Slovakya’da Üniversite Eğitimi

Slovakya’da üniversite okuyan öğrenciler mezun oldukları zaman diplomaları sadece Slovakya’da değil aynı zamanda ülkemizde de geçerli oluyor. Ayrıca birçok ülkede mesleğini yerine getirebiliyor. Zaman kaybetmek istemiyorsanız siz de Slovakya’da lisans eğitimi almayı tercih edebilir ve keyifli bir şekilde üniversite hayatı yaşayabilirsiniz.

Slovakya’da Eğitim

Slovakya’da Üniversite

slovakyada üniversite

Yurtdışında üniversite eğitimi almak gençlerimiz için son derece belirleyici olmaktadır. Kendi ülkesinden uzakta, ancak son derece medeni bir ortamda, kozmopolit bir okulda öğrenci olmak, gençlerimizin sosyalleşmesinde, dünya vatandaşı olmasında ve kişiliklerinin olumlu anlamda gelişmesinde gerçekten çok etkilidir. Bu nedenle, yılların deneyimi ile Eurostar Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı olarak, kurumumuz gençlerimizin cazip yurtdışı üniversite olanaklarından yararlanmalarını teşvik etmektedir. Son yıllarda avantajları ile ilgi gören ülkelerden biri Slovakya’dır.

Slovakya, Orta Avrupa coğrafyasında bulunan bir ülkedir. Ülkenin tarihine baktığımız zaman Slavlar 5.yüzyıldan sonra Slovakya topraklarına yerleşmişlerdir.  Avusturya Macaristan İmparatorluğu yıkıldıktan sonra ise Slovakya, Çekoslavakya ülkesinde yer alan devletçikler arasında yer aldı. Dünya savaşı sonrası modern anlamda gelişme sürecine girdi.

Eski Çekoslavakya topraklarından bağımsızlığını kazanan, başkenti ve büyük şehri Bratislava olan son derece sevimli ve huzurlu bir ülkedir. Ülke genelinde yaklaşık olarak 6 milyon civarında insan yaşamaktadır. Bir Avrupa Birliği ülkesi olan Slovakya’nın para birimi Euro’dur. Dili ise Slovakça’dır. Ülkede son derece seçkin yüksek öğrenim kurumları bulunmaktadır. Üniversite eğitimine çok önem verilmektedir ve Avrupa ülkelerinden birçok öğrenci de bu okullarda eğitim almaktadır. Türk öğrenciler için de kurumlar cazip olanaklar sunmaktadır. Öğrencilerimizin üniversitelere sınavsız olarak kabul edilmesi bunlardan biridir. Medeni insanların birbirlerine saygı ve sevgi duyarak yaşadıkları bu ülkede eğitim almak gerçekten şanstır.


Slovakya Üniversiteleri Tercih Sebepleri

Slovakya Üniversiteleri Türk öğrencilerimiz için ilgi çekici ve avantajlar sunan kurumlardır. Öncelikle, yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilerin dikkat etmesi gereken diploma koşulları bu ülkenin üniversitelerinde mevcuttur. Buna göre, Slovakya Üniversiteleri’nden mezun olan gençlerimizin aldığı diplomalar, Yüksek Öğrenim Kurumumuz, YÖK tarafından kabul edilmektedir. Denklik kriterlerine uygun olduğundan, ek bir eğitim ya da tamamlama gibi zorunluluklar söz konusu olmamaktadır. Mezun olan gençlerimiz, diplomaları ile ülkemizdeki bir fakülteden mezun gibi kabul edilirler. Örneğin, elektrik mühendisliğinden mezun olan bir genç, diploması ile ülkemizde mesleğini icra edebilir. Kamu sektöründe ya da özel sektörde çalışabilir. Lisans diplomaları yanında, yüksek lisans ve doktora diplomaları için de aynı durum geçerlidir.

Diğer önemli avantaj ise, bu seçkin üniversitelerin Avrupa Birliği bünyesinde üniversiteler arasında olmasıdır. Slovakya Avrupa Birliği ülkesidir. Buna bağlı olarak ve kriterlere sahip olduklarından, Slovakya Üniversiteleri de birer Avrupa Üniversitesi’dir. AB Yüksek öğrenim kriterleri olan Bologna kriterlerine uygun şekilde eğitim veren, mezun gençlerine ise Europass, mavi diploma veren yüksek eğitim kurumlarıdır. Bunun anlamı büyüktür. Gençlerimiz bu kurumlardan mezun olduklarında, sadece ülkemizde değil, Avrupa Birliği ülkelerinden birinde de çalışabilirler. Bir başka deyişle, gençlerimize uluslar arası kariyer imkanlarının kapıları aralanır.


