Uluslararası Bakalorya (IB) Nedir?

İşlevsel Eğitim Programı

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu ilk olarak 1968 yılında İsviçre Cenevre kentinde kurulmuştur. Bu kurum ticari olmayan bir kurum olup tüm Dünya’da kabul edilmiş olan işlevsel bir eğitim programını kapsamaktadır. Kuruluş amacında ise lise ve üniversite eğitim programını kendi ülkesi dışında bir yerde olan öğrenciler için ortak bir çerçevede yürütülecek ders programı sunumudur.

Üniversite öncesindeki 2 yılı kapsayan bu program 16- 19 yaş arası öğrencileri kapsayan bir programdır. Bu programda yer almak isteyen lise öğrencileri mezuniyetleri ile birlikte uluslararası geçerliliğe sahip IB diploması alma farkını hissetmeye başlarlar. IB programında MEB gereklilikleri olmazsa olmaz koşullar arasındadır. Çünkü biliniyor ki bu program Türkiye’de üniversiteye giriş öncesinde yer almak isteyen öğrencilerinde dahil olabildiği bir program olabilmektedir.

Pre- IB olarak adlandırılan lisedeki onuncu yıl eğitiminiz olarak bilinen dönemde mesleki seçimlerinizi kapsayıcı dersleri içeren bu program derslerini alabiliyorsunuz.

AMAÇLAR VE DERS PROGRAMI

IB ders programı birçok amaca hizmet etmektedir.

Bu amaçlar genel itibari ile özetlemek gerekirse şu şekilde karşınıza çıkacaktır:

*IB programı içeriği ve önemi konusundaki gerekli bilgiyi kazanma,

*Zamanı verimli değerlendirip kendinize en uygun çalışma yöntem ve tekniklerini geliştirmeyi öğrenme,

*Araştırma yapma becerisi geliştirme,

*Okul –toplum, çevre duyarlılığı ile sorumluluk bilinci kazanma,

*Eleştirel düşünme yeteneği kazanabilme,

*Yazma yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olma,

*Yazma yeteneğini yeterli düzeyde geliştirme sayesinde düz yazı türlerini yazma ve sözlü yorumlar sunabilme

DERS PROGRAMI

Ders program çerçevesinde yer alan 6 grup ders programı mevcuttur. Bu dersler arasından her seçenekte yer alan derslerden bir tanesini seçme zorunluluğu vardır. Türkiye şartlarında Anadil ve sosyal Bilim dersleri Türkçe olup diğer derslerde İngilizce eğitim verilmektedir.

Ders grupları şu şekildedir:

*1. Grup:  Dil A1- Öğrencinin başarı gösterdiği dilde (anadil tercih edilir) edebiyat çalışmaları yapılmaktadır

*2. Grup: Dil A2: ikinci bir dil olarak öğrencilerin etkin bildiği dil gözetimi ile dil ve edebiyat dersi

*3. Grup: Bireyler ve toplumlar İşletme ve yönetim, Ekonomi, IGTS, felsefe ve psikoloji

*4. Grup: doğa Bilimleri: Biyoloji, kimya, fizik

*5. Grup: Matematik, Matematik (ileri düzey), Matematiksel Yöntemler (Standart Düzey)

*6. Grup: Seçmeliler- Öğrenciler isterlerse ilk 5 grup içerisinden herhangi bir ders seçimi gerçekleştirebilirler. Ya da okulun belirlediği müfredat programı dahilinde onay almış bir ders seçimi gerçekleştirebilirler.

ALTI DERS GRUBU DIŞINDAKİ ZORUNLULUKLAR

1-BİTİRME TEZİ (EXTENDED ESSAY/ EE)

Aldığınız eğitim programını en önemli kısmı olan bitirme tezi ilgi duyulan derse ait bir konu üzerinde danışman öğretmen gözetiminde hazırlanan bir özeti kapsamaktadır. Kaynakça ve rakam, dipnotların dahil edilmeyeceği bir özet olarak yaklaşık 4000 kelimeyi kapsamaktadır.

