• Tel: 0212 244 66 00
  • info@yurtdisindaegitim.com.tr

Varşova Cardinal Stefan Wyszynski Üniversitesi - Eurostar Yurtdışı Eğitim

1999 yılında kurulmuştur. Teoloji konusunda ünü Polonya dışına taşan ve Avrupa’nın en önemli akademik kurumlarından birisi olarak kabul edilen Varşova Cardinal Stefan Wyszynski üniversitesi ayrıca psikoloji ve felsefe hakkında da yurtdışı üniversite eğitimi için dünyanın pek çok fazla farklı ülkesindeki öğrencinin ilk tercihi durumuna gelmiştir. şimdilerde Varşova Başpiskoposluğu içerisinde hizmet sağlayan Teoloji kısmı bünyesinde yaptığı çalışmalarla Avrupa genelinde Hıristiyan aleminin saygısını elde eden üniversite, bu özelliğiyle başka Polonya üniversiteleri içinde ayrıcalıklı bir statüye sahiptir. Teoloji üzerinePolonyada üniversite eğitimi almak isteyen yabancı öğrencilerin ilk tercihi olan Varşova Cardinal Stefan Wyszynski üniversitesi bununla birlikte Polonya Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa geliştirdiği uygar bilimler eğitim programlarına da sahiptir.

Polonyada üniversite düzeyinde eğitim vermesine rağmen ülkenin komünizm ile yönetilmesi itibarıyla Roma Katolik Kilisesi, Varşova Teoloji Akademisi’ni 1989 yılında komünist hükümet yıkılana dek tanımamıştır. Komünist rejimin yıkılmasının ardından akademi şekilde özerk eğitim hayatını sürdüren yükseköğretim kurumu, 1999 yılında Varşova Cardinal Stefan Wyszynski üniversitesi adıyla üniversite statüsüne yükselmiştir. Bu tarihten itibaren Polonya üniversite eğitim düzeyini ciddi manada yükselten üniversite, günümüze dek yaptığı akademik çalışmalarla da dünya genelinde adından söz ettirmiştir. Varşova Cardinal Stefan Wyszynski üniversitesi, Avrupa’daki Hıristiyan toplumların da büyük saygı duyduğu bir yükseköğretim kurumudur. Roma Katolik Kilisesi’nin bir öncesi papası olan Papa 2. Jan Pol’ün aslen Polonyalı olması ve Polonya halkının büyük sevgisini kazanması, Varşova Cardinal Stefan Wyszynski üniversitesi’nin de Polonyada eğitim vermeye başladığı günden itibaren halkın saygısını kazanmasına neden olmuştur.

Felsefe tarihinin kapsamlı analizlerine dayanan ve aynı sürede modern felsefi görüşlere de yer verilen eğitim programlarıyla Polonyada eğitim almak isteyenlerin ilk tercihleri içinde yer alanVarşova Cardinal Stefan Wyszynski üniversitesi, modern felsefenin ciddi görüşlerinin yer aldığı akademik yayınlarıyla da dünya genelinde takip edilmekte. Teoloji, felsefe ve psikoloji konusunda Polonya üniversite eğitim düzeyine aşırı büyük katkı verici üniversite, sahip olduğu akademik arşivle de özellikle Avrupalı akademisyenlerin ve tetkiklerin sıkça başvurduğu bir yükseköğretim kurumudur. üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Sanat tarihsel bölümü dünyanın pek çok aşırı ayrıcalıklı ülkesinden öğrenciye ev sahipliği yapmakta ve Avrupa medeniyetlerinin sanat tarihine olan katkıları üzerine saygın bir eğitim sunmaktadır.

Tarih biliminin en mühim kaynağı olan arkeoloji üzerine de eğitim verici üniversite, adlandırılan medeniyet tarihinin en önemli medeniyetleri hakkında geniş içerikli eğitim programlarına sahiptir. Avrupa’nın en saygın yükseköğretim kurumlarından biri olan ve üst düzeyli eğitim programlarına sahip olan Varşova Cardinal Stefan Wyszynski üniversitesi, Polonya üniversiteleri fiyatlarıincelendiğinde gerçek manada makul düzeyli bir üniversite şekilde öne çıkmaktadır.
Avrupa’nın en modern, prestijli üniversitesinde eğitim almak istemez misin?

