Askerlik Tecil Ettirme Şartları

Erteleme Kriterleri – Askerlik

20 yaşını doldurmuş ve 21 yaşında olan gençlerimiz için zorunluluktur. Askerlik gençlerimiz için kutsal, vatani bir görevdir. Bu görevi yapmaktan kaçınan gençlerimiz asker kaçağı olarak kaydedilir ve bunun da çeşitli cezai yaptırımları vardır. Kaldı ki, vatanseverlik kanlarında olan gençlerimiz için askerlik vazifesini yapmak bir şereftir. Bazı şartları olan gençlerimiz askerlik görevlerinden muaf tutulurlar. Askerlik tecil ettirme şartları hakkında internette birçok bilgi mevcuttur.

Engelli olmak gibi önemli ve kalıcı sağlık sorunları olan gençlerimiz örneğin, durumları sağlık raporu ile durumları tespit edildiğinde askerlik vazifelerinden muaf tutulurlar. Askerlikten muafiyet nedenler fazla değildir ve gençlerimiz de bu görevlerini yapmaktan gurur duyduklarından, muafiyet durumları fazla görülmez. Ancak, askerlik tecil işlemleri birden fazla nedenle olabilir. Tecil kısaca erteleme anlamına gelmektedir. Yasalarla düzenlenen nedenlerle askerlik tecil ettirme şartları bulunmakta ise, gençlerimiz erteleme için www.mfa.gov.tr/ sayfasında başkonsolosluklara başvurularını yapabilirler.

Tecil Aşamaları

Askerlik tecil ettirme şartları olarak birçok neden yer almaktadır. Bu şartları eğitim, doğal afetler, sağlık sorunları gibi belirli özelliklerde toplanmaktadır. Tek tek sayalım ve detayları verelim. Buna göre, askerlik tecil ettirme şartları noktasında, eğitim detayları önemli bir yer teşkil etmektedir. Lise eğitimlerinden sonra, üniversite eğitimlerine devam eden gençlerimiz 29 yaşına kadar tecil başvurularını yapabilirler. Liseden sonra üniversiteye devam eden gençlerimizin otomatik olarak tecillerini yapılacaktır, bunun için başvuru yapmaya gerek yoktur. Ancak, üniversite mezuniyetlerinden sonra, yüksek lisans ve doktora gibi eğitimlerine başlayacak olan gençlerimizin de mutlaka başvuruları yapmaları gerekir. Bu şekilde eğitimlerine devam eden gençler 33 yaşına kadar askerliklerini tecil ettirebilirler. Önemli bilimsel çalışmaları yapan gençlerimizin bu özel durumları da dikkate alınmıştır. Yurtiçinde ya da yurtdışında, önemli bilimsel keşif ve çalışmalara katılan gençlerimiz de 36 yaşına kadar askerlik tecil ettirme şartları içinde olarak başvurularını yapabilirler.

Sporcularımız için de özel bir düzenleme bulunmaktadır. Lisanslı sporcular için 33 yaşına kadar askerlik tecil şartları bulunmaktadır. Sağlık sorunları da askerliğin tecil nedenlerinden biridir. Bunların başında kilo sorunları gelmektedir. Kilosu askerlik vazifesini yapamayacak kadar fazla olan gençlerimiz, bir sene tecil alırlar. Geçici olan fakat halihazırda askerlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunlarının olması, sağlık incelemesi ile tespit edildiğinden askerlik tecil işlemi yapılır. Bu kararı yoklama heyeti, sağlık incelemesi yaptıktan sonra tespit etmektedir.

Askerlik tecil işlemlerini yapacak merci askerlik şubeleridir. Birçok ilçemizde, her ilimizde askerlik şubeleri bulunmaktadır. Randevunuzu alarak bu şubelerde tecil başvurularınızı yüz yüze yapmanız gerekmektedir. Elden başvuru siz konusu olup, online olarak bunu yapmanız mümkün değildir. Öte yandan, tecil işlemlerinizi online olarak takip edebilirsiniz. Buna göre, e devlet sitesinden, girişinizi yaparak, askerlik tecil sonuçlarınızı ve tecil tarihlerinizi izleyebilirsiniz. Yasanın sunduğu sürelere ve ayrık durumlara dikkat edilmesi halinde, askerlik görevinizin tecilinde sorun yaşamanız söz konusu olmayacaktır.

