Yurtdışı Eğitim Sağlık Sigortası Özel Şartları

Üniversite Kılavuzu

arasında öncelik sigortalı kişinin yurt dışında eğitim görüyor olması gerekmektedir. Yurt dışına çıkış işlemlerin de vize kabul eden ülkeler genel olarak hayat ve sağlık sigortası istemektedir. Kimi ülkelerde bu zorunluluğu şart olarak koşmazlar, yurtdışına sağlık sigortasız çıkmanız durumunda yurt dışında meydana gelebilecek sağlık, kaza, kayıp gibi durumlarda tüm masrafları kendiniz karşılamak durumunda kalacaksınız. Yurtdışı eğitim sağlık sigortası şartları sigorta yapan acenteler arasında farklılık göstermektedir. Genel olarak incelediğimizde bir takım teminatlar tabii ki istenmektedir.

Yurtdışı eğitim sağlık sigortası, sigorta prim ödenmesi peşinat olarak ödenmesi kararlaştırılması sigortalının ilk taksitini ödemesi ile sigorta başlamış kabul edilir. Aksi durumda poliçe gümrükte teslim edilmiş olsa dahi taksit ödenmediği sigorta başlamaz ve sigorta yapan acentenin bu durumda sorumluluğu kabul edilmez. Sigortanın tamamı veya bir taksiti ödenmemesi halinde sigorta ödeme yapılmadı İlk üç ay içinde vazgeçilebilir. Ödenmesi yapılan durumunda sigorta başlayacaktır sigorta yapılmasından başlayan tarihi itibariyle 3 ay içinde taraflar poliçeden vazgeçebilirler. Sigortacı şirket cayma şartı olarak ödenmeme, prim ödememe veya tamamı ödenmemesi karşılığında anlaşmayı bozabilir. Sigorta yapan kişi ise istediği zaman sigortadan vazgeçebilir. Sigorta şirketi ödenmeyen prim taksiti ile ilgili sigortalıya 10 günlük süre içinde ödenmeyen primini ödemesi için ihtar da bulunur. Bu süre zarfında prim ödenmezse sigorta sözleşmesi feshedilmiş olur.

Yurtdışı eğitim sağlık sigortası özel şartları

sigortacının Türk Borçlar Kanunu’ndan doğan diğer hakları da saklıdır. Taksit yoluyla sigorta ödenecekse riziko gerekçesiyle ödenecek tazminat sigortalıya primlerin tümüyle muaccel edilir. Sigorta yaptıran kişinin sigortasını iptal etmesi durumunda örneğin 24 aylık sigorta yaptırması durumunda bunun 10 ay sonrasında iptali gibi durumda geri kalan 14 ay sigorta yaptıran kişiye şirket tarafından geri ödenir.

Yurtdışı eğitim sağlık sigortası özel şartları

arasında belirtilen coğrafi bölge de geçerlidir. Şahıs yurt dışında farklı bir ülkeye geçiş yaptığı durumlarda bu bölgede başına gelebilecek herhangi bir kaza, kayıp, hasar, ölüm, nakil gibi durumlarda sigorta şirketi 2. bir ülkeye coğrafi konum değiştirilmesi nedeniyle ödeme yapmayacaktır. Sigorta işlemi gerçekleştirilirken çeşitli coğrafi durumlar söz konusu bölgeleri de bildirim yapılarak ayrı bir ücretlime ile sigorta hesaplanması ve poliçesi kesilmesi gerekmektedir. Sigorta işlemi yapan acente ile sigortalının sigorta yapma işlemi genel şartlarına ek olarak kanuna ve ahlaka aykırı bulunmamak kaydıyla sigortalı kişinin aleyhine olmamak üzere sigorta şartnamesine özel şartlarda atayabilme hakları bulunmaktadır. Sigorta poliçesi teminat paketleri ile hazırlanmıştır farklı özel şartlarda ve farklı sağlık sigortaları da bu paketin içerisine eklenebilir. Farklı teminat ve sigorta türleri de eklenmesi durumunda sigorta paket fiyatı değişiklik gösterecektir.

Yurtdışı eğitim sağlık sigortası özel şartları poliçesinin haricinde olan sigorta çeşitleri seyahat, sağlık sigortası, hayat sigortası üçüncü şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası bunlardan birkaç tanesidir.

#yurtdışıeğitim #sağlıksigortası #sağlıksigortasışartları

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

whatsapp1