Yurtdışı Tedavi Giderleri

Üniversite Rehberi

Yurtdışında tedavisi gereken hastaların izlemesi gereken yol ve prosedürler SGK ana sayfası yurtdışı tedavi giderleri başlıklı konuda detaylı olarak yer almaktadır. 5510 sayılı kanun gereği sağlık giderlerini yurt dışında karşılanması için gerekli bir takım usul ve esaslar bulunmaktadır. Yurtdışı tedavi giderleri sağlık bakanlığı tarafından karşılanması için tedavinin yurtdışında yapılması gerektiği yurtiçinde tedavinin mümkün olmadığına dair ilgili kuruluşlardan yurt dışında tedavi göreceklerine ilişkin sağlık raporu temin edilmesi gerekmektedir.  Raporu İstanbul’da Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara’da Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir’de Yenişehir Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden herhangi biri tarafından teyit edilecek ve Sağlık Bakanlığı tarafından da onaylatılacaktır. Bu evrakların temini, hazırlanması bakanlığa onaylatma işlemleri vatandaşlarımız tarafından bizzat yapılabildiği gibi bulundukları ilin İl Müdürlüğü’ne Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’ne de verilerek takip ettirilebilir.

Yurtdışı tedavi giderleri

ile ilgili sağlık raporları teyit, onay işlemleri sonrası raporları sunan kurum veya kişi tarafından genel sağlık sigortası genel müdürlüğüne gönderilerek genel sağlık sigortası genel müdürlük makamı tarafından onaya sunulmaktadır. Yurtdışı sağlık işlemleri iki şekilde yapılmaktadır tetkik için sağlık giderleri, hastanın yurtdışına gönderilerek yapılan sağlık giderleri şeklindedir. Kurum tarafından onaylanan rapor ve diğer belgeler Dışişleri Bakanlığı’na gönderilmektedir. Dışişleri Bakanlığı tarafından karşı tarafta bulunan sağlık sunucusu ile gerekli yazışmalar ve koordinasyonlar sağlanmaktadır. Yurt dışında tedavi edilecek şahısların işlemlerinin gerçekleştirilmesi için tedaviye ilişkin sağlık hizmeti verecek kuruma sağlık hizmeti masraflarının tamamı ödenir. Sağlık hizmetine sunulacak olan kurumun sunucusunun olmaması halinde hasta tedavi ardından geri dönüşte masraflarını faturalarını getirmesi durumunda elden ödeme yapılır. Kurumun sözleşmeli olduğu sağlık sunucusuna değil de hasta özel bir sağlık sunucusuna gittiği takdirde sözleşmeli olduğu kurum masraflarına ödenecek bedelin üstüne çıkmayacak şekilde ödeme yapılır. Aradaki fark hasta tarafından karşılanır.

Hasta gönderileceği ülkede sağlık kurumumuz tarafından sözleşmeli oldu sağlık sözleşmesinin bulunduğu ülkelerden biri ile tedaviye giderse, sağlık işlemleri sosyal güvenlik sözleşmesi hükümleri uygulanarak yapılır. İki şekilde ödeme bulunmaktadır bir sağlık giderlerinin önceden tespit edilmesi ve karşı taraftaki sağlık sunucusuna paranın ödenmesi, diğeri sağlık giderlerinin geri dönüşte hasta refakatçisi tarafından faturalandırılarak kurumuna veya SGK’ya bildirilmesi ile ödenir. Acil müdahale gerektiren ve sevk gibi durumlarda hastalığın ekstra müdahaleleri yurt dışında olması halinde tedavi giderleri SGK tarafından ödenmez.

Yurtdışı tedavi giderleri Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlük Makamına onay alındıktan sonra hastanın tüm yükümlülükleri ve belgeleri tamamlandıktan sonra gerçekleşir. Yurtdışı tedavi giderleri belirtildiği gibi refakatçi giderleri, yurtdışı yol ve gündelik harcamaları, harcırahları ve avansların verilmesi işlemidir. Bu paranın hasta ile birlikte ülkeye transferi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili birimler aracıyla koordineli olarak sağlanır. Gerekli bilgilere sitemizden kolaylıkla sağlayabilirsiniz

#yurtdışındasağlıkgiderleri #sağlıkgiderleri #yurtdışındasağlık

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

whatsapp1