Estonca Üniversite Okumak

Avrupa’nın en güzel ve en modern ülkelerinden biri olan Estonya üniversite eğitimi için gençlere mükemmel şartlar sunmaya devam ediyor. Sınav sistemi olmadan yurt dışında üniversite okumaya imkan sunan Estonya eğitim sisteminin Türk öğrencilere sunduğu fayda oldukça fazla.

Estonya'da Eğitim

Estonca Üniversite Okumak

Yurt dışında kaliteli bir lisans eğitimi almak isteyen gençler Estonca eğitim alarak pek çok açıdan avantaj elde edebilirler. Estonya’nın gelişmiş üniversitelerinde eğitim almanın yanında bu dile hakim olmak başlı başına iş olanaklarını da artırmak manasına gelmektedir. İdeallerine kavuşmak için istedikleri meslek dalında eğitim görmek isteyen Türk gençlerimiz hazırlık dönemlerinde Estonca öğrenerek öğrenimlerini çok daha kolay hale getirebilmektedirler. Estonca genel olarak zor bir dil olarak kabul edilse dahi öğrenmek oldukça kolaydır. Her dilde yaşanan zorluk bu dil için de geçerli olduğundan alınan eğitimlerle gençlerimiz çok çabuk bir şekilde dile haki olmaktadırlar. Hem eğlenceli, hem de zorluk çekilmeyen bir süreç olduğu gibi gençlerin dil öğrenmek konusunda disiplinli şekilde çalışmaları da önemlidir.

Estonya’nın resmi dili olarak bilinen Estonca bugün 1 milyonun üzerinde insan tarafından konuşulmaktadır ve Ural Dil grubundaki Fin-Ugor dillerine dahildir. Yapısal olarak Fince ile benzerlik gösterir ancak mensup olduğu dil ailesinden ayrılmasına neden olan en büyük farklılık üç ayrı tonlama içermesidir. Bu tonlamalar genel olarak kısa, uzun ve çok uzun şeklinde ifade edilebilir. Sondan eklemeli bir dil olan Estonca aynı zamanda Macarca ile de benzerlik göstermektedir. Kuzey ve güney lehçeleri diye iki gruba ayrılmış olsa dahi bu dili öğrenen gençler her kesimde rahatlıkla kendilerini ifade edebilir ve okuduklarını anlayabilirler. Genel olarak Latin alfabesi kullanılır ancak farklı harfler de mevcuttur. Gençlerimiz öğrenim görecekleri okullarda dahil oldukları hazırlık sınıfları sayesinde dile olan hakimiyetlerini en kısa zamanda sağlayabilmekte ve eğitimlerinde herhangi bir dil sorunu olmadan kaliteli bir okul hayatı sürdürmektedirler.

Hazırlık sınıfları genel olarak dünyanın pek çok yerinden gelen farklı öğrencilerin kaynaşma sürecini de olumlu yönde etkileyen eğlenceli bir süreçtir. Hazırlık bitiminden sonra lisans eğitimine başlanır ve gençler bu süreçte bakanlığın onayladığı bir dil sertifikasına da sahip olurlar. Okullardaki öğretim görevlilerinin Türkçe bilmeleri gençlerimiz için de büyük bir avantajdır ve böylece Estoncaya hakimiyetleri de kolaydır. Eurostar Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı ile Estonya’da eğitim almak isteyen gençlerimiz için Estonca eğitimini verecek pek çok Türk öğretim görevlisi de ayarlanmaktadır. Belli bir süreçten sonra alınan dil eğitimi ile beraber tüm dersler Estonca görülür.


Neden Estonca?

Estonca bölgede kullanılan ve 1 milyon insandan daha fazla konuşulan bir dil olduğu gibi bu rakam her geçen gün artmaktadır. Bölgede iş imkanları elde etmek isteyen gençlerimiz için Estonca bilmek büyük bir avantajdır. Üstelik İngilizceden sonra ikinci bir dil olarak az bilinen Estoncaya hakim olmak gençlerin kariyer hedeflerinde daha fazla seçilmelerine de neden olmaktadır. Latin harflerinin kullanıldığı ve pek çok dille benzerliği olması bakımından başka dilleri öğrenmek konusunda da yardımcı olmaktadır. Sınavsız şekilde öğrenci kabul eden Estonya üniversitelerinde Estonca eğitim almak hazırlık süreçleri sayesinde son derece kolay hale gelmektedir. İlk başta zor gibi görünse de öğrendikçe kolaylaşan, hem okunması, hem de yazılması bakımından kısa sürede alışılan bir dildir. Ayrıca üniversitelerin eğitim harçları da son derece düşük olduğundan gençler hem dil, hem de lisans eğitimlerine odaklanmakta güçlük çekmezler.

