Azerbaycan Devlet Neft Akademisi

Petrol üretimi ve kullanılması konusunda dünyanın en iyi akademilerinden biri olarak görülen Azerbaycan Devlet Neft Akademisi bilimsel açıdan kendini sürekli geliştirmeye devam ediyor. Azerbaycan Devlet Neft Akademisinde uygun maliyetlerle eğitim almak ve petrol ile ilgili lisans bölümlerinden birinde eğitim görmek için lisans programlarına göz atabilirsiniz.

Azerbaycan'da Eğitim

  KAYIT FORMU

  Ad & Soyad
  E-Posta
  Okumak İstediğiniz Bölüm
  Telefon
  Lise Diploması
  Lise Transkript
  Pasaport Fotokopisi

  Kolay başvuruyla kontenjandan yerinizi ayırtın.
  Azerbaycan Hakkında Öğrenci Görüşleri
  Azerbaycan Eurostar Yurtdışı Eğitim Merkezi
  Azerbaycanda Eğitim Dekan Röportaj Eurostar
  Azerbaycan Üniversiteleri Öğrenci Görüşleri

  Azerbaycan Devlet Neft Akademisi

  Günümüz dünyasının en büyük önde gelen mecbur ihtiyaçlarından birisi olan petrol Azerbaycan başta olmak üzere bir aşırı memleket için önem arz etmiş ve bu konu hakkında yüksek potansiyelli akademik okulların açılması ihtiyacı oluşmuştur. bilhassa Trans Hazar organik Gaz anlaşması dünyanın Türkiye’ninde aralarında bulunduğu mühim anlaşmalardan biridir. önümüzdeki yıllarda gibi anlaşma Trans Anadolu Dogal Gaz anlaşmasının yapılacağı bekleniyor. Ve buna yatırımlar, yaptırımlar, anlaşmalar söz konusu olacak bu gibi.. Bunu göz önünde bulundurursak önümüzdeki yılların hiç kuşkusuz eskimeyen, gündemini koruyacak olan ve bu anlamda öğrenci yetiştirmek Azerbaycan için son derece ciddi bir atılım. Petrol üretimi ve yaygınlaştırılması, kullanılması bunu teknik ve bilimsel açıdan daha da geliştirmek için Azerbaycan Devlet Petrol Akademisi bu anlamda dünyanın en mühim akademilerinden birisi olarak görülmekte.

  Sende Azerbaycan Devlet Petrol Akademisinde yerini kırmızı.. Ve uluslararası alanda kariyerinde ilerleyip pay sahibi ol. Dilersen Azerbaycan Devlet Petrol Akademisi’nin kısaca bir tarihine göz atalım ne dersin? 1920 yılında Bakü Politeknik Enstitüsü kurulmuş ve bu eğitim merkezi sonraları Azerbaycan Politeknik Enstitüsü (1923-1930), Azerbaycan Petrol Enstitüsü (1930-1934), Azerbaycan industrial (sanayi) Enstitüsü (1934-1959), Azerbaycan Petrol ve Kimya Enstitüsü (1959-1991), Azerbaycan endüstri üniversitesi (1991-1992) ve Azerbaycan Devlet Petrol Akademisi (1992 yılından) ismi altında petrol-gaz ve diğer sanayi alanları için yüksek nitelikli mühendis ve bilimsel pedagojik bölümler açılmıştır. Okulda öğrencilerin eğitim içinde ve dışında entelektüel şekilde bakış açılarını değiştirip geliştiren sosyal çalışmalar yapılıyor. Okulda entelektüel klupler yer alıyor. Klubun en popüler oyun etkinlikleri “Breyn-Ring”, “Ne? Nerede? Ne zaman? ” benzeri keyifli oyunlardır. Ve bu oyunlardan Breyn-Ring umumi-kültür bilgi oyununa bir çok aşırı üniversite katılarak yarışıyor ve Azerbaycan Tv gözde programları içinde yer alıyor. Akademide yer saha fakülteler;


  Fakülteler ve Bölümler

  • Denklik dalında öSYM Yerleşim Bölümleri
  • Asfaltit ve Petrol – Gaz üretiminin fiziki süreçleri
  • Denizde Petrol ve Gaz üretim araçları
  • Petrol ve Doğalgaz Jeolojisi
  • Petrol ve Gaz kuyularının açılması
  • Petrol – Gaz Boru hatlarının ve depolarının projelendirilmesi, inşası ve işletilmesi
  • Kimya Teknolojisi
  • Ekoloji Mühendisli
  • Uygulamalı Matematik

  Yer Bilimi – Projeksiyon Fakültesi

  • Petrol tarihi
  • Petrol ve Gaz Yatakları Keşfi
  • Jeoloji Mühendisli
  • Yer bilimi ve Hidrojeoloji
  • Jeofizik Arama Metotları Mühendisli
  • Mineralojöi, Petrografi ve Litoloji

