Türkiye Stem Kılavuzu – Stem Nedir?

Türkiye Stem Eğitimi Kılavuzu

Stem Eğitimin Amaçları Nedir?

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve internetin yaygınlaşmasıyla farklı eğitin metodları ön plana çıkmaktadır. Bunlardan bir tanesi olan STEM eleştirel düşünme sisteminin öğretilmeye çalışıldığı eğitimler arasında yer alır. Özellikle öğrencilere fen liselerinde eğitimleri devam ederken verilmek istenen STEM programı onların ufuklarını geliştirmek üzere programlanmıştır.

Sürekli olarak her şeyin dijitalleşip teknolojik cihazların ön planda tutulduğu dünyada çocukların bu yönde eğitim alması ileriye dönük yapılacak en iyi adım olacaktır. Kendilerini geliştirmeleri ve bu çağa ayak uydurarak özellikle bilişim alanında profesyonel olmaları için stem eğitimi almaları son derece gerekli olan konular arasındadır.

Matematik, teknoloji, mühendislik ve fen alanlarının oluşturduğu bu sistem öğrencilerin en donanımlı şekilde yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin bakış açılarının değişmesi ve her şeyin matematiksel bir sistem olduğunu da amaçlayarak bu şekilde programlanmış bir sistemdir. Değişik şekilde düşünmeyi sağlayan bu eğitim öğrencilerin okul öncesi dönemden itibaren yetenekleri keşfedip geliştiriyor. Belirli bir müfredat üzerinden hareket edilse de zaman zaman dışarı taşmalar da olması mümkündür.

Stem Eğitim Amaçları Doğrultusunda Öğrencilere Nasıl Katkılar Sağlanabilir ?

Bu sistem öğrencileri küçük yaştan itibaren eğitimin içinde dahil ederek sorun çözmede farklı bakış açıları ile düşünme ve çözümler üretme, sorumluluk sahip olma bilincinin gelişmesi, üretkenliğin en iyi seviyeye gelerek artış göstermesi gibi sonuçların oluşmasını amaçlamaktadır. Düzenli olarak ilerleyen bu eğitimde de gerekli başarı elde ediliyor.

Öğrencilerin ağırlıklı olarak ilgi gösterdiği alanlarda yoğunlaşarak gelişmelerine de büyük katkı sağlanıyor. Böylece sosyal hayatlarında da çok daha mutlu ve bilinçli bir nesil yetiştirilmiş oluyor. Bu konuda öğretmenler de büyük bir özveri ve istek ile öğrencilerin gelişmesine destek sağlamaktadır.

Stem Eğitim Neden Bu kadar Önemli ?

Teknolojik imkanları genel olarak sağlıklı kullanılmadığını düşünecek olursak, bu eğitim ile öğrenciler en doğru yönlendirme ve yaklaşım ile düzene girmektedir. Bu anlamda önemi son derece fazladır. Yaratıcılığın artması, teknik kullanarak matematiksel olarak düşünme yetisinin gelişmesi de diğer önemli olan detaylar arasında yer almaktadır.

Stem Eğlenceli Şekilde Öğrenmek İçin 5 Neden ?

Yetenekli olup bunun farkında olmayan öğrenciler için Stem en ideal olan eğitim türleri arasında yer almaktadır. Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren bu eğitim sistemi ile öğrenciler bir çok konuda kendini keşfederek geliştiriyor. Anaokulundan başlayarak ileriye doğru devam eden bu sistemi öğrenmek hayatın her dönemine öğrenciler için en büyük katkıyı sağlamaktadır.

Matematik, fen, teknoloji ve mühendislik gibi alanlarda öğrencileri yetiştirerek üretken bir nesil yetiştirilmesini amaç edinen bu eğitim sistemi en iyi yollar arasındadır. Ülkemizde yeni ismi duyulsa da Avrupa da ön planda olan bir eğitimdir. Öğrencilerin kavram ve becerileri birbiri ile sentezlenerek uygulama ve sorunlara bu şekilde çözüm bulmaları gibi örnekleri çoğaltılacak şekilde bir eğitim verilen öğrenciler kendilerini teknolojik cihaz yardımı ile de geliştirmektedir.

Tüketmeye Değil Üretmeye Yönelik Bireylerin Yetişmesi

Tüketimin oldukça fazla olduğu bu yüzyılda öğrencilere doğru eğitim ve yönlendirme ile üretmeyi aşılama toplum ve bireyler için yapılacak en önemli konulardan bir tanesi olacaktır.

Stem eğitim ile öğrencilere dersler hem daha anlamlı hem de daha keyifli gelecek için en sevmedikleri alanlarda dahi eğlenebilecekler. Bu durum kesinlikle bu eğitimde kanıtlanmış olan durumlar arasında yer almaktadır. Zaman içinde de derslere olan ilgi ve bu duruma paralel olarak yaratıcılık da artış gösterecektir. Uyumlu çalışmalar ile öğrencilerin yetenekleri gözle görülür şekilde artış gösterecektir.

Stem Eğitim İçin Şartlar Var Mı?

Yaş aralığı kesinlikle olmayan bu eğitim sisteminde en önemli olan unsur inanmak ve dahil olmaktır. Eğitmenler öğrencileri en doğru şekilde yönlendirerek bu oluşumun içine dahil etmektedir. Öğrencilere sorgulama yetisini kazandırarak kodlama mantığını da aynı zamanda öğretmektedir. Zaman içinde öğrencilerin gelişimi gözle görülür bir hale gelmektedir.

Stem Nedir ve Neden Önemlidir ?

Stem eğitimi öğrencilerin gelişimi açısından önemli ve ülkemizde adını yeni duyduğumuz bir sistemdir. Anaokulundan itibaren öğrencilerin bakış açılarında genişleme, yeteneklerini keşfetme konusunda başarılı bir grafik çiziyor. Dört önemli kavram olan fen, teknoloji mühendislik ve matematiğin bir araya getirilip oluşturulmasıyla meydana geliyor. Amaçlar arasında öğrencilerin sosyal hayatlarında karşılaştıkları zorluklarla mücadele ederken aslında her şeyin bir hesabı olduğu yer almaktadır. Bu nedenle bu metot anaokulundan lisans dönemine kadar öğrencilere büyük katkı sağlayacak öneme sahiptir. Ülkemizde ilginin giderek artması bu anlamda eğitim veren kurumların da çoğalmasını sağlamaktadır. Müfredatlara dahil edilen şeyler ile öğrenciler kendine güvenen ve ifade edebilen bireyler olarak yetişmektedir. İleride meslek hayatlarına yansıyacak olan bu metot ile çok daha donanımlı hale gelirler.

Öğrencilerin Yeteneklerini Keşfetme Serüveni

Bu yöntem ile şimdiye kadar en ufak bir belirtinin dahi olmadığı yatkınlık ve beceriler kısa sürede keşfediliyor. Küçük yaştan itibaren alınan bu eğitim lise, üniversite ve sonrasında da her şeyi çok daha pratik bir hale dönüştürüyor. Özellikle kariyerine olumlu anlamda yön vermek isteyen kişiler karşılaştıkları orun ve zorluklarda doğru kararları aldıkları bu eğitim metodu sayesinde uygulayabiliyorlar. Bu konuda uzun yıllardır eğitim sürdüren okullar mevcuttur kısa sürede öğrenci üzerindeki olumlu etkisi gözle görülecek hale gelmektedir. Merak, araştırma ve sonrasında keşfetme aşamaları hedef alınarak hareket edildiğinden öğrenciler bu şekilde yönlendirilmektedir.

Teknolojinin Gelişimi Bu Alanlara Duyulan İhtiyacı da Arttırmaktadır

Büyük bir hızla ilerleyen teknoloji ile bu alanlara olan mesleklere de fazlasıyla ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm bu teknolojik cihazları kullanıp, analiz edebilecek olan kişilerin tem eğitimi almış olmaları işi tam anlamıyla çok daha pratik bir hale getirecektir. Böylece bu tarz mesleklere olan ilgi de daha fazla artacaktır.

Avrupa da Stem Eğitimi

Stem  Avrupa*da çok daha uzun zamandır kullanılan ve başarılı bir sistemdir. Öğrencilerin kendini keşfetmesi ve geliştirmesi açısından uygulanan her yöntem fazlasıyla işe yaramaktadır. Ülkemizde de Avrupa standartlarına uygun şekilde u alanda eğitimli ve bilinçli kişiler tarafından sürdürülmektedir. Her geçen gün sayısı artan bu eğitim sistemi uzun zamandır farklı okulların bünyesinde bulunuyor. Matematik, mühendislik, teknoloji ve fen gibi farklı görünüp aslında birbiri ile bağlantısı yakın olan kavramların sentezi ile oluşturulan bu sistemin öğrenciler üzerindeki etkisi gözle görülür şekilde ilerlemektedir. Avrupa ülkelerinde bu eğitimin önemi çok daha erken zaman diliminde vurgulanıp altı çizildiği için öğrenciler ilerlemiş hatta mesleki anlamda kendilerini ifade dahi etmeye başladılar.

Avrupa Ülkeleri Stem Eğitime Yatırım ve Destek Sağlıyorlar

Teknolojik olarak yatırım Avrupa ülkelerinde çok daha fazladır ve böylece çok daha pratik bir şekilde eğitimlerini sürdüren öğrencilere destek olunmasını kendilerine görev ediniyorlar. Böylece her şey çok daha hızlı bir şekilde ilerliyor. Şimdiye kadar çok sayıda yazılı ve görsel medyada haberi yapılan bu metodun uygulanması çağa ayak uydurmak adına yapılan en önemli unsurlar arasındadır. Ülkelerin gelişimi ve ileriye dönük bilim insanlarına ihtiyaç duyacağı düşünülecek olursa Avrupa ülkeleri de bunun bilincinde hareket ederek bu sisteme fazlasıyla önem veriyor. Bu anlamda alt yapılarının sağlam olması da zaten eğitim sürecinin daha seri işlemesini sağlıyor.

Eğitim Süreci Nasıl İlerliyor?

Anaokulundan itibaren eğitimin görülebilir olması en önemli avantajlardan bir tanesidir. Böylece temel sağlam atılmış ve sonrasında da yine aynı program çerçevesinde ilerlemektedir. Eğitimin kalitesini arttırmak adına da her yeniliği yakından takip ederek bünyelerine dahil ediyorlar. Kapasitelerini artırmaları öğrencilerin gelişimini de olumlu anlamda sürekli olarak etkilemektedir.

Türkiye’de Stem Eğitimi

Türkiye’de yeni bir eğitim metodu olan stem çok sayıda okul bünyesinde uygulanmaktadır. Bu konuda bilinçli olan öğretmenler öğrencilerin gelişimi açısından onların yatkınlıklarını ve becerilerini keşfederek hareket etmektedir.

Öğrenciler ana okulu, ilköğretim, lise ve üniversite dahil olmak üzere mesleki gelişimine kadar aldığı bu eğitim ile kendini keşfedip son derece donanımlı bir şekilde kariyeri için sağlam adımlar atmaktadır. Öğrencilerin bu eğitime yönlendirmeleri ile olumlu sonuçlar kısa sürede alınmaktadır. Öğrenciler matematik, fen, teknoloji ve mühendislik dallarının birleşimi ile bakış açılarında genişlemeler ile kendilerini en iyi şekilde ifade etmeye başlarlar. Avrupa ülkelerinde denenmiş ve olumlu sonuçlar almış olan bu eğitim sistemi hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor.

Türkiye Bu Konuda Neler Yapmalıdır ?

Bu eğitim sistemi için bir araya gelmiş çok sayıda öğretmen alt yapı çalışmaları için büyük bir özveri ile çalışmaktadır. Şimdiye kadar gazete ve haber bültenlerinde bu konu ile alakalı röportajları görebiliyoruz. Avrupa ülkelerinden de bu anlamda uzman olan çok sayıda öğretmen ülkemizi ziyaret ederek kendi birikimlerini aktararak bu eğitimin gelecek vaat ettiğini önemle vurguluyor. Türkiye bu konuda her türlü teknolojik gelişim ve yeniliği yakından takip ederek sistemli bir şekilde çalışarak öğrencilere katkı sağlayabilir. Çok sayıda okulda şimdiden bu metod uygulanmaya başlanmış hatta üstün zekalı öğrenciler ile yakından ilgilenilmektedir.

Eğitim Süresinde Neler Yapılıyor?

Aslında en önemli olan nokta öğrencilerin gözlemlenip nelere yetenekleri olduğu ile ilgili tespitler ile başlanılıyor. Böylece yoğunlaşılacak olan kısım da belirlenmiş oluyor. Öğretim programları dahilinde öğrencilere yaş grupları ve kapasiteleri dahilinde gerekli uygulamalar yapılıyor. Koordineli bir şekilde hareket edilerek zaman zaman insiyatif kullanarak müfredat dışına da çıkılması muhtemel durumlar arasında yer alıyor.

AMERİKA’NIN STEM EĞİTİMİ STRATEJİSİ

1950’li yılların ikinci yarısında yaratılan ve temelleri atılan eğitim uygulaması olan STEM, günümüzde verimli sonuçları ile birçok gelişmiş ülkede benimsenen ve uygulanan bir eğitim sistemidir. Bilimsel eğitimin önemi tartışılmaz ve 21. yüzyılda artık, stem eğitimi ile çağın gereklerini yakalamak da mümkün olmaktadır.

Peki stem ne anlama gelmektedir. STEM, scıence, technology, engineering, mathematics kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik bilimlerinin baş harfleri olarak tercüme edildiğini belirtelim. Ülkemizde, stem eğitimi FETEMM eğitimi olarak uygulanır ve bakanlığımız tarafından tercümeleri de yapılmaktadır. Eğitim müfredatımıza bu şekilde, fetem eğitimleri uygulanmaktadır. Giderek bu eğitimin sisteminin yerleşmeye başladığını önemle belirtelim.