Düzenli şekilde eğitim alan ve derslerine gereken önemi gösteren gençler için Estonca okumak hiç de zor değildir. Okullarda dil öğrenimi esnasında Türkçe Estonca konuşma kılavuzu da verildiğinden dil öğrenme süreci daha da kolay hale gelmektedir. Verilen ödevlerin ve çalışmaların düzenli şekilde yapılması halinde Estonca gramere hakim olmak çok uzun vakit almaz.

Estonca öğrenerek mesleki anlamda tercümanlık yapmak oldukça kolaydır ve bu alanda çalışmalar yaparak çok yüksek rakamlar kazanmak da oldukça olasıdır. Az konuşulan bir dil olması tercümanlık mesleğindeki iş pazarının da yüksek olması manasına gelir. Gelişen dünyada ticaret ilişkilerinin yoğun olması bu ülke ile Türkiye arasındaki ilişkileri de etkilediği için tercüman olarak hem ülkemizde, hem de Estonya’da çalışma imkanı bulabilirsiniz. Bakanlıktan alınan dil belgeleri sayesinde pek çok ofiste ya da kurumda Estonca tercüman olarak görev almanız da mümkündür. Zevkli ve bir o kadar da eğlenceli bir süreç olduğundan Estonca öğrenirken zorluk çekmezsiniz. Hem Estonya’yı gezmek, hem farklı bir kültüre dahil olmak, hem de çok uygun rakamlara sınavsız eğitim almak sahip olacağınız avantajlardan sadece birkaç tanesidir.


Estonca Üniversite Eğitimi Tercih Sebepleri

Estonca eğitim almak için geçerli pek çok nedeniniz olacaktır ki bunlardan ilki ülkedeki üniversite harç bedellerinin son derece düşük olmasıdır. İsterseniz 1 yıllık bilgisayar Mühendisliği okuyabilir veya İnşaat Mühendisliği alanında eğitim alabilirsiniz. Mimarlık ve Makine Mühendisliği gibi bölümler de dahil olmak üzere senelik yalnızca 1500 Euro ödeyerek bu kaliteli eğitime dahil olabilir, hiçbir sınava girmeden de doğrudan hayallerinizdeki mesleğe yönelik eğitimler alabilirsiniz. Herhangi bir taban puan ve sınav uygulaması olmadığı için Estonca dilinde eğitim alarak pek çok popüler bölüme kayıt yaptırabilirsiniz. Türk gençleri kadar dünyanın pek çok ülkesinden gelen gençler en geçerli mesleklere sahip olmak için ideallerindeki bölümlere kayıt yaptırmakta ve çok cüzi eğitim harç bedelleri ödemektedirler. 2500 Euro ödeyerek Diş Hekimliği okuyabilir veya 3000 Euro gibi cüzi bir harç bedeli ile Tıp Fakültesinde öğrenci olabilirsiniz. Fizik Tedavi Rehabilitasyon bölümü için 2200 Euro ödeyen gençler Veterinerlik bölümü için de senelik yalnızca 1500 Euro öderler.

Düşük maliyetlerle Estonya devlet üniversitelerinde okuyan gençler aldıkları Estonca eğitimler sayesinde isterlerse aynı zamanda çalışma imkanı da bularak para kazanabilir, öğrenciliklerini çok daha konforlu hale getirebilirler. Aynı zamanda Estonya’da çalışmak gençlerin tecrübe edinmesine ve daha sonra elde edecekleri iyi referanslarla daha fazla iş olanağına sahip olmalarına da neden olmaktadır. 1500 Euro ödeyerek eğitim alınabilen Mekatronik ve Hemşirelik bölümlerinde okuyanlar hastanelerde de rahatlıkla görev alabilirler. Üniversite eğitimlerini Estonca alan gençler aynı zamanda ülkede yaşamak için oturma ve çalışma izni almak konusunda da avantajlı olurlar. Özellikle 5 yılını Estonya’da geçirenler dil eğitimlerinin de katkısı ile vatandaşlık hakkını da kazanırlar. Ülkenin resmi konuşma dili Estonca olduğu için bu dilde eğitim almak eğitim sonrasında Estonya’da kariyer yapmayı ve yaşamayı da kolaylaştıran bir unsurdur.