Neden Slovakya’da Eğitim?

Slovakya Üniversiteleri, öğrencilerimizi sınavsız olarak kabul etmektedir. Ülkemizde eğitim sistemimizin bir devamı olarak, üniversiteye giriş için sınav şartı ve sistemi bulunmaktadır. Oysa, bu şart her ülke için geçerli değildir. Ülkemiz için olması gereken bir sistem olan sınav uygulaması, Slovakya Üniversiteleri için söz konusu değildir. Öğrencilerimiz, liseden mezun olduktan ve diplomalarını aldıktan sonra üniversitelere başvurabilirler. Kurumlarımıza gereken ön kayıt işlemlerinizi henüz diplomanızı almadan da yapabilirsiniz. Bu şekilde, öğrencilerimiz için ayrılan kontenjan fırsatlarından yararlanabilirsiniz. Lise diploması kapsamında, sınavsız şekilde, istediğiniz bölüme kaydınızı yaptırabilirsiniz. Lise türü bir önem taşımamaktadır. Fen lisesi mezunları gençlerimiz, sosyal bilimler eğitimi veren bölümlere kayıt olabilirler. Ayrıca, liselerin sosyal bilgiler bölümlerinden mezun olan gençlerimiz ise, fen bilimleri eğitimleri veren fakültelere kayıt olabilirler.

Slovakya, yaşam koşulları açısından orta gelir düzeyinde olan bir öğrencinin ve ailenin zorlanmadan karşılayacağı rakamlar sunmaktadır. Yeme içme, ısınma, barınma, temel ihtiyaçların karşılanması gibi giderlerin toplamı, 400 ile 700 Euro arasında değişmektedir. Bunlar da çeşitli standartlarda ayarlanabilir. Okul ücretleri ise kesinlikle yüksek değildir. Özellikle, alınan eğitim kalitesiyle kıyaslandığında, eğitimin son derece uygun rakamlara sunulduğu anlaşılır. Okul harçları taksit ile ödenebilir.


Slovakya’da Tıp Eğitimi

Slovakya’da gerçekten önem verilen eğitimlerden birini tıp eğitimi oluşturmaktadır. Seçkin ve modern altyapısı olan tıp fakülteleri, Avrupa Birliği eğitim fonları tarafından da desteklenmektedir. Ayrıca, devlet eğitime ve özellikle tıp fakülteleri eğitimlerine önemli bütçe ayırmaktadır. Tıp fakültesinde eğitim almak ve doktor olmak isteyen öğrencilerimiz, bir sınava girmeden, bunu Slovakya Üniversiteleri tıp fakültelerinde gerçeğe dönüştürebilirler. Elbette fakülteler kendi bünyelerinde birtakım sınavlar yapmaktadır, ancak bunlar eğitimin vazgeçilmez bir unsurudur. Slovakya Üniversiteleri ağırlıklı olarak İngilizce eğitim dilini kullanmaktadır. Gerek Slovakça eğitim dilinde, gerekse İngilizce eğitim dilince öğrenciler dil eğitimi için hazırlık sınıfına alınmaktadır. Bundan sonra lisans sınıflarına devam edilmektedir.

Slovakya’da tıp eğitimi seçkin bir akademik kadro tarafından verilir. Öğrencilerin mesleklerini hem teorik olarak, hem de pratik olarak derinlemesine şekilde öğrenme şansını yakalar. Bu noktada, birçok önemli tıp insanının üniversitelerden mezun olduğu ve Avrupa Ülkeleri’nde görev yaptıklarını belirtelim. Tıp fakültesi lisans bölümleri olarak beş senedir.


Slovakya’da Diş Hekimliği

Hem ülkemizde, hem de dünyada geçerli bir meslek olan diş hekimliği eğitimini, ülkemiz dışında, Slovakya’da alabilirsiniz. Liseden mezun olduktan sonra, bir sene kaybınız olmadan, hemen lise diplomanızla başvurarak, tamamen sınavsız şekilde bölüme kaydınızı yaptırabilirsiniz. Dört yıl süren eğitim yanında, dil eğitimi için hazırlık sınıflarında yabancı öğrenciler için eğitim verilmektedir. Son derece donanımlı olan okullarda, modern dersliklerde ve laboratuarlarda meslek eğitimi sunulmaktadır. Modern cihazlar ve teknikler hemen okullarda uygulanmaktadır. Teorik eğitimin yanında, öğrenciler klinik bazında pratik eğitime de tabi tutulmaktadır. Her öğrenci ile tek tek ilgilenilmesini sağlayan, az öğrenciden oluşan, elit bir eğitim sistemi benimsenmiştir.


