• Tel: 0212 244 66 00
  • info@yurtdisindaegitim.com.tr

Viyana Ziraat Üniversitesi - Eurostar Yurtdışı Eğitim

Avrupanın ilk tarım üniversitesi olan tarım Bilimleri Viyana üniversitesi gerek Avrupa gerekse dünyanın natürel hammadde sağlama ve tabii kaynakları koruma açısından bilimsel araştırmalar yapan ve bu konuda eğitim veren ciddi üniversitelerin başında gelir. Böyle bir üniversitede okumak ve aldığım eğitimi kolay olarak kendi ülkemde uygulamak ve tarıma doğaya katkıda bulunmak istiyorum diyorsan ziraat Bilimleri Viyana üniversitesi tam sana göre…

Öncelikle üniversite meselesinde kısaca bir bilgi edinelim.

1872 yılında bitkisel Kaynaklar ve hayat Bilimleri üniversitesi olarak kuruldu. Yaklaşık 11300 öğrencisi bulunmakta. Hammade kullanımını sağlamak amacıyla tabiat bilimleri, mühendislik bilimleri, sosyal bilimler ve iktisat sektörlerinin dersleri verilmekte.

Koruma ve hayat Gelişimi ve yaşam Kalitesi

Natürel Kaynakların ve çevrenin Yönetimi

Beslenme ve sağlık Güvenliği

Tarım Bilimleri 1872 yılında Anayasa kararıyla kuruldu ve 15 ekim 1872 de açıldı. 1875 yılında ormancılık konusunda çalışmalar yapıldı. 1896 yılında okulun bugünkü binası açıldı. 1906 yılında ormancılık bilimi sahasında ilk doktora derecesi verildi. 1980 yılında yine düzenlendi. 2002 yılında yeni enstitüler ve bölümler açıldı.

Bitkisel Üretimde Biyoteknoloji Enstitüsü

Ahşap Bilim ve Teknoloji Enstitüsü
Çevre Biyoteknoloji Enstitüsü
Hayvansal Üretim Biyoteknoloji Enstitüsü
Hayvan Besleme, Ürünler, Beslenme ve Fizyoloji Enstitüsü
Uygulamalı Genetik ve Hücre Biyolojisi Bölümü
İnşaat Mühendisliği ve Doğal Afetler Bölümü
Dağ Tehlikeler Enstitüsü
Uygulamalı Jeoloji Enstitüsü
Geoteknik Mühendisliği Enstitüsü
Biyomühendislik ve Peyzaj Enstitüsü
Yapı Mühendisliği Enstitüsü
Biyoteknoloji Bölümü
Uygulamalı Mikrobiyoloji Enstitüsü
Biyoinformatik Viyana Bilim Başkanı
Kimya Bölümü
Analitik Kimya Anabilim Dalı
Biyokimya Anabilim Dalı
Organik Kimya Anabilim Dalı
Kimya yenilenebilir kaynakların Bölümü
Bütünleştirici Biyoloji ve Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Bölümü
Botanik Enstitüsü
Matematik Bölümü
Bütünleştirici Koruma Araştırma Enstitüsü
Yaban Hayatı Biyoloji ve Oyun İşletmeciliği Enstitüsü
Zooloji Enstitüsü
Gıda Bilimi Gıda Teknolojisi Bölümü
Gıda Teknolojisi Enstitüsü
Gıda Bilimleri Enstitüsü
Malzeme Bilimleri ve Proses Bölümü
Moleküler Modelleme ve Simülasyon Enstitüsü
Ahşap Teknolojisi ve Yenilenebilir Kaynaklar Enstitüsü
Fizik ve Malzeme Bilimi Bölümü
Kimya ve Enerji Mühendisliği Enstitüsü
Sürdürülebilir Tarım Sistemleri Bölümü
Ziraat Mühendisliği Enstitüsü
Hayvan Bilimleri Bölümü
Organik Tarımın Enstitüsü
Nanobiyoteknoloji Bölümü
Biyolojik Enstitüsü Inspired malzemeler
Biyofizik Enstitüsü
Sentetik Bioarchitekturen Enstitüsü
Bitki Bilimleri Bölümü
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma Bölümü
Bitki Islahı Bölümü
Bağcılık ve Pomology Bölümü
Peyzaj, Mekansal ve Altyapı Bölümü
Uygulamalı İstatistik ve Bilgisayar Enstitüsü
Peyzaj Mimarlığı Enstitüsü
Peyzaj Geliştirme, Rekreasyon ve Koruma Planlaması Enstitüsü
Peyzaj Planlama Enstitüsü
Mekansal Planlama Enstitüsü, Kırsal yeniden yapılanma
Ulaştırma Araştırmaları Enstitüsü
Rölöve Enstitüsü, Uzaktan Algılama ve Arazi Bilgi
Orman ve Toprak Bilimleri Bölümü
Toprak Araştırma Enstitüsü
Orman Entomoloji Enstitüsü, Orman Patoloji ve Orman Koruma
Orman Mühendisliği Enstitüsü
Silvikültür Enstitüsü
Orman Ekoloji Enstitüsü
Orman Büyüme Enstitüsü
Su, Atmosfer ve Çevre Bölümü
Atık Yönetimi Enstitüsü
Meteoroloji Bölümü
Hidrobiyoloji Enstitüsü, su yönetimi
Hidrolik Enstitüsü ve Kırsal Su Yönetimi
Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma Enstitüsü
Sıhhi Mühendisliği, Su Yönetimi ve Koruma Enstitüsü
Su Yönetimi, Hidroloji ve Hidrolik Mühendisliği Enstitüsü
İktisadi ve Sosyal Bilimler Bölümü
Tarım ve Orman Ekonomisi Enstitüsü
Pazarlama ve Yenilik Enstitüsü
Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma Enstitüsü
Üretim ve Lojistik Enstitüsü
Adli Bilimler Enstitüsü
Orman Çevre ve Kaynak Politikası Enstitüsü
Okulda önemli bilimsel merkezler bulunmaktadır.