Amerika’da stem eğitim uygulamaları:

STEM eğitimine uzun yıllar önce, bu eğitimin önemi kavranarak başlanmıştır ve bu devam etmektedir. 2000’li yıllardan önce bu önem biraz değer kaybetse de yapılan incelemelerle bu durum anlaşılmış ve eğitim otoriteleri tarafından düzenlemeler yapılarak, günümüzdeki etkin haline getirilmiştir. Bu eğitim anlayışına sanat, art da eklenerek günümüzde ABD’de STEAM anlayışı getirilmiştir.

ABD de modern eğitim sistemi STEM’in oturmasında, 2006 yılında bir genelge de yayınlayan Birleşmiş Devletler Ulusal Akademileri’nin çok önemli bir etkisi olduğunu belirtmek gerekir. 10 maddeden oluşan bu genelge, fen, matematik eğitimlerini geliştirmek, öğretmenlerin bu eğitim sistemine uyumlu hale getirilmesini sağlamak, bu konuda ek eğitim destekleri sunmak gibi çalışmaları da içermektedir.

ABD’de STEM eğitimi yasal düzenlemelerle de desteklenmektedir:

STEM eğitimlerinin desteklenmesi, bir önceki başkan Obama döneminde ilerlemiş ve sistem oturmuştur. Barak Obama’da bu konuda, stem eğitiminin oturması ve tüm okullarda sistemli şekilde uygulanmasına çok önem vermiş, bunu da tüm eğitim kurumları bazında büyük oranda gerçekleştirmiştir.

2012 bütçesinde, sistemin maddi anlamda desteklenmesi bakımından da önemli adımlar oturmuş olup, özellikle öğretmenlerin eğitimlerinin tamamlanması için önemli bir maddi pay ayrılmıştır. Ayrıca, devletlere bu konuda katkıda bulunmak ve hibe vermek şeklinde düzenlemeler de yapılmıştır.

BİR EBEVEYN OLARAK KENDİ ÇABAMIZLA ÇOCUĞUMUZA STEM EĞİTİMİ VERMEK MÜMKÜN MÜ? NELER YAPABİLİRİZ?

STEM eğitimi, bu kısaltmayı açacak olursak, science, technology, engineering ile mathematics yani, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik bilimlerinin yani pozitif eğitimlerin harmanlanarak sunulduğu son derece önemli eğitim sistemidir. Ülkemiz, milli eğitim bakanlığımız tarafından da bilimsel eğitim sistemi benimsenerek, FETEMM eğitimi olarak düzenlemeler yapılmaktadır.

Fetemm eğitim özelliklerine göre, okullarda müfredatlar düzenlenmektedir. STEM eğitimi, anaokulundan üniversite eğitimlerine kadar geçerlidir. Bu tüm bir eğitim sürecini kapsar şekilde düzenlenir. Bilimsel yani pozitif eğitimlerin sisteme aktarılması, ezbere eğitimden uzaklaşılması ve öğrencilerin akılcı düşünce sistemi ile kendilerini geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır. 21. Yüzyıl eğitimi olarak tanımlanan eğitim STEM eğitimidir.

Ev Ortamında, eğitim kurumları dışında STEM eğitimi:

Eğitim kurumlarında, okullarda, stem eğitiminin %100 uygulanması, özellikle FETEMM eğitim sistemlerinin entegre edilmeye çalışıldığı günümüzde mümkün olmayabilir. Özellikle, eğitimin çok önemli uygulaması olan deneylerin okul ortamında yapılması mümkün olmayabilir ya da yeterli olmayabilir.

Her öğrencinin bizzat ve doyurucu şekilde uygulama yapması de söz konusu olmayabilir. Bu noktada, anne babaların ev ortamında da çocukları ile stem eğitimlerini pekiştirmeleri yerinde olur. Piyasamızda, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, deney kitleri ve setleri bulunmaktadır. Bunlardan temin edebilirsiniz.

Okul Dışında eğitim ile tamamlayıcı sonuçlar alabilirsiniz:

İnternet üzerinden de stem tamamlayıcı eğitim uygulamalarına ulaşabilirsiniz. Stratch programı bunda çok etkili ve donanımlı altyapısı ile dikkat çeken bir uygulamadır. Deney kitleri ile birlikte, internet eğitim programları de anne babaların ilgilenmesi gereken önemli bir detaydır.

Stratch tamamen ücretsiz bir program olup ulaşımı da asla zor değildir. Küçüklerin bu program üzerinden deneyler yapmaları, kendi robotlarını yapmaları, çeşitli bilimsel aktivitelere ulaşmaları söz konusu olmaktadır.

BİR ÖĞRETMEN OLARAK, ÖĞRENCİLERİM İÇİN NE TÜR STEM UYGULAMALARI YAPABİLİRİM?

STEM, ülkemizdeki uygulama sistemi ile FETEMM uygulamaları ülkemizde, Milli Eğitim Bakanlığımız çalışmaları ile müfredatımıza önemli oranda girmiş bulunmaktadır. Bilimsel bir eğitim sistemi olan fetemm ya da stem, fen, mühendislik, matematik ile teknoloji bilimlerinin harmanlanarak, öğrencilere sistemde sunulmasıdır. Klasik ve ezbere dayanan eğitimlerden uzak olarak, düşünme, kıyaslama, yaratma yeteneklerinin gelişmesi, alınan teorik eğitimlerin pratik uygulamalarda en doğru ve mantıklı şekilde kullanılabilmesi bu eğitim metotları ile mümkün hale gelmektedir.

Kurumsal şekilde yapılan düzenlemelerin yanında, stem eğitiminin etkili olması için öğretmenlerin de bireysel olarak bazı uygulamaları yapmaları önemlidir. Kurumsal yani okul bazında yapılan çalışmaların yanında, öğretmenlerin bireysel olarak da bazı çalışmaları tercih etmeleri eğitimin öğrencilere aktarılmasını sağlar.

Öğretmenlerin Öğrencilerine sınıf ortamında sunabilecekleri STEM uygulamaları:

Öğretmenlerimizin, belirli aşamaları izleyerek öğrencilerine STEM uygulamaları sunmaları mümkün. Öncelikle, ders konusu seçimlerinizi yaparak, ders konularına göre, uygun düzenlemelerinizi yapmalısınız. Konu belirleme aşamasından sonra, teorik olarak anlattığınız konunun pratik anlamda pekişmesi uygun malzemeleri ayarlamanız gerekmektedir. Gerek stem markalarından alınan kitler ve malzemeler, gerekse öğretmenlerimizin kendilerinin ayarlayacakları malzemeler ile çalışmalar yapılabilir.

Ek işi malzemeleri ile mükemmel çalışmaları öğrencilerinizle birlikte yapabilirsiniz. Deneyleri temel malzemelerle, rahatlıkla yapabilirsiniz. Öğrencilerinize temel malzemeleri getirmelerini ödev vererek, deneyleri her öğrencinin yapmasına yardımcı olabilirsiniz.

STEM Eğitim kitleri de yardımcı olacaktır:

Makeblock mbot kitleri, robot yapma imkanı sunan, hem kolay hem de yaratıcı kitlerdir. Hem öğretmenlerimiz, hem de anne babalarımız bu kitlerden edinebilirler. İnternet üzerinden, ücretsiz ve gerçekten olumlu sonuçlar veren bir uygulama ise STRACH programıdır. Mbot sistemlerini bu program üzerinden kolayca öğrencilerinize aktarabilirsiniz. 3 boyutlu tasarımların öğrenilmesini sağlayan TinkerCAD programı da öğretmenlerimiz tarafından incelenebilir.

Çocukların Derslerdeki Başarısında Stem Eğitiminin Önemi

Eğitimdeki değişimler değişen çağa ayak uyduruldukça daha çok önem arz etmektedir. Dijital çağda yaşayan insanlar olarak insanların birbirleriyle ilişkilerinden tutun eğitim biçimleriyle şekillenmeleri kaçınılmaz gerçekler arasında yer alabilmektedir.

Dersleri anlatan bireylerin yaklaşımları, yönlendirmeleri ve yeni gelecek için bakış açısı kazandırabilmeleri başarıyı kendiliğinden getirecektir. Stem eğitimiyle eğitilen bireyler yetiştirerek her daim öğrendiklerini sorgulayan, eleştirel bir biçimde inceleyebilen, problem çözme becerisiyle yaklaşabilen kişileri topluma kazandırabiliriz. Stem eğitimi üretken bireyleri topluma kazandırarak geleceğimize adeta farklı bir ışık tutup aydınlatabilmektedir.

Derslerde stem eğitimini etkin bir şekilde kullanarak hem derslerde hem de iş hayatında başarının kendiliğinden yakalanmasına rehber olunabilmektedir. Bağımsız çalışabilme yeteneğini kazanma, işbirlikçi yaklaşımla derslere etkin katılımda bulunma, gelecek yüzyıl becerileriyle yoğrulma, problem çözmeyi olaya her açıdan bakarak gerçekleştirebilme yeteneklerini bu eğitimle kazanabilirsiniz.

Türkiye’de Stem eğitimine önem verilerek ne gibi kazanımlar sağlayabiliriz?

Stem eğitimi araştırmacı yaklaşımıyla şimdiye dek Türkiye’de model alınan pek çok konuda değişimi getirecektir. Türkiye ürettiği araçlardan, geliştirmeye çalıştığı yeni tasarım mobilya, bilgisayar, telefon gibi icatlarda hep Avrupa ülkesindeki modelleri kendine örnek almıştır.

Stem yaklaşımıyla eğitim anlayışı derslerde konu olmaya başlayınca üretkenlik, yaratıcılık, şimdiye dek olmayanı ortaya koymaya çalışma anlayışıyla popüler değişimler ülke insanımızın karşısına çıkabilmektedir. Böylece biz de diğer ülkeler gibi bir adım daha kaliteli bireyler- beyinler olarak gelişen yüzyıl sahasında diğerleriyle yarışır konuma gelebileceğiz.

Stem eğitimiyle yoğrulan öğrencilerin gelecek adına kazançları neler olabilir?

Stem eğitiminde matematik, mühendislik, fen ve teknoloji sahasında birbiriyle doğru orantılı bir şekilde gelişmeler gerçekleştirilmektedir. Her konu yaklaşımında bu alanlarda üretken düşünme, farklı bir ürün ortaya koyma, araç tasarımında değişkenlikle yoğrulma gerçekleşmektedir. Böylelikle olmayanı ortaya koyacak öğrenci potansiyeli sayesinde gelecek adına Türkiye olarak parmakla gösterilen buluşlara imza atabileceğiz. Gelecek yüzyılda istenilen amaca uygun ve ihtiyaca paralel ürünleri ortaya koyabilecek düşünce gücüne sahip bireylerin ülkemizde bulunması yüz güldürücü ilerlemelerin öncülüğünü yapabilmemizi sağlayabilecekler.

DÜNYADA STEM EĞİTİMİ

STEM eğitimi modernleşen ve teknolojik unsurların vazgeçilmez olarak etkili olduğu günümüzde, tercih edilecek en önemli eğitim yöntemi ve uygulaması olarak öne çıkmaktadır. Fen, teknoloji, matematik ve mühendislik kelimelerinin İngilizce olarak baş harflerinin birleşmesinden oluşan bir kelimedir. Bunun amacı, fen ve matematik bilimlerinin, teknolojik gelişmeler ve mühendislik çalışmaları ile düşünce anlayışı ile harmanlamak ve bunu her yaştan öğrencilere sunmaktır. Anaokulundan, üniversite eğitimine kadar stem uyumlu bir eğitim sistemidir.

Ülkemizde, FETEMM uygulamaları ile eğitim müfredatımıza uyumlu olarak eğitimin entegre edildiğini belirtelim. Stem eğitimi noktasında, eko sistemin kurulması ve altyapının sağlanması açısından ülkemizde önemli çalışmalar yapılmaktadır. Sadece ülkemizde değil, dünya genelinde eğitim sistemi benimsenmektedir.

Dünyada STEM eğitimi çalışmaları:

Dünyada, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, birçok ülkede STEM eğitimi benimsenmiş bulunmaktadır. Bunların başında ABD gelmektedir. 2000’li yılların başından itibaren tercih edilmeye başlayan eğitim ile öğrencilerin kalitesinde önemli adımlar atılmıştır. Eğitim kurumlarının altyapılarının düzenlenmesi, ekosistemin geliştirilmesi ve öğretmenlerin eğitimleri noktasında adımlar atılmıştır ve yoğun olarak da devam etmektedir. Barack Obama döneminde, ABD bütçesinden önemli bir pay 2012 bütçesinden ayrılmıştır. Hatta, başka ülkelerin STEM eğitimlerine destek verilmesi için de özel pay ayrılmış bulunmaktadır.

Avrupa Birliği Ülkeleri’nde STEM eğitimleri:

Kanada ve Avrupa Birliği ülkelerinde de stem eğitimine önem verilmektedir. Özellikle Avrupa Ülkeleri arasında, eğitime verilen önem sayesinde uzun yıllardan bu yana bilimsel düşünme yeteneğine sahip gençler mezun olmaktadır ve meslek yaşamlarında başarılar yakalamaktadır. Teknolojik yaşamın giderek yoğunlaşması ve yaygınlaşması, çok daha fazla Avrupa Birliği ülkesi tarafından STEM eğitiminin tercih edilmesini sağlamaktadır. Bu noktada hem öğretmenlerin eğitimle bilinçlenmesi, hem de eğitim altyapılarının oluşturulmasına önem verilmektedir.