Gençler lisans eğitimlerinden önce Estonca hazırlık sınıflarına dahil olur ve dönem bittiğinde de hazırlık sınavına girerler. Sınavlar hazırlık enstitülerince yapılır ve sınavı geçenler lisans eğitimlerine başlayabilirler. Bu süreçte gençlerimiz Eurostar Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı ile yönlendirilerek sınavlara girer ve sonrasında da danışanlar tarafından yerleştirilirler.


Estonca Öğrenmek Zor Mu? Ne kadar Sürede Öğrenebilirim?

Estonca öğrenmek çok zor değildir, aksine düzenli çalışmalar yapılarak kolayca öğrenilebilir. Latin alfabesinin kullanılması dili daha kolay öğrenmek konusunda yardımcı olmaktadır. Pek çok dille benzerlik göstermesi bakımından ortalama olarak 6 ay kadar bir süreç geçiren öğrenciler Estoncayı rahatlıkla öğrenebilirler. Bu dile hakim olanlar daha sonra yeminli tercüman olarak da görev alabilir ve hem ülkemizde, hem de Estonya’da iş bulabilirler. Aynı zamanda dünyanın pek çok ülkesinde Estonca tercümanlık yaparak da gayet güzel bir kariyere başlangıç yapmaları söz konusu olmaktadır.

Estonya’da yaşayan kişiler de Türkçe öğrenmek konusunda meraklı oldukları için karşılıklı şekilde dil öğretmek ve öğrenmek de mümkün olmaktadır. Bu sayede gençlerimiz Türkçe öğretirken bir yandan da Estonca pratik yapma imkanı bulur ve dile çok daha kısa sürede hakim olurlar. Gramer konusunda ilk başlarda yabancılık çekilse dahi çabuk adapte olunduğundan dili öğrenmek problem olmaz. Hem güncel, hem de ticari hayatta kullanılabilecek seviyeye gelmek için hazırlık sınıfındaki eğitimlere önem vermek yeterli olacaktır.

Eğer kendinizi geliştirmek gibi bir hedefiniz varsa ve kariyer planlarınızı daha üst seviyelerde planlıyorsanız, Estonca öğrenerek eğitiminizi bu dilde tamamlayıp mesleki anlamda bu ülkede çalışabilir veya öğrendiğiniz dilin avantajlarını kullanarak ülkemiz de dahil olmak üzere dünyanın pek çok yerinde çalışma imkanı bulabilirsiniz. Nüfusun hepsi Estonca konuştuğu için dili geliştirmek açısından sıkıntı çekmezsiniz ve günlük hayatınızda kolaylıkla pratik yaparak kendinizi geliştirme imkanı elde edersiniz.


Estonca Tıp Fakültesi Eğitimi

Tıp Fakültesi eğitimi için 1 yıl Estonca hazırlık süreci geçirmek gereklidir. Derslere giren profesyonel ve uzman akademisyenler, öğretim görevlileri sayesinde eğitim hayatınız kolaylaşır. Son derece ekonomik rakamlara eğitim almanın yanı sıra bir başka dili öğrenmeniz de okul sonrası için avantaj anlamına gelecektir. Tıp Fakültesi eğitimi alarak geleceğinizi çok daha iyi koşullarda inşa edebilir, hem sevdiğiniz mesleği yapabilir, hem de pek çok yabancı ülkede çalışma imkanı bulabilirsiniz. Ülkenin en iyi eğitim kurumlarında alacağınız tıp eğitimi sayesinde ülkemizle Estonya arasında önemli görevler elde etmeniz de mümkündür. Güçlü bir kariyer için bu ülkedeki avantajları kullanmanız hayalinizdeki yaşama kavuşmanız için büyük bir adım anlamına gelecektir. Özellikle Top Fakültesinde okumak için sınavlara girmek ve yüksek puanlar almak zorunda kalan gençlerimiz Estonya üniversiteleri sayesinde bu dertlerden de kurtulmaktadır. Hiçbir sınava girmeden Tıp Fakültesi tercihi yapmak ve taban puan kaygısı yaşamadan hemen eğitim hayatına başlamak artık zor değil. Hayal gibi gelen bu fırsatı değerlendirirken senelik 3000 Euro gibi oldukça cüzi bir harç bedeli ödemek de yeterli olmaktadır. Estonya üniversitelerinde Tıp Fakültesinde eğitim almak için Eurostar Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı ile irtibata geçerek kısa sürede tüm başvuru ve kayıt işlemlerinizi sorunsuzca halledebilir, öğrenim hayatınıza konforlu bir başlangıç yapabilirsiniz.


