Askerlik Tecil Ettirme

Erteleme İşlemleri – Askerler için

Türk vatandaşı olan ve Türkiye’de yaşayan her Türk erkeği için 20 yaşından itibaren askere gitme zorunluluğu vardır. Ancak bu süreçte farklı nedenlerden dolayı askere gitme olanağı olmayanlar için askerlik tecil ettirme hakları vardır. Peki askerlik tecili nedir? Örneğin hâlâ ülkemizde öğrenci olan veya farklı ülkelere bir süreliğine eğitim amaçlı gidenler bu haklardan yararlanabilirler. Askerlik tecili paralı askerlik veya dövizli askerlikten çok farklı bir durumdur. İleriki süreçte tecil ettirenlerin paralı veya dövizli askerlik için müracaat etmeleri de mümkündür. Eğitim amacı tecil başvurunda bulunanlar 29 yaşına kadar bu haklardan eğitim görmek ve öğrenci olmak kaydıyla faydalanabilirler. Örgün eğitim ve açık öğretim okuyanlar için eğitim amaçlı tecil hakkı vardır.

Sağlık problemlerinden dolayı askerlik tecil ettirme de bu kişilere verilen haklardır. Ancak bunun için muayenenin askeri hastanelerde yapılması şartı vardır. Geçici sağlık sorunu olanlar, ameliyat olanlar, kaza yapanlar başta olmak üzere farklı türden sağlık problemleri olanlar için iyileşene kadar tecil ettirme avantajı vardır. Hiçbir zaman askerlik yapamayacak olan hasta ve engelliler ise bir defaya mahsus bu raporu almaları tecil haklarından yararlanmaları öngörülmektedir. Lise mezunu olanlar için de 3 yıl tecil hakkı vardır. Eğer bu süreçte yüksek okul eğitimleri için kayıt yaptırırlarsa tecil süresi uzatılabilir. Askerlik tecili ile hiçbir yasal sorun yaşanmaz. Ancak bu izni alabilmek için şartlara uygun olmak ve istenen belgelerle başvuruda bulunmak gerekir.

Yüksek lisans ve doktora yapanlar için askerlik tecil ettirme süresi 35 olarak belirlenmiştir. Eğitim amaçlı tecillerde tecil talebinin ve başvurusunun birden fazla kere yapılması gerekebilir. Örneğin okuduğu bölümü bitiren öğrenciler yeni okuyacakları bölüm için de ayrı ayrı tecil yaptırması gerekir. Tüm bu kapsamda haklardan yararlanabilmek için asker kaçağı olmamak gerekir. Asker kaçağı olanların yoklama yaptırmadığı halde açık öğretim kayıtlarının olması bir şey değiştirmeyecektir. Bu durumda tecil hakları da yanacaktır. Tecil için kanunda belirtilen bazı durumlarda özel haklar verilmektedir. Örneğin yurtdışına gidenler için oradaki haklarını kaybetmemeleri için belli bir yaşa kadar askerlik tecil hakları vardır.

Bir evden iki erkek çocuğuna birden aynı dönem içerisinde askerlik yoklaması gelmesi de askerlik tecili için geçerli bir sebeptir. Peki bu iki kardeş için askerlik tecili nedir ve şartları nelerdir? Bu durumda kardeşlerden birisi için tecil hakkı doğar. Eğer ikisi de gitmek istiyorsa bu durumda tecil ettirmeye de gerek kalmaz. Lisanslı sporcular da lisansları devam ettiği sürece 33 yaşına kadar tecil ettirebilirler. Tecil başvuruları en yakın veya farklı askerlik şubelerinden yapılır. www.mfa.gov.tr/ sitesi seçtiğiniz ülkenin büyükelçilik telefon ve mail adreslerine ulaşmanız için gerekli sayfadır. Belirtilen evrak ve belgelerin başvuru için önceden hazırlanması gerekir. Her ne gerekçe ile tecil yaptırmak istiyorsanız o belgelerin aslı ve 4 adet fotokopisi, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, 6 adet biyometrik fotoğraf tecil istenen diğer belgelerdir.