Slovakya’da Eczacılık Eğitimi

Eczacılık eğitimi almayı hedefleyen öğrenciler, başta başkent Bratislava olmak üzere, Slovakya’nın çeşitli kentlerinde bulunan üniversitelerinde bunu gerçekleştirebilirler. Eczacılık eğitimi almak için mutlaka ülkemizde sınavlara girmek durumunda değilsiniz. Ülkemize yakın olan ülkelerde, seçkin üniversitelerde, üstelik maddi anlamda zorlanmadan bunu yapabilirsiniz. Bu ülkelerin başında ise Slovakya gelmektedir. Tamamen sınavsız olarak, eczacılım fakültelerinde sizi geleceğe taşıyacak modern bir meslek eğitimi alabilirsiniz.

Üniversitede, yurtdışında gelen öğrenciler hazırlık sınıfında dil eğitimine alınmaktadır. Bundan sonra lisans seneleri başlamaktadır. Eczacılık fakültesi dört senedir. Kampus imkanlarından yararlanarak, modern laboratuarlar, geniş ve bol kaynakların olduğu kütüphane, dinlenme ve çalışma odaları, modern derslikler ve amfilerde eğitiminizi alacaksınız. Okulların bilgisayar ve internet sistemleri de her öğrenciye yetecek düzeydedir. Eğitmenler öğrencilerle birebir olarak ilgilenmektedir. Gençlerimiz, mezun olduktan sonra, hem AB ülkelerinde, hem de ülkemizde çalışabilirler.


Slovakya’da İnşaat Mühendisliği

Meslek olarak inşaat mühendisliğini seçmek istiyorsanız, idealinizde inşaat mühendisliği eğitimi almak varsa, bunu Slovakya Üniversiteleri’nde kolayca yapabilirsiniz. Bu seçkin eğitim kurumlarında, modern tekniklerden ve donanımlardan yararlanılarak, gerçekten çok sağlam bir inşaat mühendisliği eğitimi verilmektedir. Ülkemizde bu eğitimi almak yani inşaat mühendisliği fakültelerine girmek için sınavda ter dökeceksiniz. Bu durumu Slovakya Üniversiteleri için yaptığınız başvurularınızda yaşamayacaksınız. Üniversitelere tamamen sınavsız olarak, lise diplomanızla, üstelik hangi liseden mezun olduğunuzun yani diploma türünüzün bir önemi olmadan kayıt yaptırabileceksiniz. Uygun harç rakamları ile, gerçekten geçerli bir meslek olan inşaat mühendisliği eğitiminizi alacaksınız. Öğrencilerimiz için lisans eğitimlerinin yanında, yüksek lisans ya da lisans tamamlama için de uygun fırsatlar sunulduğunu belirtelim.


Slovakya’da Mimarlık

Mimarlık ne kadar geçerli bir meslek öyle değil mi? Geçerli mimarlık diploması olan gençlerimiz, dünyanın dört bir yanında, ister kamu sektöründe, ister özel sektörde çalışabilirler. Ancak, elbette bunun için belirttiğimiz gibi, geçerli meslek diplomalarının olması gerekmektedir. Ülkemizde kaliteli mimarlık fakültelerimiz, dünyanın ilgisini çekecek şekilde eğitim vermektedir. Ancak, malum, bu okullara girmek için zorlayıcı bir sınav sistemi bulunmaktadır. Oysa, yine en az ülkemiz kadar seçkin üniversitelere sahip olan ve kaliteli mimarilik eğitimi veren Slovakya’da bu şekilde bir uygulama bulunmamaktadır. Slovakya Üniversiteleri, mimarlım fakülteleri dahil olmak üzere, öğrencilerimizi sınav sistemi, taban puanı ya da not ortalaması olmadan kabul etmektedir. Bu sayede, öğrencilerimiz, hayal ettikleri mükemmel eğitimi alma şansını yakalamaktadırlar.

Mimarlık fakültesinde eğitim yıllarında, Slovakça ya da İngilizce eğitim verilmektedir. Bu dillerin öncelikle hazırlık sınıfında, donanımlı şekilde eğitimi verilmektedir. Lisans yıllarında donanımlı bir mimari eğitimi verilir. Okulların kapasitesi ve altyapıları buna son derece uygundur. Mezun olduktan sonra, geçerli mavi diplomaları ile gençler ülkemiz başta olmak üzere istedikleri Avrupa Ülkesi’nde kariyerlerine başlayabilirler.