Estonca Diş Hekimliği

Estonca Diş Hekimliği eğitimi alarak sağlam temellere dayanan bir kariyere de sahip olabilirsiniz. Övgü toplayan prestijli Estonya üniversitelerinde Diş Hekimliği öğrenimi alarak yurtdışında kariyer yapma hedeflerinize de daha kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey hemen size en yakın Eurostar Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı ofislerine gitmek olmalıdır.

Senelik sadece 2500 Euro gibi bütçenizi zorlamayacak bir harç ücreti ödeyerek kaliteli bir eğitim alacağınız Diş Hekimliği bölümünde lisans öğrencisi olabilirsiniz. Çok cazip harç bedelleri olması gençlerin eğitim alırken yurt dışında özelikle Estonya’yı seçmelerine neden olurken bu durum elbette ailelerin de yüzünü güldürüyor. Senelik 2500 Euro olan öğrenim harç bedeli sayesinde Diş Hekimliği bölümünde okuyarak hayallerini elde eden öğrencilerin sayısı bir hayli fazla. Üstelik Estonca eğitim alarak da kariyer hedeflerine çok daha farklı boyutlar kazandırmaları da söz konusu olabiliyor. Dünyanın sayısız ülkesinde çalışma olanağı sağlayan Diş Hekimliği bölümü sayesinde hem hastanelerde, hem de özel klinik açarak özgürce çalışma şansı da bulunuyor. Tükr gençleri sınavsız eğitim aldıkları Diş Hakimliği’nde Estonca dersler görmenin avantajlarını da fazlasıyla iş olanağı bulurken görmüş oluyorlar.

Bütün ülkelerde oldukça popüler mesleklerden biri olan Diş Hekimliği bölümüne yönelik ve eğitimle alakalı detaylar hakkında en geniş, en güncel bilgileri Eurostar Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı merkezlerinden almak mümkündür. Gençlere merak ettikleri konularda en profesyonel bilgileri sunan uzmanlar hem okulların başvuru, kayıt tarihleri hakkında yeterli, doğru ve güncel bilgi vermekte, hem de gençlerimin tüm kayı ve öğrencilik işlemlerini sorunsuz şekilde yerine getirmektedirler. Eurostar Sayesinde sizler de Diş Hekimliği bölümünde okuyarak geleceğiniz için en başarılı kapıları aralayabilirsiniz. Hem yüksek standartlarda, hem sınavsız, hem de son derece ekonomik rakamlara eğitim alacak ve hayatınızı şimdiden sağlam temeller üzerine oturtacaksınız.


Estonca Eczacılık

Kendi işini kurmak isteyen gençlerimiz için Eczacılık bölümü çok büyük bir önem taşır ve bu nedenle de üniversite eğitiminde bu bölüme olan talep her zaman çok fazladır. Artık sınav ve puanlara takılmadan yurt dışında en iyi eğitimleri alarak Eczacılık bölümünde okumak gayet mümkün oluyor. Estonca Eczacılık okuyan gençlerimiz sınavlara girmeden hemen hazırlık sınıflarına başlayıp bu harika dili öğreniyor ve ardından da lisans eğitimlerine başlama şansı bulabiliyorlar. Avrupa standartlarında eğitimler veren Estonya üniversitelerinde sınava girmeden başvuru da bulunmak ve kayıt yaptırmak artık çok kolay. Sadece lise diploması bu önemli bölümde öğrenci olabilmek için yeterli oluyor. Zaman kaybetmeden doğru zamanda en kaliteli eğitimleri alarak geleceği garanti altına almak isteyen gençlerimiz hemen Eurostar Yurtdışı Eğitim Danışmalığı ile görüşerek kayıt işlemlerini sorunsuzca yapabiliyorlar. Bu bölümden mezun olan gençlerimiz hemen diplomaları ile YÖK’e başvuruda bulunarak doğrudan denklik işlemlerini de başlatabiliyorlar.