İlkokulda STEM Eğitimi

STEM eğitiminin ilkokul döneminde başlaması hem gerekli hem de önemli bir durumdur. Bunun nedeni bir öğrencinin okul ile uyumunun ilk başladığı yer ilkokullardır. Çocuk eğer bu dönemde öğrenmeyi sevmezse başarısız olma durumuna kesin gözüyle bakılır. İlkokul çağı çocuklar için en merak duydukları ve yeni şeyler öğrenmeye en açık oldukları dönemdir. Böyle bir dönemde eğer çocuk bir şeyleri öğreten kurumlar yerine bir bilgiye nasıl ulaşabileceğini öğreten kurumlarda bulunursa bu onun ileriki öğrenim hayatını olumsuz etkileyecektir. İlkokullarda verilen STEM eğitimi sayesinde çocukların merak duyguları gelişir ve çevrelerindeki objeleri keşfetmeye başlarlar. STEM ilkokul döneminden başlayarak çocukların farklı objeleri keşfi ile onları buluş yapmaya teşvik eder. Böyle bir süreç içerisinde eğitim gören çocuk hayat boyu yeni şeyler öğrenmeye açık hale gelir. Bundan dolayı ilkokullarda STEM eğitimin önemi büyüktür.

STEM Eğitinin Küçük Yaşta Verilmesinin Önemi Nedir?

İlkokul dönemindeki ve daha küçük yaştaki çocuklar keşfetmeye ve yeni şeyler öğrenmeye açıktır. Çocukların öğrenme durumunun en verimli oldukları dönemde onları bir şeyleri keşfetmek yerine aynı şeyleri sürekli ezber yaptıran bir sisteme itmek çocuğun ileriki dönemdeki hayatını olumsuz etkiyecektir. Bundan dolayı küçük yaşlarda verilecek olan STEM eğitimi sayesinde çocuk temel fen ve mühendislik alanındaki bilgilere sahip olacağı için bilimsel ve teknolojik alandaki gelişmeleri takip edecek ve bu sayede daha iyi yetişmiş bir birey olacaktır.

İlkokullarda STEM eğitimi ne şekilde verilmektedir?

İlkokullarda STEM eğitimi veren okullar bu eğitimi 5 aşamada uygulamaktadır. Bu aşamalara baktığımız zaman inceleme, tasarlama, kodlama, geliştirme ve anlatmadır. Bu aşamaları veren kurumlar çocukların öğrenme becerilerini arttırarak onların her anlamda daha öğrenmeye ve gelişmeye açık olmaları amaçlanmaktadır.

Lisede STEM Eğitimi

STEM eğitimi matematik, fen, teknoloji derslerinin entegre bir şekilde okul öncesi dönemden başlayarak üniversiteye kadar devam eden edecek bir eğitim yaklaşımı olarak tanımlanabilir. İlköğretim, ortaöğretim, lise ve üniversite döneminde verilmesi mümkün olan STEM eğitiminin lise döneminde verilmesinin önemi de bir hayli büyüktür. Lise dönemi üniversiteden önceki son ve en büyük aşamadır. Bu dönemden sonra kendi yaptığınız tercihlere göre ileriki hayatınızın yolu belirlenecektir. Bundan dolayı böyle hayati bir dönem öncesi olan STEM eğitimi çok önemlidir. Lise döneminde eğitime entegre edilmesi gereken teknoloji, matematik, mühendislik kelimelerinin kısaltılması olarak söylenen STEM eğitimi sayesinde problem çözme, öz yeteneklerin gelişmesini sağlamaktadır. Bunların yanında bireyin kültürel ve entelektüel düşünmesine de katkı sağlamaktadır.

Lisede Verilen STEM Eğitiminin Önemi Nedir?

STEM eğitimi sayesinde bu eğitim ile yetişen bireyler iş dünyasında var olması gereken niteliklere daha kolay adapte olacaktır. Bundan dolayı meslek seçimi için son aşama olan lise döneminde STEM içerisinde verilen eğitimler sayesinde çok daha düzgün bir şekilde üniversiteye geçiş durumu olacaktır. Lise döneminde STEM eğitimi düzgün ve entegreli bir şekilde uygulandığı takdirde üniversiteden sonra dahi iş dünyası için var olması gereken özellikler STEM eğitiminin daha önceden alınmasından dolayı birey üzerinde daha kolay bir şekilde gözükecektir.

STEM Eğitiminin Amacı Nedir?

STEM eğitiminin önemi üç farklı kategoride toplanmaktadır. Bunları şu şekilde açıklayabiliriz. İlk olarak STEM bilim insanları ve mühendislerin ekonomik anlamda gelişme sağlanması için merkezi bir öneme sahip olduğunu savunmaktadır. Daha sonra teknoloji alanında çalışacak olan bireylerin hızla büyüyen ve invasyona ayak uyduracak düzeyde gelişmesini savunmaktadır. Son olarak da doğru seçimleri yapabilecek düzeyde olacak olan okur yazar seçmenlerin seçilmesini amaçlamaktadır.

OKULLARINIZDA STEM EĞİTİMİ ALANLARININ OLUŞTURULMASI

Dijitalleşen ve teknolojik altyapı ile çok daha zenginleşen bir eğitim, gençlerimizin modern yaşama daha donanımlı olarak hazırlanmalarını sağlayacaktır. STEM kelimesi bir kısaltmadır. Açılımı ise, İngilizce olarak, science, technology, engineering, mathematics olarak şekillenir. Dilimizde, sırasıyla, Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik olarak tercüme edilir. Bu bilim dallarının sundukları disiplinler ile düşünce tarzlarının harmanlanarak eğitim sistemlerine entegre edilmesi olarak tanımlamak mümkündür.

Bilimsel düşünmek demek, ezberci bir eğitimden uzak olarak, öğrencilerin bir bilgi ile karşılaştıklarında bunu ezberlemeden, düşünerek, analiz ederek değerlendirme yeteneklerinin sağlanması, bu şekilde bir eğitimin verilmesi demektir. Teorik bilgilerin, pratik olarak değerlendirilme yetisinin sunulmasıdır. Bu sistem ile gençlerimiz hayata katıldıklarında, tüm meslek ve özel yaşamlarında analiz yapabilme yetilerine sahip olurlar.

Milli Eğitim Bakanlığımız ve STEM Eğitiminin Benimsenmesi:

STEM eğitimi ile bilimde, teknolojide kalkınma sağlanır. Doğru bilim eğitimleri ile ülkenin ihtiyacı olan bilim adamlarının yetişmesi sağlanır. Bunun önemi bilen T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’mız da STEM eğitimine son derece önem vermektedir. Buna eklenen sanat, art eğitimi de amaçlanan şekilde, öğrencilerin çok daha zengin şekilde yetişmesine olanak sunmaktadır. Bakanlığımız, eğitim kurumlarında, stem sistemini benimsemiştir ve FETEMM olarak, ülkemiz eğitim kurumlarında uygulanmaktadır.

STEM Eğitim Alanlarının Oluşturulması Önemlidir:

Kamu eğitim kurumlarında ve özel eğitim kurumlarında stem eğitimi için eğitim alanlarının oluşturulması son derece önemlidir. Bu eğitim için bilgisayar ve teknolojik altyapının sağlanması olmazsa olmazdır. Bilgisayar donanımları ve internet altyapısı olarak, tüm öğrencilerin eşit şekilde eğitimden yararlanması için sistem oluşturulmalıdır. Bu noktada, fiziksel altyapının oluşturulması önem taşır. Ülkemizde, YEGİTEK uygulaması ile stem eğitimlerinin ders müfredatımıza uygulanması ve yedirilmesi amaçlanmaktadır. Yeni nesil mesleklerin gençlerimiz tarafından benimsenmesi ve eğitim altyapısının oluşturulması benimsenen ve uygulanan sistem ile büyük ölçüde başarılmıştır.

Ortaokullarda STEM Eğitimi

STEM eğitiminin verilmesindeki temel amaç disiplinler arası öğrenmeyi sağlamak ve bu öğrendiklerini pratiğe dökerek öğrendikleri ile alakalı gelişim düzeyini arttırmaktır. STEM eğitiminin ortaokul kurumlarında verilmesinin önemi bu yaştaki bireyin tüm öğrendiği bilgileri pratik üzerinden projeye dökerek daha büyük verimlilik sağlamasıdır. Bir diğer önemli olan nokta ise STEM eğitimi sayesinde ortaokulda bulunan çocuk ezbere dayalı sistemden kurtularak daha pratik üzerine bir eğitim alacağı için öğrenim durumu daha kalıcı ve daha verimli bir hal alacaktır. Bundan dolayı STEM eğitinin üniversitelerden önce ortaokullarda verilmesi gerekmektedir. Üniversiteye kadar olan süreçte daha hazırlıklı ve daha pratiğe alışık olan öğrenci mühendislik ve diğer alanlarda daha başarı sağlayacaktır. Bu başarıda daha faydalı ve üretken bir birey olmasının önünü açacaktır.

Ortaokullarda STEM Dersleri nelerdir?

STEM eğitimi gelişim aşamasındaki bir çocuk için çok önemlidir. Onlara bu alanda verilen dersler dikkatli bir şekilde belirlenip içerik olarak onların gelişimini sağlayacak şekilde düzenlenmektedir. Bu dersler kodlama dersi, oyun programlama dersi, dijital tasarım dersi, bilişim teknolojileri ve okuryazarlığı olarak 5 ders olarak verilmektedir. Bu dersler ile çocuklar hem öğrenir hem de bu öğrendiklerin, pratiğe dökerler. Bu derslerde kullanılan materyaller ile bireylerin çevresinde olan materyallerin çalışma prensibi daha düzün bir şekilde kavratılarak öğrenme düzeyi arttırılmaktadır.

STEM neden bu Kadar Önemlidir?

STEM de olan temel amaç bireyin temel fen ve matematik alanında başarısını arttırarak onun gelişim düzeyini arttırmaktır. STEM eğitimini küçük yaşta almaya başlayan çocuklar öğrenmeye en açık oldukları yaşta bu ihtiyaçları farklı materyal destekleri ile  üst düzeyde karşılandığı için daha rahat bir öğrenim alanında gelişim ve ilerleme kaydedeler ve daha başarılı bireyler olarak fark edilmelerinin önü açılır.

Öğretim Programlarının STEM Eğitimine Uygun Hale Getirilmesi

STEM eğitimi bireyin daha iyi bir şekilde matematik ve fen alanlarında yetişmesini sağlayarak küçük yaştan itibaren çevresinde olan objelerdeki mekanizmaları çözmeye başlayarak ileriki dönemler için çok daha iyi yetişmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Eğitim alınan dönemde çocuk düzgün bir şekilde öğrenim görmezde sadece bilgiye nasıl ulaşacağını öğrendiği bir eğitim sistemi içerisinde yetişirse bu ileriki dönemler için hem eğitim hem de başka alanlarda büyük bir sıkıntı yaratacaktır. Bundan dolayı bireyin bir çok alanda daha iyi yetişmesini sağlayan STEM eğitimi öğretim programlarına daha uyumlu hale getirilerek entegre edilmesi gerekir. STEM eğitiminin sisteme direk entegre edilmesinden önce mevcut eğitim sistemi düzgün bir şekilde incelenmeli ve daha sonra STEM eğitimi için ana hedef olan matematik ve fen bilimleri alanındaki derslere uygun bir şekilde uygulanmalıdır.

STEM Eğitimi Hangi Dönemde Başlamalıdır?

STEM eğitimi bir bireyin üniversitede dahil olmak üzere daimi olarak alabileceği bir eğitimdir. Bu eğitimin bireyin en çok öğrenmeye açık olduğu dönemlerde küçük yaşlarda verilmeye başlanması önemlidir. Bu eğitimin ilkokul hatta ana sınıfı döneminde objelerin keşfedilmeye başlanması ileriki dönemlerde verilecek olan eğitimin ilk ve ana basamaklarını oluşturması açısından önemli bir noktada olmaktadır. Bundan dolayı STEM eğitimi eğer bu eğitimi düzgün bir şekilde verebilecek olan kurumlar bulunduğu takdirde küçük yaşlarda verilmesi gerekmektedir.

STEM Eğitiminin Dünyadaki Önemi

STEM eğitimi dünyanın önde gelen ülkelerinde öğrencilerine uyguladıkları bir eğitimdir. Bunun nedeni STEM eğitimi bakıldığı zaman temel matematik ve fen bilimlerindeki derslere yönelik olarak dolayısıyla mühendislik ve bilim adamı olma yolunda uğraş veren bir sistemdir. Ülkelerin gelişmesi için ana hedef olan bilim olmasından dolayı ileri düzeyde olan ülkeler STEM eğitimini başarılı bir şekilde programlarına almaktadırlar.

ÖĞRETMENLER İÇİN STEM

STEM, günümüzün modern, 21 . yüzyıl eğitim sistemi olarak öne çıkmaktadır. Özellikle öğretmenlerin ders eğitimlerinde STEM uygulamalarından faydalanmaları ders başarısını oldukça etkilemektedir.

STEM, İngilizce olarak, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Bu şekilde bir kelime üretilmesinin nedeni, bu bilim dallarının harmanlanması ve anaokulundan başlayarak üniversite seviyesi dahil olmak üzere bir eğitim sistemine entegre edilmesidir. Son olarak sanat, art de eğitim içeriğine eklenerek, steam eğitimi olarak sistem ön plana çıkmaktadır.

Gelişmiş ülkelerde artık yaygın olan, kabul edilen stem eğitimi ülkemizde de önemi kavranarak, müfredatımızla uyumlu hale getirilmektedir. Bu kapsamda, FETEMM eğitimi olarak sistem ülkemizde giderek gelişen şekilde uygulanmaktadır. Matematiksel ve mühendis mantığı ile düşünme sisteminin, fen bilimleri ile harmanlanarak eğitime uygulanması olarak özetlenebilir. Bu eğitim sağlıklı olarak verilmesi, işinin ehli ve donanımlı öğretmenlerin olmasına bağlıdır.

