Askerlik Erteleme Süresi – Öğrenci

öğrenci askerlik tecili süresi

Öğrenciler Askerliklerini Ne Kadar Süre ile Tecil Ettirebilir?

Tecil işlemleri nasıl yapılır? Askerlik erkek bireylerin vatani görevidir. Yaşı gelen bireyler askere gitmekle yükümlüdür. Tabi ki zorunluluk halinde bulunanlar tecil işlemi yaparak askere gidiş tarihlerini ileri bir tarihe atabilir. Bu durum içinde bulunulan şartlara göre şekillenerek gereği yapılır. Herkes tecil işlemlerinden belirlenen ölçüde faydalanabilir. Tecil için ortada oluşmuş bir şart yoksa belirlendiği şekilde askerlik görevi yerine getirilir. Tecil için belirlenmiş şartlar vardır. Bu şartlardan bir tanesini bile taşıyorsanız askerliğinizi erteletebilirsiniz. Bu hakkı sizlere uygun gördükleri için sonuna kadar kullanabilirsiniz.

Askerlik tecil öncelikle öğrencilerin işine yarayan kaçırılmaz bir fırsattır. Eğitim hayatlarına devam etmek isteyen kişiler askerliğe gittiklerinde hali hazırdaki düzenleri değişmesin diye tecil işlemi yaptırabilir. Bu kişinin tercihine bağlı olmakla birlikte kimi zaman zorunlu da kılınmıştır.

Öğrenciler askerliklerini ne kadar süre ile tecil ettirebilir sorusunun cevabına gelecek olursak, öncelikle lise okuduktan sonra bir üniversite kazanan kişiler kazandıkları üniversiteye kayıt yaptırmak zorundadır. Bu zorunluluk tecil için geçerlidir. Eğer askerliğinizi bu koşulla tecil ettirmek istiyorsanız üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra okulunuzdan gidecek olan bildiriyle beraber askerliğiniz tecil ettirilmiş olacak. Üniversite bitiminde dilerseniz askere gidebilirsiniz. Dilerseniz 2 yıl daha tecil hakkı kullanabilirsiniz. Bu husus kişinin inisiyatifindedir.  Öğrencilerin 29 yaşına kadar tecil hakkı bulunmaktadır. 29 yaşını aşan kişiler o anki koşullara göre askerliklerini tecil ettirip ettiremediklerini kontrol edebilirler.  Öğrencilikle alakalı herhangi bir koşulda bu duruma ilişik kesme de dâhil en geç 2 ay içerisinde askerlik şubelerine öğrenci belgeleriyle birlikte bildirimde bulunmaları gerekir. Aynı anda hem örgün eğitimde okuyup hem de açık öğretimde okuyan kişilerin örgün eğitim mezuniyetleri tamamlandığında açık öğretimde eğer 1 yıllık kayıp yaşadıysa sonraki yıla erteleme işlemi gerçekleştirilmez. Açık öğretim okuyan kişiler örgün eğitim okumasına gerek kalmadan askerliklerini erteletebilirler. Belirli askerlik yaşı geldiği halde lise eğitimini bitirmemiş kişiler için tecil süresi 3 yıldır. Bu kişiler lise eğitimlerini bitirdikten sonra eğer üniversite kazanıp kayıt yaptırırlarsa ek olarak tecil hakkı alabilirler. Yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin tecil için belirlenen yaş sınırı 35’tir. Yüksek lisans ve doktora mezunu olan kişiler 1 yıl süreyle tecil işlemi yaptırabilir. Öğrenciler mezuniyetlerinden sonra isterlerse tecillerini bozdurup askere gidebilirler. İsterlerse de mezuniyetten sonra herhangi bir sınava hazırlanma durumunda yahut işte çalışma gibi nedenlerle 2 yıllık tecil hakkını kullanabilir.

Öğrenciler askerliklerini ne kadar süre tecil ettirebilir hususundaki belirlemeler bu şekildedir. Burada önemli olan bir diğer durum askerlik tecilini açık öğretim fakültesi okuyan öğrencilerin takip etme zorunluluklarıdır. Açık öğretim okuma hali eğer askerlik kaçağı durumuna düştükten sonra başladıysa bu tecil için yeter şart olarak görülmez. Okulun belirlenen süresi kadar tecil işlemi yaptırdıktan sonrasında mezun halinde takip edilmesi gerekir.

#askerliktecilikaçyıl #askerliktecilettirme

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

whatsapp1