Burslardan Yararlanamayacak Öğrenciler

Burs alamayan kişiler

Yurtiçinde ve yurtdışında üniversite eğitimleri alan öğrencilerimiz, eğitim yıllarında maddi anlamda bir nebze olsun ferahlamak noktasında, kredi ya da burs olanaklarından yararlanabilirler. Her öğrencimiz burs başvurusunda bulunabilir elbette, ancak yine de burslardan yararlanamayacak öğrenciler bulunmaktadır. Bunun nedeni kesinlikle bazı öğrencileri kayırmak, bazı öğrencileri imkan dışında bırakmak değildir. Kanun koyucunun amacı, farklı bir kaynaktan ödeme alan öğrencilerin, bunu kullanması, ihtiyacı olan öğrencilerin burstan yararlanmasıdır.

Burs karşılıksız olarak verilir ve sonrasında öğrenciden talep edilmez. Kredi ise, ödendikten sonra, öğrencinin mezuniyetinden sonra geri ödemesi talep edilen ödeme şeklidir. Ülkemizde, resmi olarak, devlet bünyesinde verilen burs ve kredi ödemeleri KYK Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından düzenlenmektedir. Başvurular, açıklanan tarihlerden sonra, e devlet üzerinden yapılmalıdır. Özel durumları olan, bir başka değişle öncelikleri olan öğrencilerimizin başvurularında bunu belirtmeleri gerekmektedir.

Burslardan yararlanamayacak öğrenciler

de vardır. Üniversiteye uyum kurslarına devam eden öğrenciler bu talepte bulunamazlar. Üniversite öğrenimleri öncesinde, henüz hazırlık sınıfında eğitim alan öğrenciler de burs başvurusunda bulunamaz. Ülkemizde, ya da yurtdışında birçok kurum, dernek ya da vakıf da öğrencilere burs imkanları sunmaktadır. Bu noktada, dışarıdan veya içeriden burs alan öğrencilerimiz için bazı kısıtlamalar bulunmaktadır. Yurtdışında eğitim harcamalarının tamamı özel sektörden alınan ya da çeşitli kamu ve kuruluşlardan alınan burslarla karşılanmak ise, öğrencimizin burs başvurusu kabul edilmez. 1416 sayılı kanun ile Milli Eğitim Bakanlığımız bünyesinde, halihazırda burs alan öğrencilerimiz de yararlanamayacak öğrencilerdir.

Mevlana ve Erasmus adında, özel değişim programları bulunmaktadır. Bu programlar kapsamında, yurtdışına giden öğrenciler de burslardan yararlanamayacak öğrenciler

arasında yer almaktadırlar. YÖK Yüksek Öğretim Kurulumuz tarafından verilen araştırma bursunu alan ve bu şekilde eğitimlerine devam eden yüksek lisans ile doktora öğrencileri de burs alamazlar. Yurtdışında stajlarını yapmakta olan öğrencilerimiz, kısa süreli, üniversite dışında dil kurslarına giden öğrencilerimiz burs isteğinde bulunamazlar. KYK bünyesinde, zaten ve halihazırda burs alan öğrencilerimiz ikinci bir talepte bulunamazlar. Uzaktan eğitim alan öğrencilerimiz, çeşitli kamu kurumlarından halihazırda burs alan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlarında maaşlı şekilde çalışmakta ve maaş alarak eğitimlerini sürdüren öğrencilerin burs istekleri reddedilir.

Taksirli suçların dışında kalmak üzere, sabıka kaydı bulunan öğrencilerimiz, beyanda bulunurken gerçeğe aykırı beyanlarda bulunan öğrencilerimiz ve YÖK tarafından tanınmamış olan üniversitelerde eğitim alan öğrencilerimiz de başvuruda bulunamaz. KYK bünyesinde sadece vatandaşlarımız başvurabilir, yabancı öğrencilerin başvurması mümkün değildir. Halk arasında uzatma denilen, üniversite eğitimlerini uzatan yani ek süre ile eğitim alan öğrenciler de talepte bulunamazlar. Burs talebinde, hem yurt içinde, hem de yurtdışında eğitim gören ancak örgün eğitimde olan öğrenciler başvurur. Örgün eğitim almayan öğrencilerimizde yararlanamazlar. Başvurularınızı yaparken bu kuralları bilmeniz ve ona göre başvuru yapmanız yerinde olacaktır.

Burslardan Yararlanamayacak Öğrenciler

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

whatsapp1