• Tel: 0212 244 66 00
  • info@yurtdisindaegitim.com.tr

Azerbaycan Devlet Neft Akademisi - Eurostar Yurtdışı Eğitim

Günümüz dünyasının en büyük önde gelen mecbur ihtiyaçlarından birisi olan petrol Azerbaycan başta olmak üzere bir aşırı memleket için önem arz etmiş ve bu konu hakkında yüksek potansiyelli akademik okulların açılması ihtiyacı oluşmuştur. bilhassa Trans Hazar organik Gaz anlaşması dünyanın Türkiye’ninde aralarında bulunduğu mühim anlaşmalardan biridir. önümüzdeki yıllarda gibi anlaşma Trans Anadolu Dogal Gaz anlaşmasının yapılacağı bekleniyor. Ve buna yatırımlar, yaptırımlar, anlaşmalar söz konusu olacak bu gibi.. Bunu göz önünde bulundurursak önümüzdeki yılların hiç kuşkusuz eskimeyen, gündemini koruyacak olan ve bu anlamda öğrenci yetiştirmek Azerbaycan için son derece ciddi bir atılım. Petrol üretimi ve yaygınlaştırılması, kullanılması bunu teknik ve bilimsel açıdan daha da geliştirmek için Azerbaycan Devlet Petrol Akademisi bu anlamda dünyanın en mühim akademilerinden birisi olarak görülmekte.

Sende Azerbaycan Devlet Petrol Akademisinde yerini kırmızı.. Ve uluslararası alanda kariyerinde ilerleyip pay sahibi ol..

Dilersen Azerbaycan Devlet Petrol Akademisi’nin kısaca bir tarihine göz atalım ne dersin?

1920 yılında Bakü Politeknik Enstitüsü kurulmuş ve bu eğitim merkezi sonraları Azerbaycan Politeknik Enstitüsü (1923-1930), Azerbaycan Petrol Enstitüsü (1930-1934), Azerbaycan industrial (sanayi) Enstitüsü (1934-1959), Azerbaycan Petrol ve Kimya Enstitüsü (1959-1991), Azerbaycan endüstri üniversitesi (1991-1992) ve Azerbaycan Devlet Petrol Akademisi (1992 yılından) ismi altında petrol-gaz ve diğer sanayi alanları için yüksek nitelikli mühendis ve bilimsel pedagojik bölümler açılmıştır. Okulda öğrencilerin eğitim içinde ve dışında entelektüel şekilde bakış açılarını değiştirip geliştiren sosyal çalışmalar yapılıyor. Okulda entelektüel klupler yer alıyor. Klubun en popüler oyun etkinlikleri “Breyn-Ring”, “Ne? Nerede? Ne zaman? ” benzeri keyifli oyunlardır. Ve bu oyunlardan Breyn-Ring umumi-kültür bilgi oyununa bir çok aşırı üniversite katılarak yarışıyor ve Azerbaycan Tv gözde programları içinde yer alıyor.

Akademide yer saha fakülteler;

Fakülteler ve Bölümler;

Denklik dalında öSYM Yerleşim Bölümleri

Asfaltit ve Petrol-Gaz üretiminin fiziki süreçleri

Denizde Petrol ve Gaz üretim araçları

Petrol ve Doğalgaz Jeolojisi

Petrol ve Gaz kuyularının açılması

Petrol-Gaz Boru hatlarının ve depolarının projelendirilmesi, inşası ve işletilmesi

Kimya Teknolojisi

Ekoloji Mühendisli

Uygulamalı Matematik

yer bilimi-Projeksiyon Fakültesi;

Petrol tarihi

Petrol ve Gaz Yatakları Keşfi

jeoloji Mühendisli

yer bilimi ve Hidrojeoloji

Jeofizik Arama Metotları Mühendisli

Mineralojöi, Petrografi ve Litoloji

Kimya Teknolojileri Fakültesi;

Petrol-Gaz Kimya işleme ve Teknolojisi

Kimyasal Teknoloji naturel Maddeler ve endüstri amaçlı Ekoloji

Yüksek Moleküler Bileşikler Mühendisliği

Vakıfların Kimyasal Teknolojisi

natürel Kimya Mühendisliği

genel ınorganik Kimya

Politoloji ve Felsefe

Petrol ve Mühendislik Fakültsi;