STEM eğitimini önce öğretmenler kavramalıdır:

STEM eğitiminin verimli şekilde aktarılması için, ülke genelinde öğretmenlerimiz için kurs programları düzenlenmektedir. STEM öğretmen sertifika programları öğretmenlerimiz tarafından takip edilmelidir. Bu programlarda eğitimin temelleri ve uygulamalara ilişkin yöntemler detaylı olarak eğitimcilerimize aktarılmaktadır. Öğretmenlerimiz, eğitim verdikleri kurumlar doğrultusunda, anaokulu, ilk öğretim, lise ve üniversite olarak bu kurslara katılabilirler. Sertifikalar stem eğitimine hazır olduğunuz anlamına gelmektedir.

STEM Eğitimi kurumlarımızda yaygınlaşmaktadır:

STEM eğitimlerine sadece fen ya da matematik branşlarına giren öğretmenler değil, her branştan eğitmenler dahil olmalıdır. STEM bilimsel eğitim anlayışını benimsemekle birlikte, bu tüm eğitim bölümlerinde ve derslerde kullanılabilecek bir yöntemdir. Tüm eğitim süreçlerinde ve sınıflarında uygulanabilir. Bu nedenle, tüm öğretmenlerimizin sertifika programlarına katılmalarını önermekteyiz.

Öte yandan, internet üzerinden ve kaynak eserlerden eğitim konusunda temel bilgileri edinmek de mümkündür. Eğitim detayları ve uygulamalar, kullanılacak malzemeler gibi bilgileri bu şekilde alabilirsiniz.

STEM UYGULAMALARI NELERDİR?

STEM eğitimi ülkemizde benimsenmiştir ve giderek de müfredata uyumlu hale getirilmektedir. Hem ülkemizde, hem de dünyanın birçok ülkesinde, özellikle gelişmiş ülkelerde artık stem eğitimi en uygun ve verimli eğitim yöntemi olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde, eğitim FETEMM olarak uygulanmaktadır.

Hem kamuya bağlı olan, hem de özel eğitim kurumlarımızda giderek stem eğitiminin uygulandığını belirtelim. Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik bilimlerinin harmanlanarak sunulduğu stem eğitimi adını da bu bilim dallarından almaktadır.

STEM eğitimi, öğrencilerin motivasyonu artırmaktadır. Eğitim sıkıcı olmakta uzaklaşır ve heyecanlı, akıcı bir hal alır. Yeni buluşlar, keşifler yapmaları, öğrencilerin yaratıcılıklarını inanılmaz şekilde geliştirir. Esnek ve pratik düşünme yeteneğini kazanmalarını sağlar.

STEM eğitiminde temel uygulamalar:

STEM eğitimi, teorik eğitimin pratik eğitimle harmanlanmasıyla oluşan bir eğitimdir. Bu eğitim uygulamasında, derslikler öğretmen ile öğrencilerin birbirlerinden maksimum şekilde iletişim almaları noktasında özel dizayn edilir. Klasik sınıfı görünümünden farklıdır. İnternet, bilgisayar donanımları, akıllı tahta gibi unsurlar da sınıflarda bulunmaktadır. Ezbere değil, neden, sonuç ilişkisine bağlı olarak yaratıcı, düşünen, sorgulayıcı bir eğitimle dersler işlenmektedir. Teorik eğitimin yanında, mutlaka pratik uygulamalarla dersler pekiştirilmektedir. Bunun en önemli ayaklarında biri laboratuvar çalışmalarıdır.

STEM Uygulamaları eğitim kalitesini pekiştirir:

STEM eğitimi kalıcı sonuçlar sunar ve öğrencilerimiz mezun olduklarında, bilimsel düşünce yetisine sahip olarak meslek yaşamlarına adım atabilirler. STEM eğitim uygulamalarında laboratuar çalışmaları çok önemlidir. Öğretmenlerimiz de belirli deney kitleri ve malzemelerle, kurumlarında laboratuar ortamı olmasa bile öğrencilerine çalışma ortamı sunabilirler. Derslik dışında eğitim de uygulamalarda önem taşır. Bahçede, doğal ortamlarda zaman zaman eğitim verilmesi, müzelerin gezilmesi de etkili uygulamalardır. Örnek olarak, Biyoloji derslerinde hayvanların görülmesi için çiftlik ortamlarında dersler verilebilir.

STEM 3. NESİL EĞİTİM MODÜLÜ, STEM EĞİTİMİ VE İŞGÜCÜ

Öğrencilerin dört bilim dalında eğitim almaları, bilimsel düşünce yeteneğini kazanmalarını sağlamaktadır. Fen bilimlerine öğrencilerin küçük yaşlarda başlamaları ile fen bilimlerine alışmaları, bilimsel düşünce ile küçük yaşlardan itibaren tanışmaları anlamına gelmektedir. Matematiksel düşünce yerleşir ve teknoloji kullanımına yatkın gençler olurlar. 21, yüzyıl eğitim sistemi olarak STEM, ülkemiz eğitim politikalarımız tarafından da benimsenmektedir ve bu da son derece doğru bir karardır. Ülkemizde, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, FETEMM uygulaması olarak, eğitim müfredatımıza sistem işlenmektedir.

STEM eğitiminde, fen, mühendislik, matematik, teknoloji bilimleri bir arada harmanlanır. Eğitim sistemine bu bilim dalları hem teorik eğitimde, hem de pratik eğitimde entegre edilir.

STEM 3. Nesil eğitim modülü ve eğitim çalışmaları üzerine özetler:

STEM eğitiminde, 21. yüzyıl öğrenme ve eğitim ortamlarının sağlanması çok önemlidir. Eğitim verildiği kurumda bu altyapının oluşturulması amaçlanmaktadır. Sınıflar, akademi stem sınıfı olarak, klasik sınıflardan farklı şekilde, tüm öğrencilerin öğretmenlerine yakın olması ve derslere inter aktif olarak katılacakları bütünlükte hazırlanır. Bu noktada, entegre eğitim desteklenmektedir.

Teorik şekilde verilen dersler, akabinde, bireysel olarak öğrencilerin pratik anlamda gelişmelerini sağlayacak şekilde laboratuvar çalışmalarına geçilmektedir. Öğretmenleri eşliğinde, öğrencilerin hem bireysel şekilde, hem de grup çalışması şeklinde çalışmaları yapabilmeleri sağlanır. Grup çalışmasının pekişmesi ve takım, tasarım ve tanıtım eğitimlerine devam edilir. Bu alan, öğrencilerin paylaşım yapabilecekleri bir kısımdır.

STEM Modülü, Eğitimi ve İşgücü:

STEM eğitiminde, öğrencilerin çalışmalarını pekiştirmeleri için robotik, ahşap, yazılım, laboratuar, sunum, takım çalışması istasyonları yani merkezleri bulunmaktadır. Bu bölümlerde sırası ile işlem yapılarak, öğrencilerin derslerini kalıcı olarak öğrenmeleri sağlanmaktadır. Kalıcı ve teknolojik altyapı ile düzenlenen eğitimlerin alınması öğrencilerin gelecek odaklı şekilde yetiştirilmelerini sağlar.

Stem Anlamı Nedir

Stem anlam olarak kök anlamını taşımaktadır. Daha küçüklük dönemlerinden başlayarak öğrencilerin kendi yeteneklerini geliştirip kendilerini ispatlayabilmelerine olanak tanıyarak onlara aydınlatıcı olabilmekteyiz. Gençlik dönemlerine kadar gelene kadar öğrenim hayatlarında kendi kendilerinin yeteneklerini ortaya çıkarabilmede etkin rol alabilmelerinde stem önem arz etmektedir. Çocukların merak duygusunu uyandırmayı temele alan öğretim sistemi olan stem yaklaşımı öğrencilerin her konuya yaratıcı yaklaşabilme yeteneklerini geliştirebilmelerinde destekçi olabilmektedir.

Öğrencilerin öğrendiklerini günlük hayata uygulayabilme becerisi kazanabilmelerine rehber olunan sistem aslında öğrencinin farklı düşünme becerisi kazanımını desteklemektedir. Kişilerin bir olaya yaklaşımında direk olarak bilgiyi ve bilginin doğurduğu sonucu araştırmacı ruhla kazandıran sistem geleceğimizi aydınlatabilecektir. Bunu kazandırmaya yönelik değişen ihtiyaçlar paralelinde gelişen stem yaklaşımını özümseyen bireyler analitik düşünme yetileriyle umut ışığımız olabileceklerdir.

Stem eğitiminin amacı nedir?

Topluma kazandırılacak bireylerin problem çözmeye odaklı yaklaşıma sahip üretken kişiler olabilmesi eğitimdeki amacı ortaya koymaktadır. Verilen bilgiyi direk alıp ezberlemek yerine yaratıcı düşünmeyle bilgiyi günlük yaşam becerisine dönüştürebilme yeteneğine sahip olmak eğitim sonuçlarındandır. Tekdüze aynı fabrika ürünü mamüller gibi öğrenci yetiştirmeyi reddeden yaklaşımla gelecek adına çok parlak öğrenciler yetiştirilebilecektir. Yaratıcılık, merak ve çözüm odaklı düşünme yetenek değişimini bu eğitim sistemiyle öğrencilerimize adapte edebiliriz.

Stem eğitimi almak öğrencilerin geleceğini nasıl etkiler?

Stem yaklaşımı sayesinde öğrenciler farklı düşünme becerisi kazanmış bireyler olarak öğrenim hayatlarına biraz daha iyi devam edebileceklerdir. Onlara olaylara farklı açıdan bakmak, değişikliklere hayata geçirme becerisi kazandırmak ile mesleklerinde aranan kimliği verebilmekteyiz. Böylece şimdiye kadar yetişen meslek dallarında farklarını kanıtlama olanağını kendi ellerimizle sunabilmekteyiz. Gelecek yüzyıllarda teknik gelişimlere paralel düşünebilme yeteneğine sahip kimseler olarak iş sahalarında yer alan bireyler olabileceklerdir. Böylece daima meslek adına yenilikçi ortamların oluşumu kendiliğinden gerçekleşebilecektir.

STEM EĞİTİMİNE ÖNEM VEREN ÜLKELER

21. Yüzyıl eğitim sistemi olarak tanımlanan STEM eğitimi, bilimsel düşüncenin aşılanması ve öğrencilere aktarılması için hedeflenen bir uygulamadır. Bu sistemde, internet kullanımı ve bilgisayar kullanımı önem taşımaktadır. Ayrıca, ilk eğitim yıllarından üniversite eğitimlerine kadar öğrencilerin tabi tutuldukları bu sistemde, deneysel çalışmalar son derece önemlidir. Bu çalışmalar farklı malzemeler ve yöntemlerle olabilir.

Anaokulunda kağıt ve kalemle yapılan çalışmalar, ileri sınıflarda laboratuvar çalışmaları da eğitimin önemli parçalarıdır. STEM, science, technology, engineering ile mathematics, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik bilimlerinde harmanlanan bir eğitim verilmektedir. Ülkemizde FETEMM eğitimi olarak tanımlanmaktadır ve ülkemiz müfredatına entegre edilmektedir. Fetem, fen, teknoloji, mühendislik, matematik bilimlerinin kısaltmalarıdır.

STEM eğitimini uygulayan ülkeler:

Gelişmiş ülkelerin hemen hepsi, stem eğitiminin önemini kavramıştır ve uygulamaktadır. Başta bu eğitime önem veren, uygulamak için eğitim politikalarını düzenleyen ülke ABD’dir. 2006 yılında, bu eğitim sisteminin yaygınlaşması için bir düzenleme yapılmış olup, bildiriler yayınlaşmıştır. 2012 yılı devlet bütçesinden stem eğitimlerine önemli pay ayrılmıştır. Kanada da bu eğitime önem veren ülkelerden biridir. Öğrencilerin analitik düşünce yapısı ile stem esaslarına uygun şekilde eğitilmelerine önem verilmektedir.

Avrupa Birliği’nde STEM eğitim uygulamaları:

Avrupa Birliği Ülkeleri’nde STEM eğitiminin önemi kavranmış olup, uygulamalarda da bu eğitimde ağırlıklı olarak yardım alınmaktadır. Özellikle, Fransa, Almanya, Avusturya ve Finlandiya eğitim sistemlerinin altyapısı sağlam olması, kaliteli ve meslek yaşamlarında çok başarılı olmaları, STEM eğitimlerine önem verilmesinden kaynaklanmaktadır. Avrupa Birliği Ülkeleri’nde eğitim sisteminin kaliteli olması ve ezbere değil, düşünerek, inceleyerek öğrencilerin karar verme yetilerinin sağlanması, bu sistemin verimli ve yaygın olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, haklı olarak, T.C. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından, Fetem eğitimine verilen önem giderek artmaktadır.

STEM EĞİTİMİ ALANLARI NELERDİR?

Bilimsel düşünce anlayışının önemini vurgulayan STEM, ellili yıllarda geliştirilmiş ve günümüzde, teknolojik altyapının giderek geliştiği 2000’li yıllarında başından itibaren ülkelerde eğitim sistemi olarak benimsenmeye başlamıştır. Ülkemizde de FETEMM eğitimleri olarak müfredatımızla eş zamanlı olarak uyarlanmaya başlanan stem eğitiminin önemi her geçen gün biraz daha kavranmaktadır.