Slovakya’da Makine Mühendisliği

Makine mühendisliği eğitimi almak için mutlaka ülkemizde sınav sisteminde boğuşmak zorunda değilsiniz. Elbette, üniversitelerimizin makine mühendisliği bölümleri son derece kalitelidir. Ayrıca sınav sistemimiz ise ülkemiz şartlarında olması gerekendir. Ancak, bunun her ülke için geçerli olmadığını belirtelim. Öğrencileri sınav şartı olmadan kabul eden bazı ülkeler ve üniversiteleri bulunmaktadır. Bu ülkelerden biri de Slovakya’dır. Bu ülkede, bir sınava tabi olmadan makine mühendisliği eğitimi alabilirsiniz. Bunun için Eurostar Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı ofislerimize gelmeniz, online ya da çağrı merkezimizden bilgi almanız yeterlidir. Hemen ön kayıt işlemlerinizi tamamlayarak, eğitiminiz için ilk adımı atabilirsiniz.

Modern eğitim sistemlerinin uygulandığı üniversitelerin makine mühendisliği fakültelerinde, modern derslikler ve laboratuarlar bulunur. Kütüphaneler ve bilgisayarlar ise tüm öğrencilerin yararlanması için yeterlidir. Bu şekilde, öğrencilerin dersi öğrenmeleri ve pekiştirmeleri eksiksiz olarak sağlanır. Mezun olduğunuzda, ülkemiz başta olmak üzere birçok ülkede çalışma olanaklarını bulabilirsiniz.


Slovakya’da Elektrik Mühendisliği

Elektrik mühendisliği eğitimi almak istiyorsanız, değerlendirmeniz gereken ülkelerden biri kesinlikle Slovakya’dır. Ülkede son derece gelişmiş, fen bilimleri ve mühendislik eğitimleri veren teknik okullar bulunmaktadır. Genel anlamda, ülkede, fen bilimlerine ve teknik konuların, dalların eğitimine son derece önem verilmektedir. Elektrik mühendisliği, mühendislik dalları arasında şüphesiz ki en geçerli olanıdır. Bu nedenle, haklı olarak, birçok gencimiz bu dalda eğitim almak ister. Ülkemizde seçkin elektrik mühendisliği fakülteleri bulunmakla birlikte, bunların sınav sistemine dahil olduğu, puanlarının ise son derece yüksek olduğu malum. Bunun yerine, aynı kalitede eğitim alabileceğiniz, Avrupa Birliği üniversiteleri arasında yer alan Slovakya Üniversiteleri elektrik mühendisliği fakültelerinde idealinizdeki eğitimi alabilirsiniz. Dört senelik eğitiminizde hem teorik, hem de pratik anlamda gelişecek, kendine güvenen bir elektrik mühendisi olarak diplomanızı alacaksınız.


Slovakya’da Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar ve bilişim sistemleri artık hayatımızın her alanında bizimle. Onlar olmadan bir dünya düşünülemez. Yapay zeka olan robotlar ise, kısa sürece artık gündelik yaşamımızın bir parçası olacak. Bu doğrultuda, hali hazırda son derece geçerli bir meslek olan bilgisayar mühendisliği ileride çok daha geçerli bir meslek haline gelecek. Talep de çoğalacak. Ülkemizde ve Avrupa’da çeşitli üniversitelerde son derece özellikli, seçkin eğitim veren bilgisayar mühendisliği fakülteleri bulunmaktadır. Avrupa’da birçok ülkenin aksine, ülkemizde bu üniversitelere merkezi sınav sistemi üzerinden girilmektedir. Belirli bir puan almanız gerekmektedir. Oysa, başta gerçekten dikkat çekici kalitede seçkin bir bilgisayar mühendisliği eğitimi veren Slovakya Üniversiteleri öğrencilerimizi tamamen sınavsız şekilde kabul etmektedir.

Slovakya Üniversiteleri bilgisayar mühendisliği fakültelerinde eğitim kalitesi ve altyapı son derece yüksektir. Bu bölümler, hem devlet tarafından, hem de AB fonları tarafından özellikle desteklenmektedir. Akademik kadroları da alanlarında önemli isimlerden oluşmaktadır. Türk öğrencilerimiz, diğer öğrencilerle kesinlikle bir ayrıma tabi tutulmadan, gayet medeni bir ortamda eğitim görmektedir. Bilgisayar donanımları eksiksiz olan okullarda, ağırlıklı olarak İngilizce ve Slovakça eğitim verilir. Öğrenciler dil eğitimi için bir sene hazırlık sınıfında okumaktadır. Bundan sonra lisans senelerinde, bir bilgisayar mühendisi olarak mükemmel şekilde eğitilirler. Öğrencilerimiz, mezun olmalarını takiben, yüksek lisans ardından doktora eğitimlerine de devam edebilirler.