2-BİLGİ KURAMI (THEORY OF KNOWLEDGE/ TOK)

Bu ders bilgi çeşidi biçimlerini incelemeye yöneliktir. Bu biçimlerin köken ve geçerliliklerine inerek bilgini keşfi ve yaratıcılığına odaklanmaktadır. Bu konuda yaratıcı düşünmeyi geliştirmeyi amaçlayan kuram IB diploma programı kapsamındaki 2 yıl boyunca toplamda 100 saat alınabilecek bir derstir.

3-YARATICILIK, ETKİNLİK, HİZMET (CREATIVITY, ACTION, SERVİCE/ CAS)

IB programı felsefik olarak prensip edindiği bireyin bir bütün olarak eğitimi görüşünü savunurken her öğrenci için CAS çalışmalarında yer alacağı görüşünü ortaya koymaktadır. 2 yıl içinde 150 saatin ayrıldığı bu çalışma TOK, CAS VE EE alanlarını kapsamaktadır. Bu alanlarda gerekli çalışmalar yapılmadığı taktirde diploma almaya hak kazanılamamaktadır.

ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞ

IB diploma puanı çok önemlidir. IB diplomasını almaya hak kazanmış olmak demek iyi bir üniversiteye girişi garantilemek demek değildir. Her üniversitenin ve bölüm tercihinizi ön plana alındığı bir diploma puanı var. En az 32 puan almanız durumunda üniversiteye yerleşmeniz mümkün hale gelmektedir. Birinci sınıfsa yerleşmenizde mümkünlük sağlayıcı bu puan kriteri farklı üniversite seçeneklerinize göre değişkenliğini ortaya koymaktadır. İlk 50’ye girmeyi başarmış Dünya çağındaki üniversite tercihlerinizde en az 38 puan kriteri kendini göstermektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

1-Öğrenciler neden IB programını seçmeliler?

Eğitimde disiplinler arası bir anlayış ile derinlemesine bir eğitim amaçlayan IB programı öğrencilere uluslararası bir bakış açısı kazandırmaktadır. Öğrenirken üniversite seviyesinde dersler alıp dünya üniversitelerine zemin hazırlamaya daha lise yıllarında başlamak büyük ayrıcalık olmaktadır. Öğrencinin tüm gelişimsel yönlerden değerlendirileceği bu program bu sebeple seçilmelidir.

2-IB Diplomasının avantajları nelerdir?

IB diplomasına sahip öğrenciler uluslararası geçerliliği olan öğrenciler sıfatına layık görülmektedir. Bu sebeple IB mezunları olarak birçok Avrupa ülkesindeki ( ABD, Avusturalya, İngiltere, Kanada, Yeni Zelenda…. Gibi) üniversiteye giriş kapınız kendiliğinden açılabilmektedir. IB öğrencisi olarak yurtdışında lise okumak mümkün olduğu gibi Türkiye’deki vakıf üniversiteleri bu öğrenciler için burs olanakları da sağlamaktadır.

3-Üniversiteye geçişte kaç IB puanı gerekmektedir?

IB puanı kaç puan olmalıdır sorusuna yanıt verirken üniversiteler arası değişkenliğin olduğunu bilmelisiniz. 32- 40 arası puanınız olmalıdır. Aynı zamanda high level ve standart level dersleri alabilmeniz için birtakım koşullara sahip olmalısınız.

*King’s College London Üniversitesi İşletme bölümünü düşünüyorsunuz diyelim 35 total skorunuz olmalıdır. Ayrıca 766 High Level dersleri almış olmalısınız. Bu dersler arasında mutlaka bir dersin sosyal bilimler dersleri arasından olması gerekmektedir.

4-IB diploma puanında diploma sistemi nasıldır?

Diploma puan sisteminde 7 üzerinden değerlendirilme gerçekleştirilmektedir.

7:Mükemmel , 6: Çok iyi, 5: İyi, 4: Yeterli, 3: Orta, 2: Yetersiz, 1:Çok Yetersiz

IB diploma almak için 24 puan toplamanız gerekmektedir. Bilgi kuramı ve tez çalışmalarına dahil olmanız durumunda ödül anlamında +3 puan alırsınız. En fazla diploma puanında ise 45 puan barajı göze çarpar.