Tarım Bilimleri Merkezi
Geliştirme Araştırma Merkezi
Küresel Değişim ve Sürdürülebilirlik Merkezi
Doğal Afetler ve Risk Yönetimi Merkezi
Lisans

2002 de yapılan reformla Bilim Lisans Derecesiyle mezun olan öğrenciler uygun işlere girmek ve lisansüstü master programlarını
tamamlamak için olanaklar sağlanır. Lisans programlarından 180 AKTS puanıyla mezun olmaları şarttır.

Tarım Bilim
Ormancılık
Ahşap ve Fiber Teknolojisi
Çevre Mühendisliği
Peyzaj Planlamave Peyzaj Mimarlığı
Gıda– ve Biyoteknoloji
Atçılık Bilim(ile işbirliği içinde Veteriner Üniversitesi )
Çevre ve Bio
Yüksek lisans

Master programı eğitim süresi dört yarı yıldır. Tüm yüksek lisans programları 120 AKTS puan toplamaları gerekir.

Tarım ve Gıda Sanayi
Tarımsal Biyoloji
Dağ Riski / Torrent ve Çığ Kontrolü
Uygulamalı Bitki Bilimleri
Uygulamalı Limnoloji – Sucul Ekosistem Yönetimi (Yüksek Lisans ile mezun)
Biyoteknoloji
Hayvancılık ve Genetik Avrupa Master (Yüksek Lisans ile mezun oldu)
Yüksek Lisans Avrupa Ormancılık (MScEF ile derecesi)
Çevre Bilimleri – Toprak, Su ve Biyolojik Çeşitlilik (Yüksek Lisans ile mezun oldu)
Orman Bilimleri
Ağaç Teknolojisi ve Yönetimi
Bahçe Bilimleri
Kırsal Mühendislik ve Su
Peyzaj Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Dağ Ormancılık (MScMF ile derecesi)
Doğal Kaynakları Yönetimi ve Ekolojik Mühendisliği
Hayvan Bilimleri
Ekolojik Tarım (MSc ile mezun)
Phytomedicine
Gıda Zincirinde Güvenlik
Yenilenebilir kaynakların Malzeme ve enerjik kullanımı
Çevre ve Bio
Su Yönetimi ve Çevre Mühendisliği
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yaban Hayatı Yönetimi (Yüksek Lisans ile mezun)
Doktora

Yüksek Lisans Programı mezunları yüksek lisans programının devamında bir doktora programına direk geçiş yapabilirler.

Proteinlerin Biyomoleküler Teknoloji
Doğal Kaynaklar Doktora Programı
Mühendislik Doktora Programı
Sosyal ve Ekonomik Bilimler Doktora Programı