Popüler Sayısal Meslekler

Popüler Sayısal Meslekler Nelerdir ?

Popüler Sayısal Meslekler Nelerdir sorusundan önce sayısal olmak nedir öğrenelim ; Sayısal; Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Geometri gibi derslerin lise çağında öğrencilere yoğunluklu olarak verildiği bölümdür. Lise eğitimi sırasında Matematik- Fen yani MF alanına yönelen öğrenciler ağırlıklı olarak bu konularda öğrenim alırlar. Peki Kimler Sayısal Olmalı? Sayısal bölümü seçecek öğrencilerin öncelikle bölümü toplumsal baskıdan mı istediklerini yoksa gerçekten sevdikleri için mi seçiyor olacaklarına karar vermeleri gerekir. Genel olarak sayısal öğrencisinde olan özellikler şu şekilde sıralanabilir;

 • Analiz konusunda başarılı
 • Matematiksel problemlerin çözümünü kolay yapma veya bir formülden ne yapabileceğini hemen anlayabilme,
 • Mantıksal çerçevede hızla değerlendirip çözüm geliştirebilme.
 • Detaylı ve kapsamlı düşünebilme
 • Detaylı ve kapsamlı düşünebilme,
 • Mantıksal değerlendirmeler, çıkarımlar yapabilme

Popüler Sayısal Meslekler

 • Doktorlar
 • Hemşire
 • Ebelik
 • Terapistler (Fizik Tedavi veya Ergoterapistler)
 • Bilgisayar Mühendisleri
 • Elektrik- Elektronik Mühendisleri
 • Endüstri Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği
 • Mimarlık
 • Yazılımcılar
 • Diş Doktorları
 • Veteriner Hekimler
 • Diyetisyenler
 • Eczacılar

Doktorluk ve Doktor Olmanın Avantajları

Tıp, hastalıkların teşhisi, tedavisi ve önlenmesi ile ilgili bilim ve uygulama dalıdır. Hastalıkların önlenmesi ve tedavisi yoluyla sağlığı korumak ve eski haline getirmek için geliştirilen çeşitli sağlık bakım uygulamalarını kapsar. Tıp, genel tıp, pediatri, jinekoloji ve cerrahi gibi çeşitli dalları içerir. Aynı zamanda kardiyoloji, nöroloji ve onkoloji gibi çeşitli uzmanlıkları da içerir. Batı tıbbı olarak da bilinen geleneksel tıp, bilimsel araştırmalara dayanır ve hastaları tedavi etmek için ilaçlar, cerrahi ve radyasyon kullanır. Alternatif tıp ise akupunktur, homeopati ve şifalı bitkiler gibi tipik olarak geleneksel tıbbın bir parçası olarak kabul edilmeyen uygulamaları içerir.

Yüksek kazanç potansiyeli
İnsanların yaşamları üzerinde olumlu bir etki yaratma yeteneği
İş güvenliği
Çeşitli uzmanlıklar
Sürekli öğrenme ve profesyonel gelişim için fırsat
İhtiyacı olanlara yardım edebilme
toplum içinde saygı
Liderlik ve yönetim rolleri için fırsatlar
Hastaneler, klinikler ve özel muayenehaneler dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışabilme
Uluslararası çalışma ve küresel sağlık girişimleri potansiyeli.

İnşaat Mühendisliği ve inşaat mühendisliği Olmanın Avantajları 

İnşaat mühendisliği, binalar, yollar, köprüler, kanallar ve barajlar gibi yapılar da dahil olmak üzere yapılı çevrenin tasarımı, inşası ve bakımı ile ilgilenen bir mühendislik dalıdır. İnşaat mühendisleri, bu yapıların inşaatını planlamak, tasarlamak ve denetlemek için fizik, matematik ve malzeme bilimi ilkelerini kullanır. Ayrıca su temini ve ulaşım sistemleri gibi altyapı projelerinin planlanmasında ve yönetiminde önemli bir rol oynarlar. İnşaat mühendisliği, yapı mühendisliği, çevre mühendisliği, jeoteknik mühendisliği ve ulaşım mühendisliği gibi birçok farklı alt disipline sahip geniş bir alandır.

Çeşitli kariyer seçenekleri: İnşaat mühendisleri, yeni binalar ve altyapı tasarlamak ve inşa etmekten mevcut yapıların yönetimine ve bakımına kadar çok çeşitli rollerde çalışabilirler.

Yüksek talep: İnşaat mühendisliği, çeşitli sektörlerde altyapı ve bina inşaatı ihtiyacı nedeniyle her zaman yüksek talep gören kritik bir alandır.