STEM açılımı ise, fen, teknoloji, mühendislik ile matematik kelimelerinin baş harfleridir. Bu bilimlerin eğitim ilkelerinin uygulanması ile gerçekleştirilen bir eğitim sistemidir. Matematiksel düşünce, mühendisliğin eğitim temelleri, teknolojik altyapı ve gelişmeler ve fen bilimleri bu eğitimde harmanlanmaktadır. Bu eğitim sisteminde, bir de sanat eklenerek, steam eğitimi olarak benimsenmektedir. Bu şekilde, çok daha farklı bölümlerde, daha kapsamlı olarak eğitim uygulamalarında yerini almaktadır.

STEM eğitim alanları:

STEM eğitimi, anaokulunda başlayarak, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde eğitim imkanları sunan bir sistemdir. Temel olarak, fen bilimleri, matematik, mühendislik eğitimleri, tıp, mimarlık eğitimlerinde, mükemmel uyumlu bir sistem olarak benimsenebilir. Sadece bu alanlarda stemi sınırlı düşünmek de doğru değildir. Bu sistem, öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştiren, onlara inovasyon yeteneği ve teknolojik gelişmelere uyum sağlama yetisi sunan uygulamaları ile dikkat çekmektedir. Bu nedenle, genele yayılan şekilde eğitim alanlarında kullanılabilir. Yine de eğitim otoriteleri tarafından, bir alan sayılacak olursa, fen bilimleri, teknoloji çalışmaları, mühendislik bölümleri, uzay bilimleri,, yer bilimleri, genetik, patoloji, fizik ile kimya ve biyoloji bölümleri, bilgisayar ile bilişim bölümlerinde mükemmel sonuçlar vermektedir.

STEM uygulamaları ile mükemmel eğitim sonuçları:

Stem eğitimi günümüzde, belirli alanlarda verilmesinden çok, artık tüm eğitim alanlarında ve kurumlarında uygulanır hale getirilmektedir. Özellikle fen ve teknoloji ile sayısal bölümlerde öğrencilerin deneyler yaparak, teknolojik cihazları kullanarak da kendilerini geliştirmeleri başarılarında önemli etkenler olmaktadır.

Stem Eğitimi Çocuklara Ne Kazandırıyor

Çocukların hayata bakış açısı kazanırken toplum değişimlerine ayak uyduracak statüde eğitilmeleri beklenilmektedir. Özellikle stem yaklaşımının duyulmaya başlamasıyla gelecek yüzyıl beklentileriyle doğru orantılı bir öğrenme çevresi oluşturmak birincil ihtiyaçlarımız arasındadır. Değişen teknoloji, değişen üretkenlikler ve beklentiler insanlarda farklı anlam arayışlarına müsaade edebilmektedir. Kodlama, robotik, 3 boyutlu yazıcılar ve sanal gerçek ortamdaki oluşumlar eğitimde çocuklarda değişkenlik yaratabilmektedir. Değişik proje üretimlerinde bunlardan faydalanırken okulöncesindeki genç beyinden tutunda üniversiteye kadar süregelen yaş gruplarında farklı düşünmeyi geliştirici eğitim süreçlerine önem verilmektedir. Daha küçük yaşlarda alınan eğitimler sayesinde yaratıcılık, olmayan buluşları üretmeye meğililik, problem çözmede aktiflik, farklı düşünceleri hayata geçirmede öncülük yetenekleri öğrencilerde ortaya çıkabilmektedir. Stem yaklaşımı ve bu yetenekler aracılığıyla meslek dallarında bambaşka düşünebilen ve üretebilen potansiyeldeki gençlerle Türkiye olarak değişime rüzgar olabileceğiz.

Stem destekli eğitim için uygulama seçiminde dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Eğitimde uygulamalar sayesinde çocukların düşünme- üretme becerilerinde farkındalıklar yakalayabilmek mümkün olabilmektedir. Gerek fiziksel öğrenme çevresi gerekse bilgisayar ortamında oluşturulan öğrenme ortamında tasarlama ve görsel beceri gelişimi ön plana alınmaktadır. Teknoloji, matematik, fizik sahasında robotik kodlamalar üzerinde değişimler yapılarak deneyler üzerinde çalışma çevreleri geliştirilmektedir. Bilimsel ve teknoloji sahasında teknolojik alt yapı sağlam oluşturularak geleceğin minik bilim adamlarına fırsat verilecek tasarımların ön çevresi elde edilebilir. Kısacası uygulamalarda stem eğitiminin esasları göz önüne alınarak öğrenme çevresi dizaynı yapılmalıdır.

Stem destekli eğitimde hangi uygulamalardan faydalanabiliriz?

Kodlama, fizik ve bilimsel olaylara merak uyandırıcı oyunlar, merak uyandırıcı içerikler sayesinde stem destekli eğitimi ev ortamında bile başlatabiliriz. Stem destekli oyunlarla çocukların çok yönlü düşünerek gelecek adına kendini ve etrafındakileri geliştirebilecek çalışmalar yapabilmesi mümkün olabilecektir. Swift uygulamasıyla kodlama becerisi için çocuğunuzu geliştirebilirsiniz. Daha 6 yaşında olmasına rağmen bu uygulama aracılığıyla çocuklar kodlamayı ve türevlerini geliştirebilecek beyin gücüne sahip olabilirler. Noticing uygulaması fizik ve bilimsel kurgular üzerinde öğreticilik sağlayabilir. Simple rockets bilime merakı olan çocukları geliştirirken the robot factory çocukları merak uyandırıcı robotik sistemle donatabilecektir.

STEM Eğitimi ile 21. Yüzyıl Arasındaki İlişki

Gelecek yüzyıllarda eğitimde farklılaşma hem fiziki hem de beyinsel anlamda gerçekleşecektir. Fiziki anlamda teknik araç gereçlerin eğitim ortamına adapte edilmesine paralele genç beyinlerin farklı düşünme yeteneğine sahip olmaları gerekecektir. Sadece değişen teknik gelişimlerinin eğitim ortamlarında yer almasıyla gelecekte yaratıcılık yakalanamaz. Analitik düşünme yeteneğine sahip olabilmekle farklılaşana mesleki yeterlilikler iş dünyasında yenilikçi yaklaşımların varlığına işaret edecektir. Stem eğitimi sayesinde yaratıcılık ve merak unsurları eğitim ortamında kendiliğinden boy göstermeye başlayacaktır. Böylelikle yabancı ülkelerdeki değişik düşünen beyinlere rakip olabilecek potansiyelde öğrenci kitlesini yetiştirmek hayal olmaktan çıkmaya başlayacaktır. Bizlerde stem yaklaşımıyla ülkemizi yükseltebilecek beyin gücüne sahip olarak problemlerimizi kendi insanımızla çözme fırsatını yakalayabileceğiz.

21. yüzyılda beklenilen iş dünyası için nasıl bireyler yetiştirilmelidir?

21. Yüzyılda ihtiyaç duyulacak farklı durumlara uyumlu düşünüp sorunların üstesinden gelebilecek yeterliliğe sahip iş gücü kendi içimizden çıkabilecektir. Yaratacağımız eğitim ortamları düşünme becerilerindeki farklılıklarla birlikte bizleri daha iyi bir geleceğe taşıyabilecektir. Bunun için yapılması gereken düşünmeyi pratikleştirecek olay örgüsünü ve bu olaylara en uygun çözümü yaratabilecek yöntemleri kullanabilme becerilerini geliştirme odaklı öğrenme çevresini oluşturmak gerekecektir.

Öğrencilerin farklı düşünme becerisi kazanmalarında rolümüz ne olmalıdır?

Bilim, matematik, fen dünyasındaki değişik olayları içeren sunumlar ve yakın gelecekteki olayların takibiyle işe koyulabiliriz. Önemli olan öğrencilerde merak uyandırıcı eğitim yöntemini oluşturup sonuca ulaşmada onları yönlendirebilmektir. Bunun için farklı olaylar ve çözüm yollarıyla örnekler verip yorumlama becerilerini zorlayıcı uygulama dersleriyle onları tatmin edebiliriz. Her farklı olay ve yorumla tartışma ortamı yaratarak onların her seferinde değişik açılardaki görüşlerini özgürce sunabilmelerine rehber olabiliriz. Böylelikle kendi ülkemizi kalkındırıcı faaliyetleri tamamlayıcı role bürünen beyinlerin yetişmesi mümkün olabilecektir.

STEM eğitim sisteminde dersler ve sınavlar:

STEM eğitimlerinde öğrencilerin, yaratıcılıkları ve yeteneklerini kullanmaları, bir birey olarak aktif olmaları, grup çalışmalarında da kendilerini aktif olarak göstermeleri amaçlanmaktadır. Bu sistemde, derslikler özel şekilde düzenlenir, tüm öğrenciler öğretmenlere yakın olur. Bu şekilde geride kalan ve derslere katılmayan öğrenciler olmaz.

Derslerin laboratuvar ortamında pekiştirilmesi önemlidir. Bilgisayar ve internet kullanımı da önemli unsurlardır. Sınavların da öğrencilerin ezbere olmadan, bilimsel temellere dayanarak, mantıklarını, yaratıcıklarını kullanarak yapıldığını belirtelim.

STEM Eğitimi

STEM, anaokulu seviyesinde başlayarak, ortaokul, lise ve üniversite, yani yüksekokul seviyesine kadar, tüm eğitim ve öğretim seviyelerinde uygulanabilecek bir eğitim sistemidir. STEM, science, fen, technology teknoloji, engineering mühendislik ile mathematics yani matematik eğitimlerinin harmanlanarak eğitim sistemine entegre edilmesidir.

STEM, ülkemizde de benimsenmiş olup, FETEMM eğitimleri olarak eğitim kurumlarımızda, müfredat içine entegre edilmektedir. Birkaç yıl içinde eğitimin çok daha yaygın şekilde benimsenmiş olacağı ve uygulanacağı aşikardır.

Bilimsel çalışmaların öne çıkarak hazırlandığı bu eğitim sisteminde, öğrenciler bilime yakın hatta iç içe olarak yetiştirilmektedir. Matematiksel düşünce yetenekleri gelişir, bir sorunla karşılaştıklarında bunu öğrendikleri ve düşünceleri ile harmanlayarak çözüm yoluna gidebilirler. Teknoloji ile iç içe olan, yaratıcı ve yeteneklerini kullanabilen gençler yetişir.

STEM Eğitiminde Öğrenilen Bilgiler Kalıcı Olur:

Sınavların ezbere şekilde hazırlanılarak yapılması yerinde, araştırma ve incelemeye dayalı olarak yapılmasına önem verilir. Edebiyat dersi için bir hikaye yazılması olabilir. Roman incelemesi olabilir. Laboratuvar ortamında deney yapılması şeklinde olabilir. Sistem teknolojik gelişmelerle iç içedir ve teknoloji eğitimin bir unsurudur. Sınavların bilgisayar ortamında yapılması da söz konusu olabilir ve alışılmış bir durumdur. STEM eğitiminin verimli olması için öğretmenlerimizin eğitim alması öncelikli şarttır. Bu şekilde, öğrencilere doğru aktarım yapılabilir.

STEM EĞİTİMİ TARİHİ

STEM, sayısal eğitim, sayısal bilimlere önem verilen eğitim olarak tanımlanabilir. Bilimsel eğitime önem verilerek, öğrencilere pozitif düşünme yeteneği verilmektedir. Bu şekilde, ezbercilikten uzak şekilde, teorik değil pratik olarak da eğitimin pekiştirilmesi söz konusu olmaktadır.

Öğrenciler, mantıklarını kullanarak, düşünerek tartarak ve akıl sürecinden geçirecek düşünme ve sorun çözme yeteneğine sahip olmaktadır. Bu eğitimin açılımı, science, technology, engineering ile mathematics bilimlerinin ve unsurlarının ilk harflerinin kısaltmasıdır.

Fen, teknoloji, mühendislik ile matematik bilimlerinin birleşmesi olarak tanımlamak söz konusudur. Hem gelişmiş birçok ülke başta olmak üzere, dünya genelinde hem de ülkemizde bu eğitim giderek tercih edilmektedir. Hatta, sanat da eklenerek, steam olarak eğitim yenilenerek devam etmektedir.

Stem eğitimi tarihine bakış:

2. Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra, başlayan soğuk savaş, küresel güçlerin karşılıklı olarak üstünlük yarışına sahne olmuştur. NATO ülkeleri ile Doğu Bloku ülkeleri arasında yaşanan bu soğuk savaşın etkisi, ülkelerin sanayi, teknoloji ve savunma alanında kendilerini geliştirmelerini de sağlamıştır. Bu durum, eğitime de yansımış, bilimin önemi kavranmış ve bilimsel eğitimin de ne kadar önemli olduğu anlaşılarak, 50’li yılların son döneminde, stem eğitiminin temelleri atılmıştır. 1970’Lİ yıllarda, mühendislik alanında önemli çalışmaların olması ile bu eğitim sistemlerinin ne kadar önemli olduğu anlaşılarak, stem eğitiminin mühendislik ayağı da geliştirilmiştir.

Günümüzde stem eğitimi:

STEM eğitiminin günümüzdeki değerine kavuşması, 2000’li yılların başına uzanmaktadır. Bilgisayar kullanımlarının artması ve internet uygulamalarının yaygınlaşması ile stem eğitimi otoriteler tarafından gündeme getirilmiştir. Başta ABD olmak üzere birçok ülke bu eğitimi araştırmış, öğretmenlerine eğitim vermiş ve altyapısının gelişmesi için de gerekli çalışmaları yapmıştır. ABD ve Avrupa Ülkeleri başta olmak üzere, ülkelerin altyapılarında stem eğitimi için yoğun çalışmalar halen yapılmaktadır.

STEM EĞİTİMİ ÜLKEMİZDE NELERİ DEĞİŞTİREBİLİR?