  Kimya Teknolojileri Fakültesi

  • Petrol – Gaz Kimya işleme ve Teknolojisi
  • Kimyasal Teknoloji naturel Maddeler ve endüstri amaçlı Ekoloji
  • Yüksek Moleküler Bileşikler Mühendisliği
  • Vakıfların Kimyasal Teknolojisi
  • Natürel Kimya Mühendisliği
  • Genel ınorganik Kimya
  • Politoloji ve Felsefe

  Petrol ve Mühendislik Fakültesi

  • Teorik Mekanik
  • Metaller Teknolojisi
  • Makine bilgileri ve Kaldırma Makineleri
  • Pil üretim mekaniği teknoloji makineleri
  • Petrol – Gaz üretim mühendisliği
  • Makine, imalat ve materyal
  • Yapı ilim Malzemeleri
  • Uygulamalı Mekanik
  • Çizim Mühendisliği

  Otomasyon Üretim Teknolojileri Fakültesi

  • Yüksek Matematik Mühendisliği
  • üretim Süreçleri Otomasyonu
  • Otomasyon, Tele – Mekanikler
  • Bilgi – ölçüm ve Bilgisayar Teknolojisi
  • Metroloji, Standardizasyon ve kalite denetim
  • Bilgisayar Teknolojileri
  • Bilgisayar ve programlama Mühendisliği
  • Biyo – teknik ve tıbbi cihazlar

  Enerji Fakültesi

  • Fizik Mühendisliği
  • Enerji Mühendisliği
  • Elektroneknik ve Elektrik Kaynağı
  • Elektrik, endüstri ve Otomasyon Mühendisliği
  • Elektro – termik tesisleri ve yüksek gerilim mühendisliği

  Petrol – Gaz üretim Fakültesi

  • Mineral kayak alanlarını geliştirme
  • Petrol ve gaz kuyularında sondaj
  • Petrol Mühendisliği
  • Gaz ve gaz yoğunlaşmış alanları geliştirme ve üretim
  • Ulaşım ve gizleme
  • Hidrolik mühendisliği
  • İşçi koruma

  İktisat Uluslararası İlişkiler, Mühendislik ve Yönetim Fakültesi

  • Enerji idare Mühendisliği
  • Petrol Rafineri ve Kimya sahasında ekonomi ve yönetim
  • Makine Yapım Ekonomisi ve yönetimi
  • Uygulamalı matematik

  Azerbaycan Petrol Akademisi; Georgia Devlet üniversitesi(ABD) Zigen üniversitesi(Almanya), Wilgemsfaken Lisesi(Almanya) Tronhame ilim ve Teknoloji üniversetise (Norveç), Rusya Devlet Petrol ve Gaz üniveristesi, Petrol ve Gaz Ploiesti üniversitesi (Romanya), Petrol ve Kömür üniversitesi(Cezayir), Tebriz üniveristesi (iran) Karaçi üniversitesi (Pakistan), Ortadoğu ve Hacettepe üniversitesi (türkiye) Paris Yag ve Motor üniversitesi, Nice Sofia Antiplois üniversitesi (Fransa), Genua üniversitesi(italya) gibi mühim üniversitelerin merkezleriyle ortak çalışmalarda bulunmakta.
  Türkiyeden eğitim alacak öğrencilerden bölümlere % on kontenjan ayrılmıştır.


  Öğretim Ücreti

  • 1300 – 1750 ABD Dolarıdır.
  • Hazırlık ücreti
  • 950 ABD Dolarıdır.
  • memleket imkanı
  • Üniversite yurt imkanı sunmaktadır. Yaklaşık 40 ABD Dolarıdır.

  Öğretim Dili

  • Azerice ve Rusçadır.

  Petrol Akademisi Avrupa üniversiteler Birliği üyesidir. ve UNESCO Onaylı “ıNCORVUZ” mecburiyetindedir. Petrol Akademisi Uluslararası birliktelikler yönde gelişebildiğine içinde: Hazırlık uzmanları ve yabancı ülkeler için bilimsel personel Profesör ve yabancı kurumlarında muallim personelin etkinlik, yüksek lisans ve sonrası yurt dışında mezun öğrencilere uluslararası eğitim programlarına katılmak medeni Petrol Akademisi ve yabancı içinde kurumları Baku’de ki yabancı ülkelerin temsilcileri ile işbirliği türlü uluslararası firmalarla işbirliği uluslararası Dernekler üniversiteler ile işbirliği. Petrol Akademisi ortak projelere aşağıdaki üniversite merkezleri ile çalışmalara katılmaktadır.

