Nahçıvan Devlet Üniversitesi 2023 Güncel Ücretleri – Fiyat Listesi

Nahçıvan Devlet Üniversitesi 2023 Güncel Ücretleri – Fiyat Listesi

Nahçıvan Üniversitesi güncel ücretleri – fiyat listesi ; lisans , yüksek lisans, doktora programları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Nahçıvan Devlet Üniversitesi 2023 Güncel Ücretleri

Nahçıvan Devlet Üniversitesi 2023 Güncel Ücretleri

AZERBAYCAN NAHÇIVAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ DİL FİYAT YIL YÜKSEK LİSANS DİL FİYAT YIL DOKTORA DİL FİYAT YIL
Tıp Azerbaycan Türkçesi 2000$ 6 Yıl Uluslararası İlişkiler Azerbaycan Türkçesi 2000$ Anestezi ve Yoğun Bakım Azerbaycan Türkçesi 3500$ 3-4 Yıl
Diş Hekimliği Azerbaycan Türkçesi 2000$ 5 Yıl Hukuk Azerbaycan Türkçesi 2000$ Genel Cerrahi Azerbaycan Türkçesi 3500$ 3-4 Yıl
Veterinerlik Azerbaycan Türkçesi 2000$ 5 Yıl Veterinerlik Azerbaycan Türkçesi 1000$ Kardivasyüler Cerrahi Azerbaycan Türkçesi 3500$ 3-4 Yıl
Hukuk Azerbaycan Türkçesi 2000$ 4 Yıl Tarih Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 1300$ Üroloji Azerbaycan Türkçesi 3500$ 3-4 Yıl
İlaç Azerbaycan Türkçesi 2000$ 4 Yıl Beden Eğitimi ve Spor Azerbaycan Türkçesi 1300$ Ebe ve Kadın Hastalıkları Azerbaycan Türkçesi 3500$ 3-4 Yıl
Halk Sağlığı Azerbaycan Türkçesi 2000$ 4 Yıl Yabancı Diller ve Edebiyat Azerbaycan Türkçesi 1300$ Patoloji Azerbaycan Türkçesi 3500$ 3-4 Yıl
Piyano Azerbaycan Türkçesi 2000$ 4 Yıl Sosyal Hizmetler Azerbaycan Türkçesi 1300$ Diş Hekimliği Azerbaycan Türkçesi 3500$ 3-4 Yıl
Şarkıcılık Vokal Azerbaycan Türkçesi 2000$ 4 Yıl Muhasebe ve Denetim Azerbaycan Türkçesi 1300$ Epidemoloji Azerbaycan Türkçesi 3500$ 3-4 Yıl
Eczacılık Azerbaycan Türkçesi 1500$ 5 Yıl Yönetim Azerbaycan Türkçesi 1300$ Anıtların Restorasyonu Azerbaycan Türkçesi 3500$ 3-4 Yıl
Mimarlık Azerbaycan Türkçesi 1500$ 5 Yıl Matematik Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 1300$ Genel Pedagoji Azerbaycan Türkçesi 3500$ 3-4 Yıl
Tıbbi Acil Yardım Azerbaycan Türkçesi 1800$ Fizik Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 1300$ Mikrobiyoloji Azerbaycan Türkçesi 3500$ 3-4 Yıl
Hasta Bakımı Azerbaycan Türkçesi 1800$ Kimya Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 1300$ Müzik Sanatı Azerbaycan Türkçesi 3500$ 3-4 Yıl
Tıbbi Önleme Azerbaycan Türkçesi 1800$ Şarkıcılık Azerbaycan Türkçesi 1300$ Sosyal Felsefe Azerbaycan Türkçesi 3500$ 3-4 Yıl
Uluslararası İlişkiler Azerbaycan Türkçesi 1700$ Bestecilik Azerbaycan Türkçesi 1300$ Umumi Felsefe Azerbaycan Türkçesi 3500$ 3-4 Yıl
Arazi ve İslah Mühendisliği Azerbaycan Türkçesi 1000$ Oyunculuk Azerbaycan Türkçesi 1300$ Analiz ve Fonksiyonel Analiz Azerbaycan Türkçesi 3500$ 3-4 Yıl
Ekoloji Mühendisliği Azerbaycan Türkçesi 1200$ Sanat Çalışmaları Azerbaycan Türkçesi 1300$ Eğitim ve Yetiştirme Metadolojisi Azerbaycan Türkçesi 3500$ 3-4 Yıl
