YÖK Denklik Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

YÖK Denklik Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Eğitim Kılavuzu

Yurtdışında lisans ya da lisans üstü eğitim alan ve eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimiz, profesyonel öğrenci danışmanlarımız rehberliğinde, yök denklik başvurularını yapabilirler. Yurtdışında sınavsız kabul edilerek, seçkin yüksek eğitim kurumlarında eğitimlerinizi alabilirsiniz ve tamamlayabilirsiniz.

Ülkemize dönerek kariyer yapma hedefleriniz elbette olacaktır. Bu nedenle, YÖK denklik işlemlerinizi yapmanızda fayda var sevgili gençler. YÖK denklik başvurusu için gerekli belgeler

nelerdir, nasıl bir yol izlenmelidir, bunları bilirseniz hazırlıklarınızı eksiksiz şekilde yapasınız. İşlemlere başlamak için, öncelikle, denklik başvuru sistemine üye olmak gerekmektedir. Bunun için, Denklik başvuru formunu sistem üzerinden doldurmalısınız.

Lise diplomanızın aslını, ya da aslı olmasa da, noter ya da dış temsilciliklerimizde resmi şekilde onaylatılmış sureti

YÖK Denklik Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

arasındadır. Liseyi de yurtdışında okuyan öğrenciler lise diplomalarını yurtdışında onaylatmak durumundadır. YÖK denkliği talep edilen diplomanın ya da mezuniyet belgesinin aslı gerekmektedir. Ayrıca, diplomanın noterlerimiz tarafından ya da yurtdışında olan öğrencilerimiz için resmi temsilciliklerimiz tarafından onaylanan sureti de eklenmelidir. Diploma ile ilintili olarak, resmi eğitim kurumu tarafından alınan resmi not çizelgesi, yani transkript aslı da mutlaka eklenmelidir.  Transkript belgesinin noter ya da resmi temsilciliklerimizde resmi şekilde onaylanmış sureti de eklenmelidir. Bu noktada, Avrupa Birliği’ne bağlı ülkelerin üniversitelerinden mezun olan gençlerimiz için eklemeleri gereken bir belge olduğunu hatırlatalım. Buna göre, supplement olarak tabir edilen diploma eki asıllarının da resmi makamlarımız tarafından onaylanan sureti ile eklenmesi lazımdır.

Başvuru yapacak öğrencimizin mezun olduğu yüksek öğrenim kurumundan farklı olan bir kurumda almış olduğu, transfer edilmiş olan dersler olabilir. Bu şekilde bir durum varsa, bu durumda transfer eğitimi olan eğitim kurumundan alınan transkript aslı ve onaylı sureti de eklenmelidir. YÖK denklik başvurusu için gerekli belgeler arasında, talepte bulunan öğrencilerimizin kimlik bilgilerine ilişkin belgeler de yer almaktadır. Diploma sahibi öğrencimizin pasaport aslı, doldurulmuş pasaport bilgi formu da sunulmalıdır. Pasaport bilgi formunun olmaması durumunda ise, tek tek tüm pasaport sayfalarının fotokopisi ve Emniyet Müdürlüğü pasaport bölümlerinden alınan resmi giriş çıkış kayıt belgesinin eklenmesi de söz konusu olabilir. KKTC Üniversiteleri’nde eğitim alan öğrencilerimiz, bu belgeyi KKTC Emniyet yetkililerinden de alabilirler.

Öğrenci seçme ve yerleştirme sınavları sonuç belgesi aslı ile noterlerimiz ya da yurtdışı resmi temsilciliklerimiz tarafından onaylı olan sureti, nüfus cüzdanı da eklenmelidir. Tüm belgeler özenle hazırlanmalıdır ve resmi onaylı suretler a4 boyutlarında olmalıdır. Resmi olarak başvuru yapılmak üzere, belgelerin zarfa konması ve kuruma bu şekilde verilmesi gerekmektedir. Belgelerin tamamlanmasından ve sığdığı bir zarfa konulmasının ardından, elden ya da posta yolu ile ilgili kuruma sunulmalıdır. Elden, Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı Genel Evrak Birimi Bilkent Ankara olarak, posta ile, Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı 06539 Bilkent ANKARA adresidir.

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

whatsapp1