Teorik Mekanik

Metaller Teknolojisi

Makine bilgileri ve Kaldırma Makineleri

Pil üretim mekaniği teknoloji makineleri

Petrol-Gaz üretim mühendisliği

Makine, imalat ve materyal

yapı ilim Malzemeleri

Uygulamalı Mekanik

çizim Mühendisliği

Otomasyon üretim Teknolojileri Fakültesi

Yüksek Matematik Mühendisliği

üretim Süreçleri Otomasyonu

Otomasyon, Tele-Mekanikler

Bilgi-ölçüm ve Bilgisayar Teknolojisi

Metroloji, Standardizasyon ve kalite denetim

Bilgisayar Teknolojileri

Bilgisayar ve programlama Mühendisliği

Biyo-teknik ve tıbbi cihazlar

Enerji Fakültesi;

Fizik Mühendisliği

Enerji Mühendisliği

Elektroneknik ve Elektrik Kaynağı

Elektrik, endüstri ve Otomasyon Mühendisliği

Elektro-termik tesisleri ve yüksek gerilim mühendisliği

Petkrol-Gaz üretim Fakültesi

Mineral kayak alanlarını geliştirme

Petrol ve gaz kuyularında sondaj

Petrol Mühendisliği

Gaz ve gaz yoğunlaşmış alanları geliştirme ve üretim

Ulaşım ve gizleme

Hidrolik mühendisliği

işçi koruma

iktisat Uluslararasıilişkiler, Mühendislik ve yönetim Fakültesi;

Enerji idare Mühendisliği

Petrol Rafineri ve Kimya sahasında ekonomi ve yönetim

Makine Yapım Ekonomisi ve yönetimi

Uygulamalı matematik

Azerbaycan Petrol Akademisi; Georgia Devlet üniversitesi(ABD) Zigen üniversitesi(Almanya), Wilgemsfaken Lisesi(Almanya) Tronhame ilim ve Teknoloji üniversetise (Norveç), Rusya Devlet Petrol ve Gaz üniveristesi, Petrol ve Gaz Ploiesti üniversitesi (Romanya), Petrol ve Kömür üniversitesi(Cezayir), Tebriz üniveristesi (iran) Karaçi üniversitesi (Pakistan), Ortadoğu ve Hacettepe üniversitesi (türkiye) Paris Yag ve Motor üniversitesi, Nice Sofia Antiplois üniversitesi (Fransa), Genua üniversitesi(italya) gibi mühim üniversitelerin merkezleriyle ortak çalışmalarda bulunmakta.

Türkiyeden eğitim alacak öğrencilerden bölümlere % on kontenjan ayrılmıştır.

öğretim ücreti
1300- 1750 ABD Dolarıdır.
Hazırlık ücreti
950 ABD Dolarıdır.
memleket imkanı
üniversite yurt imkanı sunmaktadır. Yaklaşık 40 ABD Dolarıdır.
öğretim Dili
Azerice ve Rusçadır.

Petrol Akademisi Avrupa üniversiteler Birliği üyesidir. ve UNESCO Onaylı “ıNCORVUZ” mecburiyetindedir.

Petrol Akademisi Uluslararası birliktelikler yönde gelişebildiğine içinde:

Hazırlık uzmanları ve yabancı ülkeler için bilimsel personel
Profesör ve yabancı kurumlarında muallim personelin etkinlik, yüksek lisans ve sonrası yurt dışında mezun öğrencilere
Uluslararası eğitim programlarına katılmak
medeni Petrol Akademisi ve yabancı içinde kurumları
Baku’de ki yabancı ülkelerin temsilcileri ile işbirliği
türlü uluslararası firmalarla işbirliği
Uluslararası Dernekler üniversiteler ile işbirliği.
Petrol Akademisi ortak projelere aşağıdaki üniversite merkezleri ile çalışmalara katılmaktadır.