Estonca İnşaat Mühendisliği

Geleceğe yönelik planlar yaparken mutlak Estonca İnşaat Mühendisliği okumak üzerine de bilgi alın zira Estonya’nın en kaliteli ve Avrupa standartlarında eğitim veren okullarında kolaylıkla sınavsız lisans eğitimi alabilirsiniz. Estonca hazırlık sınıfları sayesinde bu dilde eğitim almanı da kolaylaştığı okullarda sınav veya taban puan uygulaması bulunmuyor. Gençlerimizi rahatlatan bu fırsat sayesinde zaman kaybetmeden hemen İnşaat Mühendisliği bölümünde okumaya başlayabilir, eğitim dilinizin Estonca olmasının avantajlarından yararlanarak bu güzel ülkede de çalışma ve yaşama imkanı bulabilirsiniz. Senelik yalnızca 2500 Euro ile başka ülkelerdeki ve hatta ülkemizdeki eğitim harçlarından da düşük bir rakama yurt dışında İnşaat Mühendisliği okumak sizin için de büyük bir şans olacaktır. İsteyen gençlerimiz bu bölümde Türkçe destekli eğitimler de alabilmektedir.


Estonca Mimarlık

Sınav sistemi yüzünden Mimarlık hayallerinizi ertelemeyin, hemen en yakın Eurostar Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı ofislerimize gelin ve sınavsız, taban puansız Mimarlık bölümüne kayıt yaptırın. Dünyada en kaliteli eğitimler arasında yer alan okullarda Estonca alacağınız eğitimlerin harç bedelleri de son derece düşüktür. Hem ülkemizde, hem de başka ülkelerde çalışma imkanı bulabileceğiniz gibi ülkenin en iyi hocalarından dersler alacaksınız ve geleceğinizle ilgili kaygılarınızı da artık unutacaksınız. Yurt dışında okumanın tüm avantajlarından yararlanırken aynı zamanda bir başka yabancı dil öğrenerek kariyerinize daha güçlü başlayacaksınız.


Estonca Makine Mühendisliği

Estonca eğitim alarak hemen Makine Mühendisliği bölümüne kayıt yaptırabilirsiniz. Eğer lise mezunu iseniz doğrudan Eurostar Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı merkezlerine giderek sınavsız şekilde başvuru yapabilir, kayıt yaparken de hiçbir taban puan uygulamasına maruz kalmazsınız. Dünyanın en geçerli mesleklerinden kabul edilen Makine Mühendisliği bölümünde çok ekonomik harç bedelleri ödeyerek eğitiminizi sürdürebilir ve teorik, pratik eğitimleriniz sayesinde hayallerinize çok daha güçlü şekilde başlarsınız. Farklı bir ülkede olmak, Estonca eğitim görmek ve elbette yaşam maliyetleri konusunda sıkıntı çekmemek hayal ettiğiniz gibi bir öğrencilik hayatı anlamına gelecektir. Çok uluslu bir ortamda olmanın yanı sıra okuldan aldığınız prestijli diplomalar sayesinde pek çok Avrupa ülkesinde veya Türkiye’de de kolaylıkla iş bulacaksınız.


Estonca Bilgisayar Mühendisliği

Dünya genelinde geçerli bir meslek dalı olan Bilgisayar Mühendisliği günümüzün en geçerli ve en popüler mesleklerinden ilki diyebiliriz. Tüm dünyada kolayca iş bulunabilen mesleğe yönelik sınavsız eğitim verilen Estonya’da gençlerimiz artık bu zor bölümde okumak için bir de sınav ve puan sıkıntısına girmek zorunda değiller. Estonca eğitim alarak Bilgisayar Mühendisliği okuyabiliyor ve ülkemizde YÖK kurumuna başvuruda bulunarak diplomalarının denklik belgelerin ide alabiliyorlar. Akademik düzeyde Estonca öğrenmiş olarak ve aldığınız diplomaların prestijini kullanarak pek çok ülkede kolayca iş bulabilirsiniz. Uygun harç bedelleri ile hayalinizdeki Bilgisayar Mühendisliği eğitimini yurt dışında almak için hemen Eurostar Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı merkezlerine gelin.

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]


    Hemen Danışmanlık Alın

    Formu doldurarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

    whatsapp1