STEM, öğrencilerin yeteneklerini geliştiren yeni nesil eğitim sistemi, 21. yüzyıl eğitim sistemidir. Sanatın da eklenmesi ile, öğrencilerin modern noktada yetişebileceği en önemli eğitim sistemlerinden biri yaratılmıştır. Kişilerin amiyane tabirle, beyinlerini kullanma yeteneklerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Teknolojik altyapı ve gelişmiş bilgisayar uygulamaları ile eğitim sistemi pekiştirilmektedir. Üretim odaklı eğitim yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Ezbere değil, yaratıcı ve düşünce ile geliştirilen sistemlerin uygulanması söz konusudur. STEM eğitimlerinin öğrenciler için iki hedefi bulunur. Öğrencilerin, meslek seçimlerini sağlıklı olarak yapmalarının sağlanması ve fen, teknolojik, matematiksel ve yaratıcı sanatsal düşüncenin öğrencilere yerleşmesi amaçlanmaktadır.

STEM eğitimi ile ülkemiz eğitiminde önemli adımlar atılacak:

Ülkemiz eğitim sisteminin en önemli handikaplarından biri, ezbere eğitimin benimsenmesi ve yerleşmesidir. Ezbere bir eğitim sonucunda, öğrencilerin tüm hayatları boyunca mantığını kullanmalarından, bilimsel ve analitik düşünme yeteneğinden uzak olarak, mesleklerini ve hayatlarını sürdürmeleri söz konusu olmaktadır. Ülkemizin kalkınmasında, bilimsel düşünce yeteneğinin gelişmesi çok önemlidir ve  bunu sağlayacak sistem de STEM olacaktır.

STEM eğitiminin ülkemiz eğitim sistemine katacak avantajları:

STEM sistemi, halihazırda uygulanan müfredatın içeriğini canlandıran ve yenileyen bir etki katacaktır. Öğrencilerin, yaratıcıklarının gelişmesine eğitim çok önemli katkı sağlayacaktır. Yeni buluşlar yapmaları, yeteneklerini mantıları ve eğitimde ile aldıkları bilgiler ile birleştirmeleri söz konusu olacaktır. Olaylar üzerinde, sebep ve sonuç bağlantısını kurma yeteneğini öğrenecekler, bunu tüm meslek yaşamlarında kullanabilecekler. Yeni ürünlerin elde edilmesi, ekosistemimiz açısından da avantajlı olacaktır. Hem esnek düşünme, hem de kendilerine güvenme yetenekleri gelişecektir. Motivasyonun artması noktasında da mükemmel sonuçlar veren bir eğitim sistemidir. Yenilikçi anlayış ile yaratım yeteneğinin ortaya çıkması açısından önemli bir eğitim metodudur.

STEM EĞİTİMİ VEREN TÜRKİYE’DEKİ OKULLAR

STEM eğitimi, günümüzün modern, teknolojik olanakların maksimum düzeyde kullanıldığı ve artarak kullanılmaya devam edilecek olan ortamında, entegre edilmesi gereken eğitim sistemi olarak hem ülkemizde, hem de dünya genelinde öne çıkmaktadır. ABD, Avrupa Birliği Ülkeleri, Kanada gibi gelişmiş ülkelerde bu eğitimin kalıcı şekilde benimsendiğini belirtelim ve milli eğitim bütçelerinden de önemli pay ayrılmaktadır.

Ülkemizde modern altyapının gelişmesi ve teknolojik özellikleri anlayan ve kullanabilen gençlerimizin yetiştirilmesi için sistem benimsenmiş ve FETEMM eğitimi olarak uygulanmıştır. FETEMM, fen, teknoloji, matematik ve mühendislik eğitimleri olarak açılmaktadır.

Öğrencilerin bir problemle karşılaştıklarında, ezbere bilgileri ile değil, mantıkları ve birikimleri ile çözme yeteneklerini sunan, eleştiri yapabilen ve kendi savını doğru şekilde ortaya koyabilen, teknoloji ile iç içe, yaratıcı ve eğitime istekli gençlerin yetişmesine ortam hazırlayan bir sistemdir.

Ülkemizde STEM eğitimi:

Ülkemizde stem eğitimi aslında, geçmişimize çok uzak bir sistem değildir. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında uygulanan, son derece verimli olan, kırsal alanda gençlerin eğitim almasını sağlayan köy enstitüleri uygulamasına benzerlikleri bulunmaktadır. STEM eğitiminden beklentilerimiz, teknoloji ile iç içe olan ve akılcı şekilde sorun çözme yetisi olan gençlerin yetişmesidir. Ülkemize stem eğitiminin gelişi 2010’lu yıllardan sonra tam olarak olmuştur denilebilir. Bu eğitim 2000’li yıllarla birlikte dünya genelinde gelişmeye başlamıştır. Bu noktada, geç kaldığımızı belirtmek yanlış olur. Şimdiden hem kamu eğitim kurumlarında, hem de birçok özel okulda stem eğitimine uygun altyapı oluşturulmaktadır.

FETEMM Eğitimi Veren Okulların Sayısı Kesinlikle Az Değil:

FETEMM eğitimi olarak, stem eğitimi okullarımızda müfredatımızla uyumlu hale getirilmektedir. Bu çalışmaların giderek yaygınlaştığını da belirtelim. Özel eğitim kurumlarında da anaokulundan başlamak üzere, lise ve üniversite seviyelerinde eğitim sisteminde stem unsurlarının entegre edilmekte olduğunu belirtelim.

STEM Eğitiminin Avantajları ve Dezavantajları

Gelişen ve her geçen zaman diliminde daha karmaşık bir yapıya bürünen dünyada araştıran, çevresini inceleyen, karşılaştığı problemlerde daha pratik olarak bilimsel metotlarla çözüm arayışına girebilecek olan bireylere ihtiyaç duyulmaktadır.

Teknolojiye değişen toplum düzeni ile birlikte ulaşabilme yaşı 8-9 yaş düzeyine kadar inmiş durumdadır. Bu bilgiye kolay yoldan ulaşılabilme yaşının bu kadar inmesinin öneminden çok daha önemli olan durum bilginin nasıl kullanılması gerektiğinin kavranılması olacaktır. Tam bu noktada STEM eğitimi çok büyük bir önem kazanmaktadır. STEM eğitimi sayesinde bireyler karşılaşılan problem karşısında disiplinler arası düşünme becerisi eğitim sürecinde kazandırıldığı için daha kolay bir şekilde problemler karşısında çözüm bulunacaktır.

STEM eğitimine avantajları noktasında baktığımız zaman eleştirel ve alternatif olarak düşünme yeteneği, problemlere dayalı olarak çözüm üretme, araştırmaya ve sorgulamaya dayalı olarak bireylerin yetişmesi sağlanır.

STEM eğitimine dezavantajları noktasında baktığımız zaman STEM eğitimi MEB tarafından sosyoekonomik nedenlerden dolayı fırsat eşitliği ile bağlantılı bir şekilde yapılmazsa olumsuz durumlar ortaya çıkacaktır.

STEM Eğitiminin Çıkışı

STEM eğitimi bir sanal Pazar algısı ile sadece velilerin gözünü boyama şeklinde STEM eğitimi yapıyoruz ya da STEM laboratuvarına sahibiz şeklinde ilerlerse bu çocuklar için yaradan çok zarar durumu yaratacaktır.

STEM eğitimi Amerika’ da çıkmış olan bir eğitim modelidir. Eğitimde fen, mühendislik, matematik ve teknoloji dallarını birleştirerek öğrencilere yüklemeyi amaçlamaktadır.

STEM Eğitimi Her Yerde Uygulanabilir mi?

STEM eğitiminin birçok özel okulda verildiği söylenmektedir. Bu verilen eğitimler ne kadar STEM eğitiminin özüne uygun olup olmadığı ayrı bir tartışma konusunu oluşturmaktadır. STEM eğitimi gerçek manada verilmek için MEB tüm ülke çapındaki sosyo-ekonomik faktörleri düşünerek bir program hazırlaması gerekmektedir. Ancak bu şekilde SYTEM eğitiminin başarıya ulaşması muhtemeldir.

STEM eğitimine Nasıl Başlanır?

STEM eğitimi matematik, fen, bilim ve teknoloji disiplinlerini birleştirip hem öğrenmeye yönelik hem de öğretmeye yönelik bir yaklaşım olarak tanımlanabilir. STEM’ deki temel amaç programın uygulandığı öğrencileri 21. Yy çağına uygun bir biçimde hazırlanması amaçlanmaktadır. STEM eğitimine başlanırken ilk önce STEM içeriğinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

STEM eğitimi ilk olarak verilmeye başlanırken bu eğitimin uygulanacağı çocuklara matematik, mühendislik, bilim ve teknoloji disiplinleri öğretmeli ve bu disiplinlerin hangi amaçla ve nasıl kullanılacağı öğretilmelidir. Eğitim kapsamında verilen 4 disiplinini içerik olarak düzgün bir şekilde bütünleştirilmesi yapılmalıdır. Birbirine harmanlanan disiplinlerin daha sonraki süreçte yorumlanmasını sağlamanız gerekmektedir. Bu sayede öğrenciler yorum durumunun yapılabilmesi için araştırma yapabilir ve bu sayede hazır olan bilgilerden doğru ve yanlış olanı ayırt edebilirler.

Ekip olarak çalışma fikrini benimsetin. Bu sayede karşısındaki insana karşı saygılı olma ve kendi kafalarında olan sabit fikirlerin değişmesini de sağlayabilirler. Teknolojiyi işlevsel olarak kullanın. Bu teknoloji kullanımı sırasında sadece bilgisayar ya da tablet kullanımı olarak algılatmak yerine etraflarında olan objelerinde kalem,  kağıt gibi birer teknolojik malzeme olduğunu benimsetin. Daha sonraki süreçte ise bu keşfedilen objelerin yapım aşamasını benimsetin.

STEM temel amaç nedir?

STEM programında temel olan amaç disiplinler arası yaklaşımı düzgün bir şekilde uygulanmasını ve kavranmasını sağladıktan sonra öğrencilerin basmakalıp bilgiden ziyade kendi keşfettiği ve çok daha fazla yararlı olacak olan bilgiye ulaşmasını sağlamaktır.

STEM Eğitimi Uygulanması Mümkün müdür?

STEM eğitimi düzgün bir altyapı ile harmanlandığı zaman uygulanması mümkündür. Bu konuda asıl görev MEB e düşmektedir. MEB sosyo-ekonomik tüm ayrıntıları düşünerek bu eğitimin alt yapısını hazırlamalıdır. Ancak bu şekilde uygulanabilir ve yararlı eğitim olacaktır.

STEM EĞİTİMİNİN DEZAVANTAJLARI VE UYGULAMADA KARŞILAŞILABİLECEK ZORLUKLAR

Fen ve matematik bilimlerinin ışığında, teknoloji ve mühendislik çalışmaları ile harmanlanan bu sistem, ek olarak sanat eğitimi ile de pekiştirilmektedir. Birçok ülke artık steam eğitimi uygulamaktadır. Ülkemizde de FETEMM eğitimi müfredat içine eklenmekte olup, sanat eğitimlerine de sıcak bakılmaktadır. Eğitim sistemi yeni bir eğitim yaklaşımı sunduğundan, bu konuda bilinmeyen bazı noktalar olduğu malumdur. Bu nedenle dezavantajlar sunduğu da belirtilmektedir.

STEM eğitimi ile ilgili yapılan hatalar:

STEM, science, technology, engineering ve mathematics kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kelimedir. Dilimizde kelimelerin, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik kelimelerinin baş harfleri olduğunu belirtelim. Bu eğitim sistemi, gelişmiş ülkelerde de geçerliği kabul edilmiş şekilde, uygulanmakta olup, FETEMM eğitimi olarak düzenlenmektedir.

STEM eğitimi ile doğru bilinen yanlışlar, ya da eksik bilinen bilgiler olduğunu belirtelim. Öncelikle, bu eğitimin kavranması ve doğru aktarılması için öğretmenlere bilgilendirme yapılması son derece önemlidir. Öğretmenlerimizin gerekli eğitim programlarına katılarak, sertifikalarını almalarını öneririz. STEM eğitiminin sadece bir etkinlik zannedilmesi önemli bir yanlıştır. Her sosyal etkinlik, deney çalışması ya da benzer çalışmaları yapanların bunu stem eğitiminin tamamı sanması çok hatalıdır. STEM bir eğitim bütünüdür. Bir robotik seti ile çalışma yapmak da kesinlikle başlı başına stem eğitimi çalışması olmaz.

STEM Sistemi tamamen bir bütündür:

STEM herşeyden önce, bütünü kapsar bir eğitim uygulamasıdır, sistemidir. Tek bir çalışma stem oluşturmaz. Kodlama, marker ya da fen deneyi yapan eğitmenlerin STEM eğitimi verdiklerini düşünmeleri kesinlikle doğru değildir. Elbette bu çalışmalar tek tek olarak bilimsel çalışmalar ve teorik eğitimler noktasında önemlidir. Ancak, stem eğitimi olarak tamamının yapıldığı anlamına gelmez. STEM eğitimi tüm ülkelerde değil, altyapısı olan gelişmiş ülkelerde uygulanmaktadır.