Georgia State üniversitesi (ABD)
Zigen üniversitesi (Almanca)
Wilgelmsfaken idadi (Almanca)
Tronhame ilim ve Teknoloji üniversitesi (Norveç)
Rusya Devlet Petrol ve Gaz üniversitesi
Petrol Gaz üniversitesi’nde Ploiesti (Romanya)
Petrol ve Kömür üniversitesi (Cezayir)
Tebriz üniversitesi (iran)
Karaçi üniversitesi (Pakistan)
Orta doğu ve Hacettepe üniversitesi (ülkemiz)
Yağ ve Motor Paris üniversitesi
Nice Sofia Antipolis üniversitesi (Fransa)
Genua üniversitesi (italya)
Fakülte bölümleri aşağıdaki oluşur:

Enstitüsü dil yeterlilik ve işletmeler endüstri amaçlı eğitim amaçlı hazırlık kursları sunar
Azerbaycan, Rusça, ingilizce, Fransızca, Almanca kursları verilmekte.

Lisansa, yüksek lisans, uzmanlık lisan kursları yapılmaktadır.

Akademik yıl 1260 saat sınırları arasında uygulamalı bilgisayardestekli ve planlı eğitim farkı kapsamaktadır.
Derslerin sonunda lisan yeterliliği diplomalar verilir.

jeoloji-Prospeksiyon fakültesi
Tarih (kafa – prof. Mamedov ıM)
Zenginleştirilmesi ve baş (keşif için petrol ve gaz yatakları – prof. Huseynov HM)
Petrol gaz piyasa jeolojisi (kafa – prof. Bagirov BA)
genel, tarihi yer bilimi ve hidrojeoloji (baş – Doç. Babayev.N.)
için arama yöntemleri Jeofizik (baş – prof. Memmedov PZ)
Mineralojisi, petrografisi ve litoloji (baş – prof. Khalifazadeh Ch.M.)
Chemico-Teknolojik fakültesi
Petrol ve gaz kimya proseeding ve teknoloji (baş – Profesör Adjamov K.Yu.);
Profesör kafa Kimyasal teknolojinin bitkisel maddeler ve endüstriyel ekoloji (Salimova N.);
Teknoloji Ya. M. yüksek moleküler bileşikler (baş – Profesör Bilalov);
Profesör başmühendisi vakıfların kimyasal teknolojisi (ıbragimov);
bitkisel kimya, (baş – Profesör Garayev SF);
umumi ve inorganik kimya, (kafa – prof. Agaguseynova metre);
Fiziksel ve Analitik kimya, (kafa – Profesör Mirzai Dı);
Politology ve Felsefe (kafa – Profesör Djafarzadeh JB).
Petrol-Mühendislik Fakültesi
Teorik Mekanik (kafa – Profesör Gurbanov RS);
Metaller teknolojisi (kafa – Profesör Mustafayev SM),
Makine teferruatları ve kaldırma makineleri (kafa – Profesör Kerimov ZH);
Pil üretim mekaniği Technologial makineleri ve Petrol-gaz üretimi ve ilerlemeden endüstri (başın cihazları – Profesör Abdulayev.R.);
Makine, imalat ve materyal ilerlemeden (head-prof. Rahimof AM)
SA) bilim materyal ve yapı malzemeleri (ısı poponun teknoloji. Prof. Qasimov SA)
Uygulamalı Mekanik (kafa – Profesör Gasanov RA);
Mühendislik çizim (baş – Profesör Habibov ıA)
Fakülte otomasyon üretim süreçleri Fakültesi
Yüksek Matematik (head-Profesör Salimov Y. Sh);
üretim Süreçleri Otomasyonu (head-Profesör Efendiev ıR);
Otomasyon, Telemechanics ve Elektronik (head-Profesör Humbatov RT);
Bilgi-ölçüm ve Bilgisayar Teknolojisi (head-profesör Mirsalimov.RM);
Metroloji, standardizasyon ve nitelik denetim (head-Profesör Farzaneh NG);
Bilgisayarlar Teknolojileri – kontrol Sistemleri (Destekli baş Profesör Aliyev RA);
Bilgisayarlar ve Programlama (head-Profesör Kerimov SG);
Biyoteknik ve Tıbbi Cihazlar (head-Doç. Profesör Abdullayev ıM)
Enerjik Fakültesi