İyi maaş: İnşaat mühendisleri, özellikle birkaç yıllık deneyime sahip olanlar, genellikle iyi maaşlar alırlar.

İş güvenliği: Bir ülkenin büyümesi ve gelişmesi için altyapı ve inşaat projeleri gerekli olduğundan, inşaat mühendislerinin ekonomik gerilemelerden etkilenme olasılığı daha düşüktür.

İlerleme fırsatları: İnşaat mühendisliğinde proje yöneticisi, tasarım yöneticisi veya baş mühendis gibi birçok üst düzey rol ile ilerlemek için birçok fırsat vardır.

Mesleki gelişim: İnşaat mühendisleri, mesleki gelişim kursları ve sertifikaları aracılığıyla öğrenmeye ve gelişmeye devam edebilir, bu da onları alandaki en son teknoloji ve trendlerle güncel tutabilir.

Olumlu etki yaratma yeteneği: İnşaat mühendisleri, güvenli, verimli ve sürdürülebilir altyapı tasarlayıp inşa ederek insanların yaşamları ve toplulukları üzerinde olumlu bir etki yaratma yeteneğine sahiptir.

Esneklik: İnşaat mühendisleri, ofisten sahaya kadar çok çeşitli projelerde ve çeşitli yerlerde çalışabilir ve bu da onlara farklı ortamlarda çalışma şansı verir.

Uluslararası fırsatlar: İnşaat mühendisliği, yurtdışındaki projelerde çalışmak için birçok fırsat sunan küresel bir alandır.

Kalıcı bir miras inşa etmek: İnşaat mühendisleri, onlarca yıl, hatta yüzyıllarca sürecek yapılar ve altyapı inşa etme fırsatına sahiptir ve onlara kalıcı bir miras bırakma şansı verir.

Diş Doktoru ve Diş Doktoru olmanın Avantajları

Diş hekimliği, dişler ve diş etleri dahil olmak üzere ağız boşluğunun hastalık ve durumlarının incelenmesi, teşhisi, önlenmesi ve tedavisi ile ilgilenen tıp dalıdır. Diş hekimleri olarak da bilinen diş hekimleri, diş hekimliği pratiğinde uzmanlaşmış sağlık uzmanlarıdır. Dişleri temizlemek, boşlukları doldurmak ve diş çekmek gibi çeşitli prosedürleri uygulamaktan sorumludurlar. Ayrıca diş teli gibi ortodontik tedavi için önerilerde bulunurlar ve ağız cerrahisi yapabilirler. Genel diş hekimliğine ek olarak, mesleğin içinde ortodonti, periodonti ve endodonti dahil olmak üzere birkaç uzmanlık alanı da vardır.

İyi kazanç potansiyeli: Diş hekimleri genellikle yüksek kazanç potansiyeline sahiptir ve çoğu altı rakamlı maaş almaktadır.

Çeşitli uzmanlıklar: Diş hekimliği, ortodonti, pediatrik diş hekimliği, ağız cerrahisi ve daha fazlası gibi çok çeşitli uzmanlıklar sunarak farklı ve ilginç bir kariyer yoluna olanak tanır.

Esneklik: Diş hekimleri özel muayenehanelerde, hastanelerde veya akademik kurumlarda çalışmayı seçebilir, bu da onlara çalışma ortamları ve saatleri açısından esneklik sağlar.

İnsanlara yardım etmek: Diş hekimleri, insanların ağız sağlığını korumalarına ve genel sağlıklarını iyileştirmelerine yardımcı olarak insanların yaşamları üzerinde olumlu bir etki yaratma fırsatına sahiptir.

Sürekli eğitim: Diş hekimlerinin kariyerleri boyunca eğitimlerine devam etmeleri ve onları en son teknikler ve teknolojiler konusunda güncel tutmaları gerekmektedir.

Bağımsızlık: Diş hekimleri, kendi muayenehanelerini yürütmelerine ve önemli kararlar almalarına izin vererek, işlerinde genellikle yüksek derecede özerkliğe sahiptir.

İş güvenliği: Diş hekimlerine olan talebin, sahada çalışanlar için iş güvenliği sağlayarak sabit kalması bekleniyor.

Teknoloji: Diş hekimliği, sürekli gelişen yeni teknolojiler ve tedavilerle sürekli gelişen bir alandır ve bu da onu heyecan verici ve dinamik bir meslek haline getirmektedir.

İşbirliği: Diş hekimleri genellikle diş hijyenistleri, diş asistanları ve laboratuvar teknisyenleri gibi diğer sağlık uzmanlarıyla yakın işbirliği içinde çalışır.