Stem Eğitiminin Öğrenciye Katkıları Nelerdir

Stem eğitimi yaklaşım olarak son zamanların en popüler yaklaşımları arasındadır. Öğrencilerin üretken düşünebilme becerilerini geliştirebilmede büyük öneme sahip bir yaklaşımdır. Kişilerin yaratıcılıklarını geliştirme, yenilenebilme, sorumluluk alabilme, problem çözme becerilerinde değişkenlik yaratabilme gibi becerilerin geliştirilmesi bu yaklaşımın getirileri arasındadır. 21. Yüzyılda eğitimde fark yaratabilecek öğrencilerin yetiştirilebilmesine rehber olarak

Dünya ülkeleriyle yarışma planlanmaktadır. Bu eğitim yaklaşımının sağladığı canlandırıcı öğrenme ortamı öğrencilerin yaratıcı düşünebilmelerine rehber olabilmektedir. Öğrencilerin yeni şeyleri keşfedebilmeleri, sorunlara çözüm odaklı yaklaşabilmeleri Stem eğitim ortamlarında aktif olarak gerçekleşebilmektedir. Yenilikçi olma, tasarım odaklı üretkenlik, işbirliği yöntemiyle sorunların üstesinden gelebilme bu eğitim ortamının öğrenciye katkıları arasındadır. Aynı zamanda öğrencilerde esnek olabilme, güven ilkesiyle kendi ürünlerini özgür düşünce gücüyle ortaya koyabilmede gerçekleşebilmektedir.

Stem’in hayatımızda yaratacağı farklar nelerdir?

Stem yaklaşım olarak hayatımızda bambaşka noktalara götürür bizleri. Bunlar arasında yer alan iletişim becerilerimizi yükseltmek ve işbirlikçi yaklaşımla çözüm odaklı düşünebilmek ön planda yer almaktadır. Bu değişimler sayesinde iş bulmak ve etrafımızda farkındalık yaratacağımız kitleyle hayatımızda her daim ön planda tercih edilen profillerden olabiliriz. Bilgi ve iletişim beceri yüksekliğiyle geldiğimiz noktada problem çözme yeteneğimizi her açıdan farkındalığı9mızla çevremizde hissettirip parmakla gösterilen başarı yıldızları arasında yer alabiliriz.

Stem eğitimi almak için hangi branşlardaki eğitmenler başvuruda bulunabilirler?

Fen bilimleri, matematik, okul öncesi, bilgisayar, sınıf öğretmenleri, üniversite öğrencileri bu eğitimi almak için başvuruda bulunabilirler. Fen branşını ilgilendiren fen ve teknoloji, biyoloji, kimya ve fizik dallarında eğitim gören öğretmenlerin yanı sıra Stem’i konu alan branşlara ilgi duyan pek çok kimse bu eğitime dahil olabilirler. Farklı düşünüp, yaratıcı yeteneğini ülkesi için kullanıp kendini kanıtlayabileceğine inanan tüm herkes Stem yaklaşımıyla değişimi etrafına hissettirebilir.

STEM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Sayısal eğitim, sayısal bilimlere uygun şekilde ve mantıkla verilen eğitim olarak ifade edilebilecek bir eğitim sistemi olan STEM öğrenciler için oldukça yararlıdır, öğrencilerin ilk öğretim dönemlerinde Stem uygulamaları ile daha başarılı olmaları amaçlanmaktadır. Buna ek olarak, sanat da eklenerek bu eğitim sistemi steam kelimesinde şekillenmeye başlamıştır.

STEM, akılcı düşüncenin öne çıkarılması için uygun eğitimlerin verildiği bir sistemdir. Öğrencilerin, neden, nasıl gibi soruları kendilerine sorarak, konu üzerinde araştırma ve tartışma yaparak, karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. STEM eğitiminin önemi oldukça fazladır. Üretim odaklı bir eğitim sistemidir ve öğrencilerin yaratıcılıklarının gelişmesi, eleştiri yapabilmeleri, sorun çözme yeteneklerinin gelişmesi noktasında sistem önem taşımaktadır.

STEM Eğitiminin Yararları:

STEM eğitiminin öğrenciler için yararları birden fazladır. Öncelikle, enerjik bir sistem sunan STEM, canlandıran ve öğrencileri sıkmadan, hareketli ve inter aktif şekilde derslere katılım sağlayan unsurları barındırmaktadır. Öğrenciler teorik derslerde de sıkılmaz ve pratik eğitimleri ile de pekiştirirler. Keşif yapma, yenilikleri yaratma yeteneklerini elde ederler. Öğrencilerin deneysel yöntemlerle kendilerini geliştirebilmeleri, bağımsız olarak çalışma ve üretme yeteneklerinin gelişmesini sağlar. Öte yandan, birlikte çalışmaya ağırlık veren yönü ile öğrencilerin grup çalışmalarında başarılı olmalarının da yolunu açar.

STEM Eğitimi ile verimli sonuçlar alınmaktadır:

STEM eğitiminde, öğrenciler kendilerine güvenen şekilde eğitimlerini alırlar ve var olurlar. Esnek olabilirler ve olaylar karşısında mantıklı düşünerek, mesleki bilgilerini kullanarak çözüm sağlayabilirler. Sorunlar karşısında, kısa ve net çözümleri bulmak, teknolojik hayatta mükemmel uyum sağlamalarını da yol açar. Öğrenmeye ilişkin motivasyonun artması da olumlu bir etkendir. Bilimsel çalışmalara önem verilmesi, öğrencilerin gerek küçük yaşlarda, gerek üniversite döneminde olsun, tasarım yapmaya elverişli olmalarını sağlar. Yenilikçi fikirlere açık olarak ve kendileri de üretebilecek şekilde eğitim alırlar.

STEM EĞİTİMİNİN ÜLKELERİN EKONOMİSİNİN GELİŞMESİ İÇİN GEREKLİLİĞİ

İlk olarak 1950’li yılların ikinci yarısında ortaya çıkan bir eğitim kavramı olan STEM, 21. yüzyıl eğitim sistemi ve anlayışı olarak kabul edilmektedir. Bilimsel düşüncenin çocuklara ve gençlere öğretilmesi, bunun teknolojik altyapı ve sanat ile pekiştirilmesi olarak özetlenebilir.

Yorum yapma yetisi sunmayan, aklın ve düşüncenin gücünü önemsemeyen ezberci bir eğitim sisteminden uzaklaşarak, akılcı, analiz yapabilen, kendi yorumlarını ve yeteneklerini eğitimlerine katabilen öğrencilerin yetişmesi amaçlanmaktadır. STEM, Science, tecnology, engineering ve mathematics yani fen, teknoloji, mühendislik ve matematik bilimlerinin bir araya gelmesi ile oluşturulan bir sistemdir. Sanat eğitimi de buna eklenerek, günümüzün modern dünyasına yakışır bir sistem oluşturulmaktadır.

STEM eğitiminin ekonomik yapıya olan olumlu etkileri:

STEM eğitimlerinin önemi ülkemiz Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından da anlaşılmaktadır. Uygulama ülkemizde, FETEMM olarak hayata geçirilmektedir. Okullarımızda, anaokulu seviyesinden, yüksek eğitim seviyelerine kadar bu sistemin benimsenmesi ve uygulanması amaçlanmaktadır. Bu eğitim sisteminde yoğrulan öğrencilerin, ileride mesleklerinde analitik düşünme yetisine sahip, karşılarına çıkan sorunlarda ya da vakalarda, mantıkları ve meslek eğitim bilgileri ile en doğru seçimleri yapmaları, kararları almaları mümkün olan kişiler olacakları malumdur. Bu özellikle, ülkenin ekonomik düzenlemelerine ve yapısına da olumlu etki sunacaktır.

STEM Eğitimi ile doğru analiz yapan, karar alan ekonomistler yetişir:

STEM eğitimi ile doğru ve esnek karar alma yetisine sahip olan ekonomistler yetişecektir. Ülke ekonomisin doğru şekilde yönetilmesinin en önemli etkenlerinden biri, ekonomi eğitimi verilirken, matematiksel düşünce ve bilimsel analizlerin olaylara göre yapılabilmesidir. Bu sayede, mevcut bütçeye ve ekonomik gelişmelere göre en doğru kararlar alınabilir. Özellikle ülkemiz coğrafyasında, ekonomik anlamda da oynak bir yapının olduğu unutulmamalıdır. Sürekli değişen ortamda, doğru analizlerin yapılması ise ancak akılcıl düşünce ile olabilir.

STEM İLE ÇOCUKLARIN TÜM POTANSİYELLERİNİ ÖN PLANA ÇIKARTMA

Science, technology, engineering, mathematics bilimlerinde eğitim verilmesi ile ortaya çıkan STEM ekolü ile, yeni nesil eğitimi alan gençlerimiz olacak ve mesleklerinde pozitif bilimlerin akılcı mantığı ile çözüm sağlayabilecekler. Pozitif bilimlerin nesiller üzerindeki olumlu etkileri kesinlikle tartışılmaz.

Ezbere bir eğitim yerine, derslerin öğrencilerin mantıklarını kullanabilecekleri şekilde öğrenmeleri, tüm hayatları boyunca, akılcı yaklaşımla düşünme yeteneğine sahip olmalarını sağlar.

STEM ülkemizde FETEMM eğitimi olarak uygulanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından bu eğitimin önemi kavranmış ve müfredat içine eğitim uygulamaları yerleştirilmektedir. Bu eğitimin son derece önemli geri dönüşleri bulunmaktadır. Öğrencilerin hem mantık, hem de el yeteneklerinin gelişmesi sağlanır. Beş duyu ile teorik şekilde aldıkları derslerini, pratik olarak pekiştirme imkanı bulurlar.

STEM öğrencilerin motivasyonunu ve başarılarını artırır:

STEM eğitiminde, altyapının oluşturulması ile öğrencilerden amaçlanan verimler alınmaktadır. Öncelikle, öğretmenlerin eğitilmesine önem verilmelidir. İşinin ehli eğitimler, eğitimin gerektiği gibi verilmesini sağlar. STEM eğitiminin ilk adımı, akademi stem eğitim sınıfıdır. 21. yüzyıl eğitimi teorik olarak, doğru kaynaklarla derslikte verilmektedir. Uygulama laboratuarları ile deneylerin ve pratik çalışmaların yapılması sağlanmaktadır. Bu da stem eğitiminin ikinci sınıfıdır. Bu alanlar, tüm öğrencilerin bireysel olarak pratik yapma imkanına uygun altyapılarda hazırlanmaktadır.

STEM uygulamaları ile kavramsal ve pratik uygulamalar sağlanır:

STEM eğitiminin bir sonraki adımı ise 3t öğrenme modeli olarak adlandırılmaktadır. 3T anlamı takım, tasarım ve tanıtım olarak açılır. Laboratuvar sistemindeki bireysel çalışmalardan sonra, öğrencilerin takım çalışmalarına yönelmeleri sağlanır. Bu şekilde, ortaklaşa çalışmalar yapmaları, bireysel çalışmaların analizlerini sunabilmeleri amaçlanır. Ortak paylaşımda bulunmak, farklı görüşleri almak ve bunlara saygı duymak eğitimini de vermektedir. Sistem bilimsel düşünceler üzerine kurularak, gençlerin meslek yaşamlarında her zaman akılcı çözümleri yapabilmelerini ve bunları paylaşabilmelerini sağlar.

STEM ÖĞRENME EKOSİSTEMLERİ

STEM science, technology, engineering, mathematics yani dilimizde tercümesi ile fen, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimleri ile donatılan, 21. yüzyıl eğitim sistemi olarak modern ülkelerinde müfredatlarındaki yerini almıştır. Ülkemizde de bu sistem benimsenmiş ve FETEMM olarak eğitim müfredatlarımız içine yerleştirilmiştir. Her ülkenin stem eğitiminden beklentileri farklıdır ve farklı olmalıdır.

Ülkenin eğitim sistemi, yetişecek gençlerden beklentileri gibi farklı unsurlar bu noktada önem taşımaktadır. Ülkemiz için stem eğitiminden amaç, diğer ülkeler ile rekabet edebilecek ve dünya piyasasında adından söz ettirecek markalarımızın, firmalarımızın ve ürünlerimizin yaratılması, bunların oluşmasında katkı sağlayacak meslek eğitimleri olan gençlerimizin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bir diğer amaç da bunların yapılmasında gerekli olan teknolojisin geliştirilmesi ve kullanabilecek elemanların da eğitimleri hedeflenir.

STEM öğretilerinde ekosistemler:

Uygulanan eko sistemin, öğrencilerin teknolojik altyapıyı kavramaları, bilimsel düşünceyi benimsemeleri ve aldıkları temel ile bunu tüm meslek yaşamlarında uygulamaları amaçlanmalıdır. Problem çözmeden mantık kullanmak ve akılcı olmak sistemin önemli kazanımlarıdır. STEM aynı zamanda, grup çalışması ve işbirlikçi çalışmaları da sunar. Temelde üç sistem bulunmaktadır. Matematik ve mühendislik sistemi, iletişim ve işbirliği sistemi ile bilim ve teknoloji sistemidir.

STEM sistemlerinde düzenlemeler:

Bilim ve teknoloji, iletişim ve işbirliği, matematik ve mühendislik sistemlerinin okullarda oluşturulması ve öğrencilere aktarılması için sistem istasyonlarının kurulması gereklidir. Bunlar, robot istasyonu, ahşap istasyonu, yazılım istasyonu, laboratuar istasyonu, sunum istasyonu, takım çalışması istasyonu olarak çeşitlenmektedir. STEM hem bireysel olarak öğrencilerin eğitim yeteneklerini geliştirir, hem de motivasyonlarını artırır. Derslerin entegre eğitim sınıflarında verildikten sonra, laboratuar ortamında eğitimlerin pekiştirilmesi söz konusu olur. Öğrencilerin toplu buluşma alanlarında ise eğitimlerinin pekiştirilmesi sağlanır. Hem bireysel, hem de takım çalışmalarının maksimum verimle sağlanması söz konusu olmaktadır.

STEM ÖĞRENMEYİ KOLAYLAŞTIRACAK FİKİRLER

STEM eğitimi kısa bir gelecekte, gelişen ya da gelişme yolunda olan tüm ülkelerin eğitim kurumlarında kullandıkları eğitimleri haline gelecektir. 1950’li yılların ikinci yarısından itibaren, STEM eğitiminin temelleri atılmıştır. ABD, Kanada ve Avrupa Ülkeleri başta olmak üzere bu sistem giderek dünya eğitim kurumlarında tercih edilmektedir. Ülkemizde de STEM eğitiminin önemi ve işlevselliği kavranmış olup, FETEMM eğitimi olarak derslerin müfredatına eklenmektedir.