20 yaşını doldurmuş ve 21 yaşında olan gençlerimiz için zorunluluktur. Askerlik gençlerimiz için kutsal, vatani bir görevdir. Bu görevi yapmaktan kaçınan gençlerimiz asker kaçağı olarak kaydedilir ve bunun da çeşitli cezai yaptırımları vardır. Kaldı ki, vatanseverlik kanlarında olan gençlerimiz için askerlik vazifesini yapmak bir şereftir. Bazı şartları olan gençlerimiz askerlik görevlerinden muaf tutulurlar.

Engelli olmak gibi önemli ve kalıcı sağlık sorunları olan gençlerimiz örneğin, durumları sağlık raporu ile durumları tespit edildiğinde askerlik vazifelerinden muaf tutulurlar. Askerlikten muafiyet nedenler fazla değildir ve gençlerimiz de bu görevlerini yapmaktan gurur duyduklarından, muafiyet durumları fazla görülmez. Ancak, askerlik tecil işlemleri birden fazla nedenle olabilir. Tecil kısaca erteleme anlamına gelmektedir. Yasalarla düzenlenen nedenlerle askerlik tecil ettirme şartları bulunmakta ise, gençlerimiz erteleme için www.mfa.gov.tr/ sayfasında başkonsolosluklara başvurularını yapabilirler.

Askerlik tecil ettirme şartları

olarak birçok neden yer almaktadır. Bu şartları eğitim, doğal afetler, sağlık sorunları gibi belirli özelliklerde toplanmaktadır. Tek tek sayalım ve detayları verelim. Buna göre, askerlik tecil ettirme şartları noktasında, eğitim detayları önemli bir yer teşkil etmektedir. Lise eğitimlerinden sonra, üniversite eğitimlerine devam eden gençlerimiz 29 yaşına kadar tecil başvurularını yapabilirler. Liseden sonra üniversiteye devam eden gençlerimizin otomatik olarak tecillerini yapılacaktır, bunun için başvuru yapmaya gerek yoktur. Ancak, üniversite mezuniyetlerinden sonra, yüksek lisans ve doktora gibi eğitimlerine başlayacak olan gençlerimizin de mutlaka başvuruları yapmaları gerekir. Bu şekilde eğitimlerine devam eden gençler 33 yaşına kadar askerliklerini tecil ettirebilirler. Önemli bilimsel çalışmaları yapan gençlerimizin bu özel durumları da dikkate alınmıştır. Yurtiçinde ya da yurtdışında, önemli bilimsel keşif ve çalışmalara katılan gençlerimiz de 36 yaşına kadar askerlik tecil ettirme şartları içinde olarak başvurularını yapabilirler.

Sporcularımız için de özel bir düzenleme bulunmaktadır. Lisanslı sporcular için 33 yaşına kadar askerlik tecil şartları bulunmaktadır. Sağlık sorunları da askerliğin tecil nedenlerinden biridir. Bunların başında kilo sorunları gelmektedir. Kilosu askerlik vazifesini yapamayacak kadar fazla olan gençlerimiz, bir sene tecil alırlar. Geçici olan fakat halihazırda askerlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunlarının olması, sağlık incelemesi ile tespit edildiğinden askerlik tecil işlemi yapılır. Bu kararı yoklama heyeti, sağlık incelemesi yaptıktan sonra tespit etmektedir.

Askerlik tecil işlemlerini yapacak merci askerlik şubeleridir. Birçok ilçemizde, her ilimizde askerlik şubeleri bulunmaktadır. Randevunuzu alarak bu şubelerde tecil başvurularınızı yüz yüze yapmanız gerekmektedir. Elden başvuru siz konusu olup, online olarak bunu yapmanız mümkün değildir. Öte yandan, tecil işlemlerinizi online olarak takip edebilirsiniz. Buna göre, e devlet sitesinden, girişinizi yaparak, askerlik tecil sonuçlarınızı ve tecil tarihlerinizi izleyebilirsiniz. Yasanın sunduğu sürelere ve ayrık durumlara dikkat edilmesi halinde, askerlik görevinizin tecilinde sorun yaşamanız söz konusu olmayacaktır.

tecil ettirme

#askerliktecilettirme #askerliktecilişlemleri

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

whatsapp1