Demiryolu Taşımacılığı Azerbaycan Türkçesi 1200$ Müzik Çalışmaları Azerbaycan Türkçesi 1300$ Genel Tarih Azerbaycan Türkçesi 3500$ 3-4 Yıl
Alman Dili ve Edebiyatı Azerbaycan Türkçesi 1200$ Enstrümantal Performans Azerbaycan Türkçesi 1300$ Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Azerbaycan Türkçesi 3500$ 3-4 Yıl
Rus Dili ve Edebiyatı Azerbaycan Türkçesi 1200$ Güzel Sanatlar Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 1300$ İktisat Azerbaycan Türkçesi 3500$ 3-4 Yıl
Devlet ve Halkla İlişkiler Azerbaycan Türkçesi 1200$ Su Ekonomisi Azerbaycan Türkçesi 1300$ Matematik Azerbaycan Türkçesi 3500$ 3-4 Yıl
Felsefe Azerbaycan Türkçesi 1200$ İnşaat Mühendisliği Azerbaycan Türkçesi 1300$ Analiz Azerbaycan Türkçesi 3500$ 3-4 Yıl
Kara Taşımacılığı Mühendisliği Azerbaycan Türkçesi 1200$ Kara Taşımacılığı Mühendisliği Azerbaycan Türkçesi 1300$ Foksiyonel Analiz Azerbaycan Türkçesi 3500$ 3-4 Yıl
Psikoloji – Pedagoji Azerbaycan Türkçesi 1300$ Elektro-enerji Mühendisliği Azerbaycan Türkçesi 1300$ Beden Eğitimi Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 3500$ 3-4 Yıl
Matematik – Matematik Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 1300$ Devlet ve Belediye İdaresi Azerbaycan Türkçesi 1400$
Fizik – Fizik Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 1300$ Turizm ve Otel Yönetimi Azerbaycan Türkçesi 1400$
Kimya – Kimya Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 1300$ Biyoloji Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 1400$
Coğrafya Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 1300$ Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Azerbaycan Türkçesi 1500$
Biyoloji – Biyoloji Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 1300$ Kaynaklar Azerbaycan Türkçesi 1500$
Ekoloji – Toprak Bilimi Azerbaycan Türkçesi 1300$ Gazetecilik Azerbaycan Türkçesi 1500$
BiyoTeknoloji Azerbaycan Türkçesi 1300$ Kütüphane Bilimi Azerbaycan Türkçesi 1500$
Bilgi Teknolojisi Azerbaycan Türkçesi 1300$ Müze Çalışması ve Anıtların Korunması Azerbaycan Türkçesi 1500$
Su Ekonomisi Azerbaycan Türkçesi 1300$ Pedagoji Azerbaycan Türkçesi 1500$
İnşaat Mühendisliği Azerbaycan Türkçesi 1300$ Teknoloji Öğretimi Azerbaycan Türkçesi 1500$
Bilgisayar Mühendisliği Azerbaycan Türkçesi 1300$ Ekonomi Azerbaycan Türkçesi 1500$
Ulaştırma Mühendisliği Azerbaycan Türkçesi 1300$ Dünya Ekonomisi Azerbaycan Türkçesi 1500$
Jeodezi ve Kartografi Mühendisliği Azerbaycan Türkçesi 1300$ Bilişim Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 1500$
Jeoloji Mühendisliği Azerbaycan Türkçesi 1300$ Coğrafya Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 1500$
Yer Trafik Mühendisliği Azerbaycan Türkçesi 1300$ Çevre Azerbaycan Türkçesi 1500$
