• Tel: 0212 244 66 00
  • info@yurtdisindaegitim.com.tr

Klagenfurt Üniversitesi - Eurostar Yurtdışı Eğitim

Alplerin manzarası eşliğinde okumak ister misin? Avusturya’nın güzide üniversitelerdinden bir tanesi olan Klagenfurt
üniversitesi çağdaş, teknik, araştırmaya yönelik eğitim anlayışıyla Avrupanın sayılı üniversiteler içinde yer almaktadır.

Klagenfurt üniveristesi (AAU) 1970 yılında kurulmuş, 3 kültürün kesiştiği genç, canlı, yenilikçi bir üniversitedir. Alpler-
Adriyatik bölgesinde bilgi edinme, bilgi paylaşımı, bilgi transferi için önde genel yüksek öğretim Casinthia kuruluş ve
merkezidir.

Üniversitesi 4 fakülte ve 38 bölümden oluşur. AAU araştırma faaliyetleriyle, milli ve uluslararası alanda tanınmıştır.
AAU’nun stratejik hedefi, uluslararası ortamda mükemmelliği elde etmektir. Kampüs yapısı ve destekleyici hizmetlere sahip
türlü imkânlar sunmaktadır.

Fakülteler-Bölümler ve Merkezler

Disiplinlerarası çalışmaları kısmı

Organizasyonel gelişim, küme dinamiği ve müdahale araştırma Enstitüsü

Palyatif Bakım ve örgütsel Etik Anabilim Dalı

Sosyal Ekoloji Enstitüsü

ilim ve Teknoloji Araştırmalaı Enstitüsü

Eğitim ve okul Geliştirme Enstitüsü

ilim iletişim ve Yükseköğretim Araştırma Enstitüsü

sulh Araştırma ve barış Eğitimi Fakültesi Merkezi

Sanat ve Beşeri Bilimler Fakültesi

ingiliz ve Amerikan çalışmaları kısmı

Eğitim Bilimleri ve Eğitim Araştırmaları Enstütüsü

Alman çalışmaları bölümü

öğretmenlik için Alman Enstitüsü

Edebiyat Araştırmaları Enstitüsü Robert Musil-Carinthian Edebiyat Arşivi

Tarih kısmı

Kültür, Edebiyat ve Müzikoloji Enstitüsü

Medya ve iletişim çalışmaları Enstütüsü

Felsefe Enstütüsü

Psikoloji kısmı

Slav çalışmaları bölümü

işaret Dili ve işitme Engelliler Fakülte Merkezi (ZGH)

Teknik Bilimler Fakültesi

Uygulamalı Bilgisayar Bilimleri Enstütüsü

Bilgisayar Bilimi Sistemlerinin Enstitüsü

Bilgisayar Bilimi Eğitimi Enstitüsü

Bilgi Teknolojisi Enstitüsü

Akıllı Sistemler Teknolojileri Enstitüsü

Matematik bölümü

Matematik Eğitim Enstitüsü

istatistik kısmı

Networked ve Gömülü Sistemler Enstitüsü

ekonomi bölümü

Finansal idare Enstitüsü (iFM)

Coğrafya ve Bölgesel Araştırmalar kısmı

Coğrafya ve Bölgesel Araştırmalar kısmı

Yenilik Yönetimi ve Girişimcilik Enstitüsü (ıUG)

kamu işletme Enstütüsü (PUMA)

üretim, Lojistik ve çevre Yönetimi Enstitüsü (ERiK)

yasa Araştırmaları Enstitüsü

Sosyoloji kısmı

işletme Yönetimi Enstitüsü (ıFU)

ekonomi kısmı

üniversite Merkezleri

metreç/T-yönetim, örgütsel gelişim ve Teknolojisi Yüksekokulu

Eğitim Fakültesi (SOE)

üniversite Kültür Merkezi (UNıKUM)

hanım ve Toplumsal Cinsiyet çalışmaları üniversite Merkezi