  • Georgia State üniversitesi (ABD)
  • Zigen üniversitesi (Almanca)
  • Wilgelmsfaken idadi (Almanca)
  • Tronhame ilim ve Teknoloji üniversitesi (Norveç)
  • Rusya Devlet Petrol ve Gaz üniversitesi
  • Petrol Gaz üniversitesi’nde Ploiesti (Romanya)
  • Petrol ve Kömür üniversitesi (Cezayir)
  • Tebriz üniversitesi (iran)
  • Karaçi üniversitesi (Pakistan)
  • Orta doğu ve Hacettepe üniversitesi (ülkemiz)
  • Yağ ve Motor Paris üniversitesi
  • Nice Sofia Antipolis üniversitesi (Fransa)
  • Genua üniversitesi (italya)

  Fakülte bölümleri aşağıdaki oluşur

  Enstitüsü dil yeterlilik ve işletmeler endüstri amaçlı eğitim amaçlı hazırlık kursları sunar. Azerbaycan, Rusça, ingilizce, Fransızca, Almanca kursları verilmekte. Lisansa, yüksek lisans, uzmanlık lisan kursları yapılmaktadır. Akademik yıl 1260 saat sınırları arasında uygulamalı bilgisayardestekli ve planlı eğitim farkı kapsamaktadır. Derslerin sonunda lisan yeterliliği diplomalar verilir.


  Jeoloji – Prospeksiyon Fakültesi

  • Tarih (kafa – prof. Mamedov ıM)
  • Zenginleştirilmesi ve baş (keşif için petrol ve gaz yatakları – prof. Huseynov HM)
  • Petrol gaz piyasa jeolojisi (kafa – prof. Bagirov BA)
  • genel, tarihi yer bilimi ve hidrojeoloji (baş – Doç. Babayev.N.)
  • için arama yöntemleri Jeofizik (baş – prof. Memmedov PZ)
  • Mineralojisi, petrografisi ve litoloji (baş – prof. Khalifazadeh Ch.M.)

  Chemico – Teknolojik Fakültesi

  • Petrol ve gaz kimya proseeding ve teknoloji (baş – Profesör Adjamov K.Yu.);
  • Profesör kafa Kimyasal teknolojinin bitkisel maddeler ve endüstriyel ekoloji (Salimova N.);
  • Teknoloji Ya. M. yüksek moleküler bileşikler (baş – Profesör Bilalov);
  • Profesör başmühendisi vakıfların kimyasal teknolojisi (ıbragimov);
  • bitkisel kimya, (baş – Profesör Garayev SF);
  • Umumi ve inorganik kimya, (kafa – prof. Agaguseynova metre);
  • Fiziksel ve Analitik kimya, (kafa – Profesör Mirzai Dı);
  • Politology ve Felsefe (kafa – Profesör Djafarzadeh JB).

  Petrol – Mühendislik Fakültesi

  • Teorik Mekanik (kafa – Profesör Gurbanov RS);
  • Metaller teknolojisi (kafa – Profesör Mustafayev SM),
  • Makine teferruatları ve kaldırma makineleri (kafa – Profesör Kerimov ZH);
  • Pil üretim mekaniği Technologial makineleri ve Petrol – gaz üretimi ve ilerlemeden endüstri (başın cihazları – Profesör Abdulayev.R.);
  • Makine, imalat ve materyal ilerlemeden (head – prof. Rahimof AM)
  • SA) bilim materyal ve yapı malzemeleri (ısı poponun teknoloji. Prof. Qasimov SA)
  • Uygulamalı Mekanik (kafa – Profesör Gasanov RA);
  • Mühendislik çizim (baş – Profesör Habibov ıA)

  Fakülte Otomasyon Üretim Süreçleri Fakültesi

  • Yüksek Matematik (head – Profesör Salimov Y. Sh);
  • üretim Süreçleri Otomasyonu (head – Profesör Efendiev ıR);
  • Otomasyon, Telemechanics ve Elektronik (head – Profesör Humbatov RT);
  • Bilgi – ölçüm ve Bilgisayar Teknolojisi (head – profesör Mirsalimov.RM);
  • Metroloji, standardizasyon ve nitelik denetim (head – Profesör Farzaneh NG);
  • Bilgisayarlar Teknolojileri – kontrol Sistemleri (Destekli baş Profesör Aliyev RA);
  • Bilgisayarlar ve Programlama (head – Profesör Kerimov SG);
  • Biyoteknik ve Tıbbi Cihazlar (head – Doç. Profesör Abdullayev ıM)

