• Tel: 0212 244 66 00
  • info@yurtdisindaegitim.com.tr

Sofya Kliment Ohridski Üniversitesi - Eurostar Yurtdışı Eğitim

Bulgaristan’ın ilk yüksek eğitim kurumudur. öğretim faaliyetleri 9.yüzyılın ikinci yarısına kadar devam etmiştir. Ronesans döneminde yeni fikirlerin oluşup gelişme göstermesi için yükseköğretim kurumuna dönüşmüştür. 1878 yılında eğitim ve kültür dalında hızla büyümeye başladı.

Balkanların en çok akademik çağdaş kurumudur. ülkenin en prestijli eğitim ilim merkezidir. Matematik ve Enformatik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Gazetecilik ve Kitle iletişim, ilahiyat, iktisat ve işletme, okul öncesi ve ilköğretim Okulu Eğitim Fakülteleri Sofya’nın türlü kampüslerinde yer alıyor.

Fakülteler:

Tarih Fakültesi

Klasik ve modern Filoloji Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Mektep öncesi Eğitim-ilköğretim Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Matematik ve Bilişim Fakültesi

Kimya ve Eczacılık Fakültesi

Yer bilimi ve Coğrafya Fakültesi

Felsefe Fakültesi

Slav çalışmaları Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Gazetecilik ve Kitle iletişim Fakültesi

İktisadi ve işletme Fakültesi

Fizik Fakültesi

Biyoloji Fakültesi

Tıp Fakültesi

bulunmaktadır. bununla birlikte üniversitede öğrencilerin daha iyi eğitim almalarını aktifleşip sosyalleşebilecekleri bağımsız bölümler yer alıyor. Bunlar;

Kütüphane, Basın Yayın Merkezi, Bilimsel ve Araştırma Merkezi, Bilgi ve iletişim Teknolojileri Merkezi, Konaklama ve Catering, Botanik bahçeleri yer almaktadır.

Kayıt için gerekli evraklar; Diploma, transkript, sağlık raporu ve laboratuar sonuçları, liseden referans belgesi, pasaport, kimlik fotokopisi, ikametgah, 10 tane fotoğraf.

Vize için lüzumlu evraklar; Taahhütname, vukuatlı nüfus kayıt örneği, uluslararası doğum belgesi, okul kabul belgesi, konaklama belgesi, kimlik fotokopisi, pasaport.

Bir sene süreli Bulgarca yahut ingilizce hazırlık eğitim verilir. dil sertifikası ile öğrenciler hazırlık programlarına kayıt yaptırmadan lisans eğitimlerine başlayabilirler.

Bölümler:

Tıp Fakültesi: 4628€ (ingilizce)

Avrupa ülkeleri ilişkileri 3850€ (ingilizce)

Bilgisayar Bilimleri Matematik (Bulgarca) 3850€

Geofizik, Kimya, Ekokimya, Bilgisayarlı Kimya, Nükleer Kimya, Kimya ve Fizik, Kimya ve Enformasyon, Biyoloji Bilimleri, Molekülsel Biyoloji, Bioteknolojileri, Ekoloji ve çevre Bilimleri, Biyoloji ve Kimya Bilimleri, Coğrafya ve Biyoloji, Biomanager ve Direnç Gelişimi, jeoloji Bilimleri, Coğrafya, Turizm, Bölgesel gelişim ve siyaset, Eczacılık, Tarih bilimleri, Arkeoloji Bilimleri, Etnoloji bilimleri, Arşiv Bilimleri ve iş yeri Tekniği, Geçmiş ve çağımız Güneydoğu Avrupa Bilimleri, Bulgar Filolojisi, Slav Filolojisi, Rus Filolojisi, Macar Filolojisi, Fransız Filolojisi, italyan Filolojisi, Romen Filolojisi, Alman Filolojisi, iskandinav dili ve edebiyatı, Arap dili ve edebiyatı, Türk dili ve edebiyatı, çin dili ve edebiyatı, Kore dili ve edebiyatı, Japon dili ve edebiyatı, Hint dili ve edebiyatı, iran dili ve edebiyatı, Ermeni Filolojisi, ingiliz Filolojisi, ispanyol Filolojisi, Portekiz Filolojisi, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Palitoloji, siyaset bilimleri, Kültüroloji bilimi, Kütüphane ve Enformasyon bilimleri, kamu yönetimi, hukuk, Uluslararası birliktelikler, Pedagoji ve Yabancı lisan, hususi pedagoji, Toplumsal pedagoji, Tasvir Sanatı betimleme, Müzik, Logopedi, mektep öncesi Pedagojisi, okul pedagojisi ve yabancı dil, Pedagoji ve kitlesel sanat komünikasyonu, Tıp rehabilitasyon ve Ergoterapi, Gazetecilik ve basın, kamu ilişkileri, Kitap yayıncılığı, iktisat, iktisat Yönetimi, Matematik, Uygulamalı Matematik, Matematik ve Enformasyon, istatistik, Enformasyon, Bilgisayar bilimleri, Yazılım mühendisliği, Haberleşme ve enformasyon sistemleri fizik, fizik mühendisliği, Nükleer tekniği ve Nükleer enerji, Astrofizik, Meteoroloji.

Bulgarca hazırlık: 3300€

Lisans eğitim Bulgarca: 3300€

Teminat: Eğitiminiz boyunca yapacağınız masraflarınızı karşılayabileceğinize dair banka cüzdanıyla göstereceğiniz 2000-3000€ teminat ücreti… Konsolosluk değiştirebilir ücreti.

Konaklama: 50-200€

Oturum: 250€

Vize: 100€ konsolosluk değiştirebilir ücreti.

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!