Fizik (kafa – prof. Gasanov GT)
baş enerjetikler (kafa – prof. Abdullayev KM)
Elektroteknik ve elektrik kaynağı (Heat-prof. Kazimzadeh RZ)
Santrallar (baş – prof. Gusseynov A.)
Elektrik dişli ve endüstri tesisleri (head-prof.Farkhadzadeh EM) otomasyonu
Electrothermic tesisleri ve yüksek gerilim mühendisliği (head-prof.Kuliyev AM)
Gaz-Petrol üretimi fakültesi
Mineral Kaynaklar Alanları Geliştirme (head-assoc.prof.ısmailov RT)
Petrol ve Gaz Kuyuları Sondaj (kafa – prof. Mammadtagizadeh.N.)
Petrol Alanları Geliştirme ve üretim (baş – prof.Salavatov.T.)
Gaz ve gaz Yoğunlaşmış Alanları Geliştirme ve üretim (baş – prof. Samedov.TA)
Ulaşım ve saklama Petrol ve bitkisel Gaz (kafa – prof. Sattarov RM)
Hidrolik (kafa – prof. Ahmedov ZM)
işçi Koruma (kafa – prof. ısayev AY)
Rus Dili (kafa – Doç. Gasimova, EA)
Mühendis-ekonomik, uluslararası ekonomik ilişkiler ve idare fakültesi
Yakıt-enerji kompleksi alan iktisat ve idare (kafa – prof. Farzaliyev. M.);
Petrol rafineri ve petrol kimya konusunda ekonomi ve yönetim (baş – prof.Aliyev TN);
Makine yapım endüstrisi ekonomisi ve yönetimi (kafa – prof. Atakishiev m..);
Uygulamalı matematik (baş – assoc.professor Aydazadeh K.)
Yabancı Diller (baş – assoc.professor Mamedova RV);
Azerbaycan dili (kafa – assoc.professor Salakhova A.);
beden eğitimi ve spor (head-prof. Memmedov AA);
yabancı öğrenciler ofisi Dekanlık

Hazırlık eğitim fakültesi anda 43 talebe
Hazırlık fakülte aşağıdaki üç bölüm oluşur.
kısmı dil (daire başkanı Yacovleva Aı)
bölümü umumi eğitim (daire başkanı Kazimov RG ile)
kısmı beşeri (daire başkanı Yagizarov Sh.N. of)
11 Doktora olmaktadır ve öğretim üyelerinin bölümünde profesör 4 ve asistanlar bulunmaktadır.
Denklik Alınan öSYM Yerleşim Bölümleri
Asfaltit Ve Petrol-Gaz üretiminin Fiziki Süreçleri (4 Yıllık) (SAY2)
Denizde Petrol Ve Gaz üretim Araçları (4 Yıllık) (SAY2)
Denizde Petrol Ve Gaz üretim Araçları (4 Yıllık) (SAY2) (Burslu)
Petrol Ve Doğalgaz Jeolojisi (4 Yıllık) (SAY2)
Petrol Ve Gaz Kuyularının Açılması (4 Yıllık) (SAY2)
Petrol Ve Gaz üretim Makineleri Ve Teçhizatı (4 Yıllık) (SAY2)
Petrol Ve Gaz üretim Makineleri Ve Teçhizatı (4 Yıllık) (SAY2) (Burslu)
Petrol-Gaz Boru Hatlarının Ve Depolarının Projelendirilmesi, inşaası ve işletilmesi (4 Yıllık) (SAY2)
Petrol-Gaz Boru Hatlarının Ve Depolarının Projelendirilmesi, inşaası ve işletilmesi (4 Yıllık) (SAY2) (Burslu)
Petrol-Gaz Yataklarının işletilmesi Ve kullanması (4 Yıllık) (SAY2)
Petrol-Gaz Yataklarının işletilmesi Ve kullanmak (4 Yıllık) (SAY2) (Burslu)
Kimya Teknolojisi (4 Yıllık) (SAY2)
Ekoloji (4 Yıllık) (SAY2)
Uygulamalı Matematik (4 Yıllık) (SAY2)

zamanımız çağında ciddi yer tutan Gaz-Petrol gibi ihtiyaçlar konusunda akademik eğitim almak senin elinde… sık talep gören Azerbaycan Petrol Akademisi’nde yerin hazır… Bunun için Point Yurtdışı Eğitim’in profesyonel kadrosu eşliğinde Azerbaycan’a gidip okula kaydını yaptırabilirsin.

Daha ne duruyorsun…

Hayatının garantiye almak için acele et…

WhatsApp ya da Messenger üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!