  Enerjik Fakültesi

  • Fizik (kafa – prof. Gasanov GT)
  • baş enerjetikler (kafa – prof. Abdullayev KM)
  • Elektroteknik ve elektrik kaynağı (Heat – prof. Kazimzadeh RZ)
  • Santrallar (baş – prof. Gusseynov A.)
  • Elektrik dişli ve endüstri tesisleri (head – prof.Farkhadzadeh EM) otomasyonu
  • Electrothermic tesisleri ve yüksek gerilim mühendisliği (head – prof.Kuliyev AM)

  Gaz – Petrol Üretimi Fakültesi

  • Mineral Kaynaklar Alanları Geliştirme (head – assoc.prof.ısmailov RT)
  • Petrol ve Gaz Kuyuları Sondaj (kafa – prof. Mammadtagizadeh.N.)
  • Petrol Alanları Geliştirme ve üretim (baş – prof.Salavatov.T.)
  • Gaz ve gaz Yoğunlaşmış Alanları Geliştirme ve üretim (baş – prof. Samedov.TA)
  • Ulaşım ve saklama Petrol ve bitkisel Gaz (kafa – prof. Sattarov RM)
  • Hidrolik (kafa – prof. Ahmedov ZM)
  • işçi Koruma (kafa – prof. ısayev AY)
  • Rus Dili (kafa – Doç. Gasimova, EA)
  • Mühendis – ekonomik, uluslararası ekonomik ilişkiler ve idare fakültesi
  • Yakıt – enerji kompleksi alan iktisat ve idare (kafa – prof. Farzaliyev. M.);
  • Petrol rafineri ve petrol kimya konusunda ekonomi ve yönetim (baş – prof.Aliyev TN);
  • Makine yapım endüstrisi ekonomisi ve yönetimi (kafa – prof. Atakishiev m..);
  • Uygulamalı matematik (baş – assoc.professor Aydazadeh K.)
  • Yabancı Diller (baş – assoc.professor Mamedova RV);
  • Azerbaycan dili (kafa – assoc.professor Salakhova A.);
  • beden eğitimi ve spor (head – prof. Memmedov AA);

  Yabancı Öğrenciler Ofisi Dekanlık

  • Hazırlık eğitim fakültesi anda 43 talebe
  • Hazırlık fakülte aşağıdaki üç bölüm oluşur.
  • kısmı dil (daire başkanı Yacovleva Aı)
  • bölümü umumi eğitim (daire başkanı Kazimov RG ile)
  • kısmı beşeri (daire başkanı Yagizarov Sh.N. of)
  • 11 Doktora olmaktadır ve öğretim üyelerinin bölümünde profesör 4 ve asistanlar bulunmaktadır.
  • Denklik Alınan öSYM Yerleşim Bölümleri
  • Asfaltit Ve Petrol – Gaz üretiminin Fiziki Süreçleri (4 Yıllık) (SAY2)
  • Denizde Petrol Ve Gaz üretim Araçları (4 Yıllık) (SAY2)
  • Denizde Petrol Ve Gaz üretim Araçları (4 Yıllık) (SAY2) (Burslu)
  • Petrol Ve Doğalgaz Jeolojisi (4 Yıllık) (SAY2)
  • Petrol Ve Gaz Kuyularının Açılması (4 Yıllık) (SAY2)
  • Petrol Ve Gaz üretim Makineleri Ve Teçhizatı (4 Yıllık) (SAY2)
  • Petrol Ve Gaz üretim Makineleri Ve Teçhizatı (4 Yıllık) (SAY2) (Burslu)
  • Petrol – Gaz Boru Hatlarının Ve Depolarının Projelendirilmesi, inşaası ve işletilmesi (4 Yıllık) (SAY2)
  • Petrol – Gaz Boru Hatlarının Ve Depolarının Projelendirilmesi, inşaası ve işletilmesi (4 Yıllık) (SAY2) (Burslu)
  • Petrol – Gaz Yataklarının işletilmesi Ve kullanması (4 Yıllık) (SAY2)
  • Petrol – Gaz Yataklarının işletilmesi Ve kullanmak (4 Yıllık) (SAY2) (Burslu)
  • Kimya Teknolojisi (4 Yıllık) (SAY2)
  • Ekoloji (4 Yıllık) (SAY2)
  • Uygulamalı Matematik (4 Yıllık) (SAY2)

  Zamanımız çağında ciddi yer tutan Gaz – Petrol gibi ihtiyaçlar konusunda akademik eğitim almak senin elinde… sık talep gören Azerbaycan Petrol Akademisi’nde yerin hazır… Bunun için Point Yurtdışı Eğitim’in profesyonel kadrosu eşliğinde Azerbaycan’a gidip okula kaydını yaptırabilirsin. Daha ne duruyorsun hayatının garantiye almak için acele et…


   Hemen Danışmanlık Alın

   Formu doldurarak detaylı bilgi alabilirsiniz.   whatsapp1