Yök Denkliği Önemli

Üniversite Tanınırlığı

Memleket Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarını Tanıma Ve Baraj Puanı Uygulama Kararı

Son senelerde yükseköğrenim görmek amacıyla, yakın coğrafyadan başlayarak yurtdışındaki bazı yükseköğretim kurumlarına Türkiye’den sık bir öğrenci akışı yaşanmaktadır. Bu hal, özellikle halk sağlığını ve güvenliğini yakından ilgilendiren sağlık bilimleri (tıp doktorluğu, diş hekimliği, eczacılık vd.) hukuk ve mühendislik başta olmak üzere türlü bölgelerde görülür.

Söz konusu bölgelerde Türkiye’de hiç bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen, hatta öSYM yönünden yapılan merkezi sınavlara bile girmeyen bazı öğrencilerin, “giriş koşulu aramayan” yurtdışındaki bazı üniversitelere rahatlıkla kaydolabilmeleri, halk vicdanını derinden yaralayan bir durum almıştır.

Başka taraftan Kurulumuza, “memleketimiz Cumhuriyeti vatandaşı olan bu öğrencilerin o ülkenin dilini bilmeleri ve derslere devam etmeleri şartı aranmadan sadece sınavlara
alındıkları, derslerin kimi çeviri yoluyla bazan de Türkiye’den getirilmiş, öğretim elemanı vasfı olmayan kişilerle sürdürüldüğü” yönünde sık şikâyetler intikal etmektedir.

Memleketimiz Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerimiz, elbette yurtdışında eğitim alma hakkına sahiptirler ve günümüzün yükseköğretim anlayışında bu konu ile ilgili herhangi bir kısıt
koymak düşünülemez. Burada söz konusu olan, bazı ülkelerde, o ülkenin kendi mevzuatı çerçevesinde kurulan ve devam şartı aranmayan üniversitelere reklamlarla Türkiye’den “toplu
halde götürülen, kaydettirilen” ve mezuniyet sonrası ülkemizde, “sağlık, yargı ve mühendislik” benzeri alanlarda meslek icra edecek öğrencilerin eğitim-öğretimlerinin niteliğidir.

Kurulumuz, yalnızca Türkiye’de yükseköğrenim görmek dileyen öğrencilerin değil, tıpkı sürede yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrencilerin de gereken nitelikte eğitim görme
haklarını gözetmek ve korumakla yükümlüdür. Bu konu hakkında Kurulumuz, üzerine düşeni yapıp aşağıdaki kararı alırken, başka kuruluş ve kuruluşlarla paydaşların da aynı hassasiyeti
paylaşmalarını beklemektedir.

Son günlerde yurtdışı yükseköğretim meselesinde Kurulumuza yapılan çok fazla sayıda yazılı ve sözlü şikâyetler neticesinde yurtdışındaki bazı yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı yine
değerlendirilmiş ve Yükseköğretim umumi Kurulunun 12.02.2015 tarihli toplantısında:

Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayan ve eğitime başladığı sene CWTS Leiden Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve University Ranking by Academic
Performance (URAP) sebebi ile yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 500 üniversite içerisine giren üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen ilgililerin, mezuniyet sonrası işlemlerde ön koşul şekilde;

2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren, eğitime başlayacakları sene, öSYM tarafından yapılan YGS ve LYS’ye girmiş olmalarına, Tıp doktorluğu alanındaki sıralamada ilk 40 bin, hukuk dalında ise ilk 150 bin arasında yer almalarına, ÖSYS Kılavuzunda yer sektör tıp ve hukuk dışındaki başka alanlarda en az, Türkiye’deki yükseköğretim kurumları bünyesindeki programlara yerleşen en son öğrencinin almış olduğu puanı almalarına, ÖSYS Kılavuzunda yer almayan alanlarda eğitim alacakların ise ön lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 140, lisans programları için herhangi bir puan türünde en az180 puan almaları gerektiğine, karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği

Teşekkürler TruvaBet Bahis sitemizi desteklediğiniz için
Puanla
[OY: 4 Ortalama: 4]

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

whatsapp1