Elektrik Güç Mühendisliği Azerbaycan Türkçesi 1300$ Müzik Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 1500$
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Azerbaycan Türkçesi 1300$ Mimarlık Azerbaycan Türkçesi 1500$
Elektrik Mühendisliği Azerbaycan Türkçesi 1300$ Bilgi Teknolojisi Azerbaycan Türkçesi 1500$
Elektronik Bilgi Sistemleri Azerbaycan Türkçesi 1300$ Demiryolu Taşımacılığı Azerbaycan Türkçesi 1500$
Devlet ve Belediye İdaresi Azerbaycan Türkçesi 1300$ Ziraat Mühendisliği Azerbaycan Türkçesi 1500$
Sosyal Hizmetler Azerbaycan Türkçesi 1300$ Eczacılık-Farmakoloji Azerbaycan Türkçesi 1500$
Beden Eğitimi Öğretmenliği – Antrenörlük Azerbaycan Türkçesi 1300$ Gazetecilik Azerbaycan Türkçesi 1500$
Teknoloji Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 1300$
Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 1300$
Tarih Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 1300$
Kütüphanecilik ve Bilgi Azerbaycan Türkçesi 1300$
Müze Çalışmaları Azerbaycan Türkçesi 1300$
Arşiv Çalışmaları ve Anıtların Korunması Azerbaycan Türkçesi 1300$
Bilişim ve Bilişim Teknolojileri Azerbaycan Türkçesi 1300$
Tarih – Tarih Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 1300$
İngiliz Dili ve Edebiyatı Azerbaycan Türkçesi 1300$
Fransız Dili ve Edebiyatı Azerbaycan Türkçesi 1300$
Çeviri Bölümü (İngilizce Rusça) Azerbaycan Türkçesi 1300$
Rusça ve Doğu Dilleri Azerbaycan Türkçesi 1300$
Muhasebe ve Denetim Azerbaycan Türkçesi 1300$
İktisat ve Yönetim Azerbaycan Türkçesi 1300$
Dünya Ekonomisi Azerbaycan Türkçesi 1300$
Ekonomi (İngilizce) Azerbaycan Türkçesi 1300$
Pazarlama Azerbaycan Türkçesi 1300$
Sivil Savunma – Güvenlik Azerbaycan Türkçesi 1300$
Bilişim Azerbaycan Türkçesi 1300$
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Azerbaycan Türkçesi 1300$
Kamu Yönetimi Azerbaycan Türkçesi 1300$
Doğa Bilimleri Azerbaycan Türkçesi 1300$
Ziraat Mühendisliği Azerbaycan Türkçesi 1300$
Güzel sanatlar Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 1300$
Turizm – Turizm ve Otel Yönetimi Azerbaycan Türkçesi 1500$
Gazetecilik Azerbaycan Türkçesi 1500$
Resim ve Boyama Sanatı Azerbaycan Türkçesi 1500$
Tercümanlık (İng-Frz Alm Rsç Frsç Arpç) Azerbaycan Türkçesi 1500$
Oyunculuk Sanatı Azerbaycan Türkçesi 1800$
Halk Enstrümanları Performansı Azerbaycan Türkçesi 2000$
Piyano Azerbaycan Türkçesi 2000$
Yaylı-Telli Çalgılar Azerbaycan Türkçesi 2000$
Nefesli Çalgılar Cihazları Azerbaycan Türkçesi 2000$
Solo Şarkıçılık -Vokal Azerbaycan Türkçesi 2000$
Bestecilik Azerbaycan Türkçesi 2000$
Orkestra Şefliği Azerbaycan Türkçesi 2000$
Müzik Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 2000$
Müzikoloji – Müzik Çalışmaları Azerbaycan Türkçesi 2000$
Puanla
[OY: 3 Ortalama: 4.3]

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

whatsapp1