5-Türkiye’de hangi okullar diploma okul puanı sunmaktadır?

Türkiye standartlarında birçok özel lise IB diploması vermektedir. Yaklaşık 39 lise şu anda bu programla çalışmalarını sürdürmektedir. Özel Arı Okulları, Enka Okulları, Özel Eyüpoğlu Lisesi, Üsküdar Amerikan Koleji, İzmir Amerikan Koleji, Doğa Kolejleri, Koç Lisesi, Özel Yüce Okulları, TED Kolejleri, Tarsus Amerikan Koleji, Ahmet Ulusoy Lisesi bunlar arasında yerini korumaktadır.

6-Türkiye’deki üniversitelere giriş politikalarında IB diplomasının yeri nedir?

IB diploması çok önemli bir diploma olsa da MEB diploması ile henüz denklik konusu tanımlanmamıştır. IB okulları sayece programı bünyelerine dahil etmektedirler. Lise ve IB diplomanızı almakla direk üniversiteye yerleşemiyorsunuz. İlla ki üniversite giriş sınavına girmeniz gerekmektedir. Lise diploması sonuçları illa ki yerleşmede ehemmiyet arz etmektedir. IB ders programına dahil edilmiş olan birtakım derslerden muaf sayılma ve bu diplomaya sahip olmayla kazanabileceğiniz burs hakkı da ekstra avantaj sağlayıcı olabilmektedir. IB diploması olanlar için sınavsız girişin gerçekleştirilmesine yönelik birtakım olumlu görüşmeler hala devam etmektedir.

IB diploma notu başarınız oldukça önemlidir. Türkiye’deki bazı özel üniversiteler ( Başkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi) bu diploma puanı gözetimiyle burs vermektedir. Bilkent Üniversitesi ise IB diplomasına sahip olan öğrencilerin ÖSS sınavında baraj puanı geçmeyle birlikte istediği bölümde okuma hakkı tanımaktadır.

7-IB diploma programı sadece yurtdışında okumak isteyen öğrenciler için midir?

IB diploma programı sadece yurtdışında okumak isteyen öğrenciler için değildir. Bazı yurtdışında yaşayan öğrenciler tarafından da tercih edilerek Türkiye’deki iyi vakıf üniversitelerinde okuma şansını değerlendirenler mevcuttur. IB programıyla eğitim alan öğrencilerin akademik başarılarında ciddi anlamda bir yükseklik bulunmaktadır.

8-IB sınavını geçemeyen öğrencinin IB diplomasını almak için bir şans var mıdır?

IB sınavı Mayıs ayında yapılmaktadır. Bu dönemde sınavı geçemeyenler Kasım ayında aynı sınava tekrar girebilmektedirler.

9-IB öğrencilerinin değerlendirilme koşulları nasıldır?

IB programını alan öğrenciler için hem iç hem de dış değerlendirme yapılmaktadır. Öğretmenler tarafından yapılan her ders için yapılan değerlendirme iç değerlendirme kabul edilmektedir. Değerlendirme IBO’ya gönderilip netleştirilir. Tüm değerlendirmenin %20- 40 arasını oluşturan bu değerlendirme önemlidir. 12inci sınıfta Mayıs ayı döneminde sınavlar gerçekleştirilmektedir. IBDP okullarıyla aynı gün ve saati kapsayan bu sınavlar ortak sınavlardır. Dış değerlendirmeyi kapsayan bu sınavda sınav soruları, cevap anahtarı IBO tarafından gönderilmektedir. IBO sınav sonunda sınav kağıtlarını alarak titizlikle IBO koordinatörlüğünde gerekli değerlendirme gerçekleştirilmektedir. Bitirme tezi, bilgi kuramı dersi, yaratıcılık- hareket- hizmet aktiviteleri IBDP’nin bitirme koşulları arasındadır. Bunlar için herhangi bir sınav koşulu olmadığı gibi geçiş için belirli kriterler bulunmaktadır.

Uluslararası Bakalorya

 

Puanla
[OY: 1 Ortalama: 5]

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

whatsapp1