Askerlik Tecilinden Kimler Yararlanamaz?

Erteleme işlemlerinden muaf kişiler

20 yaşına gelen her Türk erkeğinin geçerli bir nedeni yoksa askerlik tecili yaptırması da mümkün değildir. Askerlik tecilinden kimler yararlanamaz? 20 yaşına gelmiş bir genç sağlık sorunu yoksa askerlik tecilinden yararlanamaz. Eğer engelli değilse veya ciddi bir sağlık sorunu yoksa sıradan bahaneler tecil için asla kabul edilmez. Zaten sağlık muayeneleri devlet tarafından belirlenen hastanelerde yapılır ve kişinin askerlik yapıp yapmaya uygun olmadığı rapor ve muayenelerle tespit edilir. Örneğin bir ameliyat olacaksa iyileşme süresince tecil yapılır ve sonrasında askerlik için celp gelir. Farklı nedenlerle Türk vatandaşlığından çıkarılanlar da askerlik tecil hakkından yararlanamazlar. Yabancı ülkelerde yasa dışı duran, çalışma ve oturma izinleri olmayan vatandaşlarımı da askerlik tecil hizmetlerinden yararlanamazlar.

Askerlik tecilinden kimler yararlanamaz?

Yurtdışında çalışma ve oturma izinleri sona erenler de askerlik tecilinden yararlanamazlar. O ülkede hala belli şekillerde dursalar bile asker kaçağı sayılırlar. İkinci bir üniversite okumak isteyen ve ilk üniversiteden daha düşük puanlı veya o bölümle aynı kategoride bir bölüm okuyanlar da askerlik tecili yaptıramazlar. Yabancı ülkelerde resmi görevde bulunanların tecil ettirmelerine gerek yoktur. Yabancı ülkelere iltica edenler, mülteci olanlar ve kaçak göçmen olanlar da bu haklardan yararlanamazlar. Türk bandralı gemilerde çalışan işçi ve gemi adamlarının tecili de kabul edilemez. Mahkeme kararı ile suçluğu tespit edilen kaçakların da askerlik tecili ve erteleme için başvuru yapmaları veya başvurunun kabulü gibi bir durum söz konusu değildir.

Askerlik tecilinden kimler faydalanamaz?

Yoklama kaçağı veya asker kaçağı olanlar kaçak olduğu süre zarfında bu konuda evrak bile hazırlasalar tecil talepleri kabul olmaz. Askerlik her Türk erkeğinin geçerli bir nedeni olmadığı sürece seve seve gittiği bir vatan hizmetidir. Askerlikten kaçmak, yalan yanlış beyanlarla ertelemeye uğraşmak, saklanmak gibi bir durum asla söz konusu değildir. Günümüz teknolojisinde yaşı gelen her Türk erkeği için anında askerlik çağrısı yapılır. Kimin öğrenci olduğu kimin hasta olduğu kimin yurtdışında olduğu devlet tarafından net ve doğru bir şekilde tespit edilir. Bu yüzden kandırmaya çalışmak ve geçerli neden olmadığı halde ertelemeye çalışmak gibi bir çaba boşunadır. Askerlik tecili yaptırdığı halde bu süreçte gösterdiği geçerli sebep sona erdiğinde askerlik tecili de iptal edilir. Okulu bırakan, yurtdışından dönen sağlık durumu iyileşen kişiler başta olmak üzere tecil gerekçeleri sona erdiğinde tecil hakları da iptal edilir. Tecil hakları bazı durumlarda 29 yaşına bazı durumlarda 38 hatta 4o yaşına kadar devam edenler de şartlar değiştiği zaman bu haklarını kaybederler. Dövizle askerlik, bedelli askerlik tecil ve erteleme şartlarından tamamı ile farklı bir durumdur. Bu durumlarda askerlik yükümlülüğü kalkarken tecil sadece belli bir süreliğine ertelemek anlamına gelir.

tecilden kimler yararlanamaz

#askerlikteciliişlemleri #askerliktecilindenkimlerfaydalanamaz

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

whatsapp1