STEM eğitimleri, fen, teknoloji, mühendislik ile matematik bilimlerinin bir eğitim sisteminde harmanlanması olarak değerlendirilebilir. Öğrenciler, bu eğitim ile matematiksel, bilimsel düşünceleri günlük hayatlarına harmanlama yeteneklerini elde ederler. Yaratıcı eğitim almak, ezbere eğitimlerin önüne geçmek ve mantık ile aklını kullanarak modern eğitim almak demektir.

STEM eğitimi yaratıcılığı geliştirir, motivasyonu artırır:

STEM eğitimlerinde, doğru bir ekosistemin oluşturulması önemlidir ve eğitimin kolaylaşması sağlanır. Elbette, eğitimin verimli ve kolay olmasında en önemli adım öğretmenlerin stem eğitimi için bilgilendirilmeleri ve eğitilmeleridir.

Eğitim konusunda doğru bilgilenen öğretmenlerin bunu öğrencilerine de sağlıklı olarak aktaracakları unutulmamalıdır. Ekosistem ayaklarında, teorik bilgilerin verildiği sınıf düzeninin kurulması ilk adımdır. Bu sınıf sistemi, alışılmış sınıf düzeninden farklı olarak, hem ortak masalar, hem tekli sıraların olduğu ve öğretmenin tüm öğrencilere yakın olduğu bir düzendir. Laboratuar eğitimi da sistemin en önemli ayaklarından biridir.

STEM eğitiminde doğru yöntemlerle kalıcı sonuçlar sağlanır:

Laboratuvar çalışmalarından sonra, öğrencilerin analizlerini yapabilmeleri ve grup çalışmaları ile ortak değerlendirmelerini yapabilecekleri alanların oluşturması ekosistemin önemli parçasıdır. Bu şekilde ekosistem yaratılması, temel bazı altyapılarla da oluşturabilir. Anaokulu ortamında öğretmenlerimiz, temel malzemeler olan, karton, boyalar, makas gibi malzemelerle pratik çalışmalar yapabilirler. Temel deney kitleri alınarak, laboratuvar olmayan ya da yeterli şekilde bulunmayan eğitim kurumlarında sonuçlar alınabilir.

STEM TEMEL STANDARTLARI NELERDİR?

STEM eğitim yaklaşımının temelleri aslında, 1950’li yılların ikinci yarısında atılmıştır. Bu dönemde teknolojiye verilen önem artmıştır ve eğitimde klasikten farklı  yaklaşımlar da ön plana çıkmıştır. 2000’li yıllara gelindiğinde, ABD, Kanada ve Avrupa Birliği Ülkeleri başta olmak üzere, birçok ülke tarafından STEM eğitimine olan ilgi artmıştır ve günümüzde bu eğitim tercih edilmektedir.

Ülkemizde, bilimsel yaklaşımlar teknolojik gelişmelerin çok daha fazla hayatımıza girmesi, dünya çapında markaların ve ürünlerin yaratılma isteği ile teknolojiden anlayan, bilimsel düşünebilen gençlerimizin eğitilmesine önem verilmektedir. Bu nedenle, haklı olarak STEM eğitimi, FETEMM eğitimleri olan ülkemiz okul müfredatlarına eklenmektedir. STEM Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik bilimlerinin harmanlanması ile oluşan bir sistemdir. Çeşitli uygulamalar ile teknolojinin birleşiminden oluşan bu sistem öğrencilerin daha başarılı olmalarına vesile olabilecek bir yapıdadır.

STEM temel standartları:

STEM temel standartlarında, fen, teknoloji, mühendislik ile matematik bilimlerinin harmanlanması yatmaktadır. Günümüzde yeni bir ekol olarak sanat da eklenerek, steam eğitimi olarak sistem yenilenmektedir. Dersliklerin düzenlenmesi, öğrencilerin pratik anlamda eğitimlerinin pekiştirilmesi için laboratuvar ortamı, deneysel çalışmaların ve malzemelerin düzenlenmesi, öğrencilere aktarılması önemlidir. Bu bilim dallarının pedagojik unsurlar dikkate alınarak aktarıldığını belirtelim. Bu eğitim sistemi ile, öğrenciler, bilimsel yönlendirme ile aldıkları eğitimlerini, hayatlarında birçok alanda kullanabilirler. Matematiksel düşünce yeteneklerini tüm meslek ve özel yaşamlarında kullanabilirler.

STEM ile teknolojik hayata uyum sağlanmaktadır:

STEM eğitimi alarak mezun olan gençler, özellikle üniversite seviyesinde bu şekilde eğitim alanlar, meslek yaşamlarında yaratıcı olabilen ve teknolojiyi mükemmel kullanabilen, modern hayata uyumlu gençler olarak öne çıkmaktadır. Neden, nasıl ilişkisini ezbere bilgilere değil, akıllarını ve bilgilerini harmanlayarak çözebilen gençlerdir. Bilgisayar ve teknolojik ürünlerin kullanımında asla zorlanmamak da elbette eğitimin önemli avantajlarındandır.

STEM UYGULAMALARI-ETKİNLİKLERİ-ÖRNEKLERİ

Eğitimde teknolojinin kullanılması öğrenciler açısından büyük avantaj sağlamaktadır. T.C. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından da stem sisteminin önemi kavranmış ve FETEMM olarak kısaltma ile ana okullarımızdan başlayarak, lise ve üniversitelerimize kadar uzanmaktadır. FETEMM, fen, teknoloji, mühendislik, matematik bilimlerinin ve bu bilim dallarının sunduğu düşünce felsefelerinin eğitime uygulanması amaçlanmaktadır. Buna eklenen sanat ile, mükemmel bir eğitim sistemi ve anlayışı sunduğu aşikardır. Bu sistemde öğrencilerin bilimsel düşünme yeteneğine sahip olabilmeleri ve teknoloji okur yazarı olma özelliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Ezbere değil, çıkarım yaparak sorunları çözme yeteneklerinin öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır. STEM sistemi yaratıcılığa dayandığından, öğrencilerin eğitim isteğini artırmaktadır ve motivasyonun yüksek olduğu görülmektedir.

STEM Uygulamaları Hakkında Genel Bilgiler:

STEM, ülkemizdeki uygulama ismi ile FETEMM uygulamalarında, öncelikle değerli öğretmenlerimizin ve eğitmenlerimizin eğitilmesi ve sistemin kavratılması çok önemlidir. Fetem, hem sınıf içi eğitimlere, hem de sınıf dışı eğitimlere önem verir. Doğa ortamında fen bilimleri derslerinin işlenmesi, müzelerde, sergilerde öğrencilerin soyut kavramları somut olarak tespit etmelerinin sağlanması için gezilerin düzenlenmesi uygulamalara örnek gösterilebilir. Elbette sınıf dışı eğitim uygulamalarının, gerekli düzen ve altyapı sağlandıktan sonra uygulanması önemlidir. Bu sistemde bilgisayar destekli çalışmaların ve özellikle laboratuvar ortamında yapılacak deneysel çalışmaların olmazsa olmaz olduğunu belirtelim. STEM eğitiminde temel ilke, teorik derslerin pratik eğitimlerle her zaman pekiştirilmesidir.

STEM Etkinliklerine Örnekler:

STEM eğitiminde önemli olan öğrencilerin teorik derslerini pratik çalışmalarla kalıcı olarak öğrenmelidir. Temel ve basit malzemelerle yapılan çalışmaların da son derece etkili olduğu görülmektedir. Deney kitlerinin uygulanması, öğrencilere deney yapmaları için uygun ortamın sağlanması önem taşır. Anaokullarında, kağıt, kalem ve temel malzemelerle yapılan birçok materyal, küçüklerin yaratıcılıklarının ve el becerilerinin gelişmesinde çok önemlidir.

STEM’e Neden İhtiyacımız Var

STEM yaklaşım olarak eğitsel anlamda girişimci birey eğitebilmenin temel şartlarından biri olarak görülmektedir. STEM yaklaşımıyla üretken ve farklı düşünebilen bireyler üretebilmenin temelini atarak Dünya çapında pek çok ülkeyle yarışarak kendimizi kanıtlayabilme fırsatı yakalayabiliriz.           Yabancı ülkelerin eğitim sistemleriyle karşımıza çıkabilen bir eğitim yaklaşımıdır. Kelime anlamı olarak fen, teknoloji, mühendislik ve matematik kelimelerinin İngilizce karşılılarındaki kelimelerin baş harfleriyle birleştirilmiş kelimedir. STEM çalışmalarına önem kazandırılarak Türkiye’de kendini ifade edebilen ve bizlere fayda sağlayabilecek bireylerin yetiştirilmesine ışık olma amaç edinilmektedir. STEM kampları oluşturularak Türkiye’deki gençlerin 21. Yüzyılda Türkiye adına çok iyi noktalara gelebilme fırsatını yaratmaya uğraşılmaktadır. Kendini ifade edebilen, üretkenlikte öncü, girişimci bireylerin sayesinde gelişerek yabancı ülkelere arasında boy gösterebilmek farkını Türk çocuklarına da hissettirebilmek mümkündür.

STEM eğitim nedir?

STEM eğitim yaklaşımı yabancı ülkelerin kendilerini geliştirdikleri yaratıcı düşünmeyi ön plana alabilen bir yaklaşımdır. Ezbercilik eğitiminden sıyrılarak çocukların yaparak yaşayarak öğrenmelerine rehber olabilen bu yaklaşım onların kendilerini kanıtlayabilmelerine de yardımcı olabilecektir. Bu şekilde yetiştirilen bireyler kendi kendilerini geliştirerek öğrenmede merakı ön plana almayı ilke edinebilirler. Böylelikle öğrenme kendiliğinden gerçekleşebildiği gibi üretken düşünebilme becerisiyle yoğrulup eğitimde her karşılarına çıkanla yaratıcı düşünüp keşfedebilmeyi ilke edinebilirler.

STEM eğitiminin önemi nedir?

Teknolojik ilerlemeler zaten insanların yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarılarak daha iyi bir Dünya’da yaşayabilmeyi sağlayabilmektedir. Globelleşen dünyada yaratıcı düşünüp üretken olabilen bireylerin sahip oldukları yetenekler iş sahibi olabilmede aranan temel özellikler olabilmektedir. STEM eğitim sistemiyle düşünüp hareket edebilen gençler yetiştirmek onların iş kaygılarını da en aza indirgeyerek STEM eğitimini daha önemli kılmaktadır. Bu durum aynı zamanda mesleğine aşık ve mesleğini özümseyerek kaygı yaşamadan çalışmayı ilke edinmiş profilleri sahaya çıkarabilecektir.

ÜLKEMİZDE STEM İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

STEM eğitim, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik bilimlerinin, disiplin olarak eğitim sistemlerinde kullanılması, bu şekilde, öğrencilerin teorik eğitimlerinin pratik anlamda pekiştirilmesidir. Ayrıca, öğrencilere ezberci bir eğitimden uzak, analiz yaparak, düşünerek ve yaratarak eğitim verilmektedir. Öğrencilerin yaratıcılıklarını ve yeteneklerini kullanabilmeleri ile derslerine olan motivasyonları, bundan da öte kendilerine güvenleri artar. Meslek seçimlerinde daha spesifik ve başarılı seçimler yapabilirler.

STEM A eğitimi olarak pekiştirilen eğitime, sanat eğitimi de eklenerek, bilimsel eğitim yanında, sanatsal sistemlerin de eklenmesi sağlanmıştır. Hem bilimsel çalışmalara ve düşünmeye açık, aynı zamanda sanat eğitimleri ile yaratıcı gençlerin hayata kazandırılması amaçlanmaktadır. Başta ABD olmak üzere birçok gelişmiş ülkede sistem eğitimde uygulanmaktadır. Ülkemizde de FETEMM sistemi olarak temelleri atılmaktadır.

Ülkemizde, STEM, FETEMM Çalışmaları:

ABD ile Avrupa Birliği Ülkeleri’nde uzun süredir uygulanan sistem, T.C. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından benimsenmekte olup ve FETEMM sistemi olarak uygulamaya geçilmiştir. Öncelikle, atılan adım, sistemin mevcut okul müfredata uygulanmasıdır. Bu noktada, bilgisayar donanımları ile teknolojik altyapının geliştirilmesi sağlanmıştır, halen de sağlanmaktadır. Anaokulu düzeyinden, lise ve daha ileri eğitim kurumlarına kadar sistem altyapısı oluşturulmaktadır.

FETEMM Uygulamaları ile Öğrencilerimiz de STEM sürecine girdiler:

Akıllı tahtaların kullanılması, öğrencilerin internet ve bilgisayar donanımlarından yararlanmaları, bilimsel çalışmalara uygun ve gençlerin yaratıcılıklarını da geliştirecek malzemelerin kullanılması ve deneylerin, bilimsel çalışmaların yapılmasına önem verilmesi STEM eğitimlerinin önemli adımlarıdır.

Bir diğer önemli nokta ise, stem eğitimlerinin her düzeyde öğretmenlere, eğitimlere sunulması ve sistemin öğretilmesidir. Karton, kalem, kağıt gibi temel malzemelerle de yapılabilecek çalışmalardan, drone çekimlerine, deney kitlerine kadar öncelikle eğitmenlere sistemin gereği anlatılmaktadır. Öğrencilerimizin ezbere eğitim sisteminden uzak, bilimsel çalışmalarla şekillenmeleri son derece önemlidir.

Puanla
[OY: 1 Ortalama: 5]

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

whatsapp1