Uluslar arası anlamda geçerli diplomaları ile ülkemizde ve Avrupa Birliği ülkelerinde bilgisayar mühendisi olarak kabul edilip, çalışabilirler.


Slovakya’da Türkiye Uçak – Otobüs – Tren – Gemi Seferleri

Slovakya konum olarak, ülkemize yakın mesafede olan bir Orta Avrupa Ülkesidir. Bu güzel ülke, turistik açıdan ve eğitim kalitesi açısından son derece ilgi çekmektedir. Slovakya ile ülkemiz arasında sıcak ilişkiler bulunmaktadır. Slovak Halkı son derece medeni ve eğitimli, kibardır. Türk İnsanı’na sıcak davranırlar. Severler. Aynı durum Türk İnsanı için de geçerlidir. Bu güzel ülkenin, kaliteli eğitim kurumlarında birçok Türk gencimiz de eğitim almaktadır. Ön kayıt imkanlarımızdan yararlanarak, siz de hayallerinizdeki meslek eğitimini, diplomanızla başvurarak alabilirsiniz.

Slovakya ile Türkiye arasında tam bir saatlik zaman farkı bulunmaktadır. Ülkemizde saat 16.00 iken bu ülkede saat 15.00 olarak seyretmektedir. Zaman farkının fazla olması büyük avantajdır. Aynı şekilde, coğrafi anlamda mesafelerin uzak olmaması da, hem öğrencilerimiz, hem de aileleri için avantajdır. Bu şekilde, sıkça ülkemize gidip gelme, ya da ailelerin evlatlarını görmesi mümkün olmaktadır. Bratislava ile İstanbul arasında düzenli aralıklarla uçak seferleri düzenlenmektedir. Başkentten İstanbul’da uçuş mesafesi 1 saat 50 dakikadır. Bu da kısa bir süredir. Bratislava ile İstanbul arasında uçak seferlerinden yararlanarak, başkente geldikten sonra, ülke içinde, Bratislava ile, Zilina, Lucenec, Kosice, Sliac, Piestary, Presov, Poprad kentleri arasında uçuşlardan faydalanmak mümkündür.

Tren ve otobüs seferleri de tercih edilebilir. Tren seferleri ekpresler ile birçok ülke üzerinde geçerek yapılmaktadır. Aynı şekilde karayolu, özel araba ya da otobüsler ile tercih edilebilir. En avantajlı görünen havayolu seyahatidir. Önceden izlenerek alınacak, kampanyalı ve indirimli biletlerle seyahatlerinizi son derece ekonomik rakamlara getirebilirsiniz. Ülke ve özellikle başkent içinde ulaşım son derece kolaydır. Yaklaşık olarak 6 milyon insanın yaşadığı ülkede trafik ve ulaşım son derece planlıdır. Aynı zamanda ucuzdur. Araç kiralama yapabilirisiniz. Taksi kullanımı yanında, toplu taşıma araçlarından faydalanabilirsiniz.

Slovakya’da Konaklama

Konaklama için kampus içlerinde ya da yanlarında olan yurtlar tercih edilebilir. Bunların durumu iyi, güvenli, temiz ve ucuzdur. Öte yandan, ev kiralamak, apart ya da oda kiralamak da mümkündür. Aile yanında kalmak ya da birkaç öğrencinin bir arada kalması gibi seçenekler de olabilir. Slovakya suç oranı son derece düşük, oldukça huzurlu bir ülkedir. Hem erkek, hem de kız öğrenciler günün istedikleri saatlerinde yalnız olarak bir yerden bir yere gidebilirler. Sosyal ortamlarda yer alabilirler.

Kampuslar, öğrencilerin eğitim almaları yanında, sosyal yaşamlarının da şekillenmesi noktasında zengin etkinlikler sunmaktadır. Spor, sanat, kültür aktivitelerinden faydalanabilirsiniz. Bu seçkin kurumların bir öğrencisi olmak için hemen Eurostar Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı kurumlarımızdan bilgi alabilirsiniz. Yapmanız gereken başvurmak ve desteğimizi almak olacaktır.

Slovakya Bilgi Bankası


[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Puanla
[OY: 2 Ortalama: 4.5]


    Hemen Danışmanlık Alın

    Formu doldurarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

    whatsapp1