Fiziksel Kimya, Fizik ve Radyokimya, Organik Kimya, Teknoloji, Teorik Kimya ve Kristalografi

İktisadi Bilimler Fakültesi
Çalışma Alanları:
Ekonomi, Finans ve Bankacılık, Ekonometri ve Ekonomik Bilişim

Eğitim Fakültesi
Çalışma Alanları:
Kültür Animasyon ve Sosyal Hizmet, Didaktik, Genel Eğitim, Erken Çocukluk Eğitimi, Pedeutology, Sosyal Pedagoji, Sürekli ve Yetişkin Eğitimi, Gelişimi ve Eğitimi Biyomedikal Yönleri, Eğitim Kurumları Değerlendirilmesi, Karşılaştırmalı Pedagoji, Öğretim Eğitim Tarihi, Eğitim Felsefi Temelleri, Rehabilitational Eğitim, Estetik Eğitim Teorisi, İlköğretim, Pedagoji

Coğrafya ve Bölgesel Çalışmalar Fakültesi
Çalışma Alanları:
Coğrafya ve Bölgesel Çalışmalar, Bölgesel ve Küresel Çalışmalar; Sosyal, Ekonomik ve Bölgesel Coğrafya Fizik-Coğrafi Bilimler, Haritacılık, Geoinformatik ve Uzaktan Algılama

Jeoloji Fakültesi
Çalışma Alanları:
Jeoloji, Temel Jeolojisi; Jeokimya, Mineraloji ve Petroloji; Hidrojeoloji ve Mühendislik Jeolojisi, Çevre Koruma ve Doğal Kaynakları Koruma

Tarih Fakültesi
Çalışma Alanları:
Arkeoloji, Sanat Tarihi, Etnoloji, Tarih, Müzikoloji, Bilgi ve Kitap Çalışmaları, Sanat, Tarih, Etnoloji ve Antropoloji Kültürel, Bilgi ve Rezervasyon Çalışmaları, Müzikoloji Arkeoloji, Tarih, Precolumbian Çalışmaları Merkezi

Gazetecilik ve Siyasal Bilimler Fakültesi
Çalışma Alanları:
Uluslararası İlişkiler, Gazetecilik, Siyaset Bilimi, Sosyal Politika, Avrupa Çalışmaları , Gazetecilik , Siyaset Bilimi , Uluslararası İlişkiler , Sosyal Politika

Hukuk ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Alanları:
Hukuk ve İdaresi (College International de Droit Francais ve Europeen, İngiliz ve Avrupa Hukuku Merkezi, Alman ve Avrupa Hukuku Merkezi, Amerikan Hukuk Merkezi), Medeni Hukuk, Hukuk Tarihi, Uluslararası Hukuk, Hukuk ve İdari Teorisi, Ceza Hukuku, Kamu ve Anayasa Hukuku

Yönetim Bilimleri Fakültesi
Çalışma Alanları:
Yönetim (Illinois Üniversitesi ile ortak MBA), Finans ve Muhasebe, Organizasyon Teorisi, ve Yönetim, Yönetim Bilişim Sistemleri, Pazarlama, Ulusal Ekonomi, Yönetim Sistemleri Yasal Sorunlar

Matematik, Bilişim ve Mekanik Fakültesi
Çalışma Alanları:
Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Uygulamalı Matematik ve Mekanik, Bilişim, Matematik

Modern Diller Fakültesi
Çalışma Alanları:
İngiliz Etütleri, Fransızca Çalışmaları, Almanca Çalışmaları, Macarca Çalışmaları, İber Çalışmaları, İtalyan Çalışmaları

Şarkiyat Fakültesi
Çalışma Alanları:
Afrika Dilleri ve Kültürleri, Arap ve İslam Araştırmaları, Antik Doğu, İbranice Araştırmaları, İran Araştırmaları, Japonca ve Korece Çalışmalar, Türkçe ve İç Asya Halkları, Sinoloji, Güney Asya Çalışmaları, Avrupa İslam Araştırmaları, Doğu Avrupa Merkezi ve Merkez Kültürlerarası İlişkiler Asya Çalışmaları

Felsefe ve Sosyoloji Fakültesi
Çalışma Alanları:
Felsefe, Sosyoloji

Fizik Fakültesi
Çalışma Alanları:
Astronomi, Fizik, Astronomical Observatory, Deneysel Fizik, Jeofizik, Teorik Fizik

Lehçe Araştırmaları Fakültesi
Çalışma Alanları:
Baltık Çalışmaları, Classics, Kültürel Çalışmalar, Lehçe Araştırmaları, (Bulgarca, Bohemian, Slovakça, Balkan) Slav Çalışmaları, Classics, Polonya Kültür, Leh Dili, Lehçe Edebiyatı, Batı ve Güney Slav Filoloji

Psikoloji Fakültesi
Çalışma Alanları:
Psikoloji, Klinik Psikoloji, Bilişsel Psikoloji, Kişilik Psikolojisi, Bireysel Farklılıklar Psikolojisi, Öğrenme ve Hafıza, Psikopatoloji ve Psikoterapi Psikoloji, Rehabilitasyon Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Nöropsikoloji, Enstitü Gelişim ve Eğitim Psikolojisi, Önyargı Araştırma Merkezi, Teşhis Teknikleri Laboratuarı, Çevre Araştırma Laboratuvarı

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram  ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!