Mesleki saygı: Diş hekimleri tıp camiasının son derece saygı duyulan üyeleridir ve yaptıkları iş toplum tarafından değer görmektedir.

Mimarlık ve Mimar Olmanın Avantajları

Mimarlık, binaları ve yapıları tasarlama sanatı ve bilimidir. Binaların ve çevrelerindeki alanların planlanması, tasarımı ve inşasını içerir. Mimarlar, işlevsel, güvenli ve estetik açıdan hoş yapılar tasarlamak için yaratıcılık ve teknik bilginin bir kombinasyonunu kullanırlar. Bir binayı tasarlarken binanın kullanım amacı, konumu ve çevresi gibi faktörleri göz önünde bulundururlar. Mimarlar ayrıca inşaat projelerinin yönetiminde ve inşaatta kullanılan malzemelerin seçiminde yer alabilirler.

Yaratıcılık: Mimarlık, tasarım sürecinde çok fazla yaratıcılığa izin verir. Mimarlar tasarımlarıyla kendilerini ifade edebilir ve öne çıkan benzersiz yapılar yaratabilirler.

Problem çözme: Mimarlık, birçok problem çözme becerisi gerektirir. Mimarlar, bir bina tasarlarken güvenlik, işlevsellik ve estetik gibi birçok farklı faktörü göz önünde bulundurmalıdır.

Kariyer gelişimi: Mimarlar, daha fazla deneyim kazanarak, daha fazla sorumluluk alarak ve liderlik rollerine geçerek kariyerlerinde ilerleyebilirler.

İş güvenliği: Mimarlara olan talep genellikle tutarlıdır ve sahada çalışanlar için iş güvenliği sağlar.

Çeşitli işler: Mimarlar, küçük yenilemelerden büyük ölçekli yeni inşaatlara kadar geniş bir proje yelpazesinde çalışabilirler ve bu da onlara işlerinde çok fazla çeşitlilik sağlar.

Kişisel tatmin: Mimarlar, insanların yaşamlarını olumlu yönde etkileyen binalar ve alanlar yaratmakta tatmin bulabilirler.

Prestij: Mimarlar saygı duyulan profesyonellerdir ve genellikle toplulukta belirli bir prestije sahiptirler.

İyi maaş: Mimarlar genellikle iyi bir maaş alırlar ve birçoğu altı rakamlı maaş alır.

Seyahat fırsatları: Mimarlar, projeler üzerinde çalışmak için farklı yerlere seyahat etme fırsatına sahip olabilir.

Sosyal etki: Mimarlar, topluluk ve çevre üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilecek binalar ve alanlar tasarlama yeteneğine sahiptir.

Popüler Sayısal Meslekler içinYurtdışında Okuyabilir miyim ?

Evet yurtdışında size en uygun bölümü belirleyerek istediğiniz sayısal bölümü okuyabilirsiniz ve mezun olduktan sonra mesleğinizi Türkiye’de yapabilirsiniz, yurtdışında okumak sanıldığı kadar zor değildir, yılların tecrübesine dayanan eurostar ile hayallerinize kavuşmanız zor değil. Sayısal bölümlerin olduğu çalıştığımız ülkelerin listesi şu şekildedir ;

 • Romanya
 • BosnaHersek
 • Bulgaristan
 • Ukrayna
 • Moldova
 • Rusya
 • Kazakistan
 • Sırbistan
 • Gürcistan
 • Azerbaycan
 • Kosova

Sık Sorulan Sorular

1-) Sayısalı iyi olan hangi mesleği seçmeli?

cevap : Kendi karakterinize en yakın kendiniz mutlu hissedeceğiniz mesleği seçmelisiniz ; bu doktorluk olabilir mimarlık olabilir ya da ebelik buna siz karar vermelisiniz.

2-) Yurtdışında tıp okumak farklı mı ?

cevap : tıp dünyanın her yerinde evrensel bir bilimdir bu yüzden farklı olmaz farklı olan gittiğiniz ülkenin eğitim dili olcaktır.

3-) Yurtdışında mezun olduktan sonra diplomam kendi ülkemde geçerli olacak mı ?

cevap : çalıştığımız ülkelerin tüm üniversitelerinin diplomaları Türkiye’de geçerlidir.

Adres: Katip Mustafa Çelebi Mavi Han İstiklal Caddesi No: 49 D:kat:5  Taksim/İstanbul

Telefon: (0212) 709 87 09 iletişim için tıklayınız.

Puanla
[OY: 1 Ortalama: 5]

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

whatsapp1