Tecil İçin Nasıl Başvurulur?

Askerlik ülkemiz için, milletimiz için kutsal ve gurur duyulan bir vazifedir. Gençlerimiz askerlik yaşları geldiğinde, bunu heyecanla ve istekle yaparlar. Ülkemizde askerlik vazifesi 21 yaşına gelen gençlerimiz için bir zorunluluktur. Bu görevin askerlik tecil ettirme şartları bulunmaktaysa, ertelenmesi söz konusu olabilir. Genel olarak, ülkemizde lise ve dengi okullarda eğitimlerini tamamlamış gençlerimiz için uzun dönem olarak 12 aydır. Öte yandan, lisans ve üzeri eğitimleri tamamlamış öğrencilerimiz ise kısa dönem olarak 6 ay ya da yedek subay olarak, aynı zamanda maaş da almak suretiyle 12 aydır. Gençlerimiz askerlik tecil işlemlerini gerekli durumlarda, askerlik şubelerine başvurarak yaptırmalıdır. Aksi durumda, askerlik yoklamasında asker kaçağı, yoklama kaçağı durumuna düşerler. Bunun da cezai yaptırımları olacaktır.

Askerlik tecil ettirme şartları yasalarımızda belirlenmiş durumdadır. Bu şartlara haiz olan gençlerimiz, başvurularını yaparak tecil belgesi alabilirler. Askerlik tecil belgeleri internet üzerinden, e devlet şifresi ile resmi e devlet sitesinden öğrenilebilir. Bu belge içinde, tescil süresinin ne zaman dolacağı ve askerlik şubelerine gitme durumları hakkında bilgi alınabilir. Tecil süresinin ve detayların bu şekilde online olarak öğrenilmesi gençlerimizin durumunu kolaylaştırmaktadır. Lise mezunlarımız, yüksek okul ve üniversite mezunlarımız, askerlik görevini yapması zorunlu olan tüm gençlerimiz bu şekilde sorgulamalarını yapabilirler. Bu şekilde, güncel askerlik durumlarını da öğrenebilirler.

Askerlik Erteleme Şartları Başvuru

çeşitlidir. Askerlikten muaf tutulan gençlerimiz de söz konusu olabilir. Kardeş ya da ağabeyin şehit olması, kalıcı ve askerlik yapılmasını mümkün kılmayacak sağlık sorunlarının olması örneğin gencin engelli olması askerlik tecil süreci ve şartları arasındadır. Bu durum, askeri yetkililer tarafından tespit edilir ve karar verilir. Tecil farklı bir durumdur. Erteleme olarak ifade edilmesi mümkündür. Tecil belgesi alan gençlerimiz askerlik görevlerini yapacaktır, bundan muaf olmazlar ancak belirli bir süre için erteleme alırlar. Bu nedenler, ailesel, sağlık sorunları, doğal afetler, eğitim, spor, bilimsel çalışmalar olarak sıralamak mümkündür.

Tecil için eğitim en yaygın olan nedenlerden biridir. Lise ve üniversite eğitimlerine devam eden gençlerimiz 29 yaşına kadar eğitimleri için tecil başvurularını yapabilirler. Eğitimlerine yüksek lisans ve doktora eğitimleri için devam eden gençlerimiz de 33 yaşına kadar askerlik tecillerini alabilirler. Lisansları olan sporcular da bu durumlarını bildirerek, spor hayatlarının aksamaması için 33 yaşına kadar tecil alabilirler. Yurtdışında, yabancı ülkede oturma ya da çalışma izni olan gençler ise askerlik vazifelerini 38 yaşına kadar tecil ettirme hakkına sahiptir. Bu şekilde başvuruları için ülkemizdeki askerlik şubelerine gelmeleri gerekmez. Bulundukları ülkelerdeki konsolosluklarımızdan ve elçiliklerimizden yapabilirler. Yurtiçinde askerlik tecil işlemleri için, askerlik şubelerine giderek elden başvuru yapılması gerekmektedir. Tecil sonuçlarını online olarak takip edebilirsiniz ancak başvurularınızı elden şubelerden yapmalısınız. Size en yakın, bulunduğunuz yerdeki askerlik şubesine gidebilirsiniz.

tecil süreci ve şartları

#askerliktecilettirmeşartları #askerliktecilişartları

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

whatsapp1