Azerbaycan Bayrağı

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Bakanlar Konseyi tarafından ilk kez 9 Kasım 1918 tarifinden Azerbaycan bayrağı onayı yapılmıştır. Her yıl 9 Kasım’da Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından Devlet Bayrağı Günü kutlanmaktadır.

Azerbaycan'da Eğitim

Azerbaycan Bayrağı

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Bakanlar Konseyi tarafından ilk kez 9 Kasım 1918 tarifinden Azerbaycan bayrağı onayı yapılmıştır. Her yıl 9 Kasım’da Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından Devlet Bayrağı Günü kutlanmaktadır.

Azerbaycan bayrağı enine eşit üç yatay şeritten oluşmaktadır. En üstteki şerit mavi, ortadaki şerit kırmızı, alttaki şerit ise yeşil renktedir. Bayrağın ortadaki kırmızı şeridin orta kısmında her iki tarafta beyaz renkte yarım ay ve sekiz köşeli yıldız bulunmaktadır. Azerbaycan bayrağındaki her rengin bir anlamı bulunmaktadır.

Azerbaycan bayrağı tarihi

Azerbaycan bayrağı tarihi ilk olarak 1918 yılında Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti tarafından alınana kararla başlamıştır. Karara göre, bayrak yatay şeritler halinde mavi gök rengi, kırmızı ve yeşil renklerinden oluşmakta, kırmızı şerit üzerinde iki taraflı beyaz renkte sağa bakan yarım hilal ile (Rub El Hizb) sekiz köşeli yıldız yer almaktadır. Azerbaycan bayrağının boyutu ½ dir. Bayrağın boyutu ve resmi renklerinin kabul tarihi ise 5 Şubat 1991 dir. Bayrak ile ayrıntılar Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Bayrağı yasası ile diğer yasalarla düzenlenmiştir.

Azerbaycan bayrağı hangi renklerden oluşuyor?

Azerbaycan bayrağı yatay eşit şeritler halinde üç renkten oluşmaktadır. En üstte mavi, ortada kırmızı, en altta ise yeşil renk bulunmaktadır. Bayrağın ortasında kırmızı rengin üzerindeki hilal ve sekiz köşeli yıldız ise beyaz renktedir.

Azerbaycan bayrağı renkleri anlamı

Azerbaycan bayrağında yer alan renklerin anlamı bulunmaktadır. Görünüm itibarıyla renkleri ve ay yıldızı Türk bayrağına benzerdir. Üç renkten oluşan bayrağın üstteki mavi rengi coğrafyadaki Türk soyundan gelen toplulukların Türkçülük düşüncesini temsil eder. Gök rengi Türklerin önem verdiği bir renktir ve sembolik anlamı bulunmaktadır.

Bayrağın altındaki şeritte yer alan yeşil renk ise İslam uygarlığını ve İslamiyet’e inancı temsil eder. Bayrağın ortasındaki kırmızı renk ise uygarlığı temsil etmektedir. Temel olarak modern ve çağdaş bir toplumu, demokrasinin geliştirilmesi gibi evrensel değerlerin simgesidir.

Azerbaycan bayrağı amblemi neyi anlatmaktadır?

Azerbaycan bayrağı amblemi üzerindeki üç renk ulusal Türk kültürü, Müslüman inanç ve modern Batı demokrasisinin esaslarını simgelemektedir.

Azerbaycan bayrağı nasıl çizilir? Çizilirken nelere önem verilmelidir?

Azerbaycan bayrağı çizimi genel olarak kolaydır. Bayrağın üzerindeki mavi, kırmızı, yeşil renkteki şeritlerin genişliği birbirine eşit çizilmelidir. Kırmızı rengin üzerindeki hilal sağa doğru bakmalıdır. Sekiz köşeli yıldız ise hilalin önüne çizilmelidir.

Azerbaycan bayrağının ilk kez göklere çekiliş tarihi

Azerbaycan bayrağının ilk kez göndere çekiliş tarihi bayrağın 21 Haziran ile 9 Kasım 1918 tarihleri arasında kullanılmasıyla olmuştur. Azerbaycan bayrağı hakkındaki ilk hükümet kararı ise 24 Haziran 1918 tarihinde verilmiştir. Bayrak hakkındaki ikinci karar ise Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin Bakü’de faaliyetine başlamasından sonra kabul edilmiştir. 17 Kasım 1990 tarihindeki Nahçıvan Özerke Cumhuriyeti dönemindeki üç renkli bayrak özerk cumhuriyetin bayrağı kabul edilmiştir 18 Ekim 1991 tarihinde ise bağımsızlık hakkındaki Anayasa anlaşması kabul edilmiştir. Yeniden üç renkli bayrak devletin resmi bayrağı olarak kabul edilmiştir.

Azerbaycan bayrağı kaç yaşındadır?

Azerbaycan bayrağı kabul edildiği ve kullanılmaya başlandığı 1918 yılı dikkate alınırsa, günümüzde 101 yaşındadır.


    Hemen Danışmanlık Alın

    Formu doldurarak detaylı bilgi alabilirsiniz.    whatsapp1