O halde kariyerin için hemen karar vermelisin..

Zamanı lehine çevir…

Eğitim hayatına ilk adımını at..

Gelecek senin…

Kariyer senin her şeyin…

Fakülteler ve Bölümler

Hukuk ve İdari Bilimler Fakültesi

Tarihi ve Edebiyatı Kaynakları Bölümü Canon Hukuk
Polonyalı Hukuk Kilisesi Tarihi Bölümü
Katedral Kilisesi Hukuk Teorisi
Katedral Kilisesi Evlilik ve Aile Hukuku
Hukuk Tarihi Anabilim Dalı
Roma Hukuku Anabilim Dalı
Asli Ceza Kanunu ve Süreci Anabilim Dalı
Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Maddi olmayan mülkiyet haklarının Bölümü
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Tarih Bölümü ve Sosyal Bilimler

Arkeoloji
İç Güvenlik
Ekonomi
Avrupa çalışmaları
Sanat Tarihi
Müzecilik
Müzikbilim
Siyaset Bilimi
Sosyal Çalışma
Sosyoloji
Hristiyan Felsefe Fakültesi
Canon Hukuk Fakültesi
İlahiyat Fakültesi

Eski Ahit tefsir Bölümü
Yeni Ahit tefsir Bölümü
İncil Giriş Bölümü
İncil Tarih Bölümü
İncil İlahiyat Sandalye
Edebiyat Niedzytestamentalnej Bölümü
İncil Çalışmaları Bölümü
Temel İlahiyat Bölümü
Temel Kristolojinin Bölümü
Eklesioloji ve Praxeology Apologijnej Bölümü
Teori ve İlahiyat Poznan Bölümü
Dogmatik İlahiyat Bölümü
Dogmatik İlahiyat Sandalye
Pozitif İlahiyat Fakültesi
Modern İlahiyat Bölümü
Mariology Bölümü
İlahiyat Felsefi Temelleri Bölümü
Ahlaki İlahiyat Bölümü
Biyoetik ve Ekoteologii Bölümü
Temel Ahlaki İlahiyat Bölümü
Ahlaki İlahiyat Ayrıntılı Bölümü
Ahlaki İlahiyat Tarihi Bölümü
İlahiyat ve Sosyal Yaşam Bölümü
Ruhsal İlahiyat Bölüm
Ruhsal İlahiyat Fakültesi
Avrupa Maneviyat Bölümü
Hgiografi Bölümü
Ekümenik İlahiyat Bölümü
Ecumenism Bölümü
Tapınma Tarihi Bölümü
Tapınma İlahiyat Bölümü
Vaaz Tarihi Bölümü
Vaaz İlahiyat Anabilim DalI
Bölüm Catechetics
Catechetics Temel Bölümü
Catechetical Eğitimi Bölümü
Malzeme Catechetics Bölümü
Catechetics Psikolojik ve Eğitim Kurumları’na Bölümü
Pastoral İlahiyat Bölümü
Pastoral İlahiyat Temel Bölümü
Pastoral İlahiyat Ayrıntılı Bölümü
Misyon Tarihi Bölümü
Misyon İlahiyat Bölümü
Dinler İlahiyat Bölümü
Din Bölümü Görüngübilimi
Dinler Tarihi Anabilim Dalı
İletişim İlahiyat Bölümü
Eğitim Medya Bölümü
Gazetecilik Praxeology Bölümü
Kültürel Antropoloji Bölümü
Diyalog ve İlahiyat Sanatsal Kültür Bölümü
İncil çalışmaları Bölümü
Temel İlahiyat ve Dogmatik Bölümü
Modern İlahiyat Bölümü
Ahlaki İlahiyat ve Maneviyat Sandalye
Kilise Tarihi ve Patrology Bölümü
Hıristiyan kişiselcilik Bölümü
Hıristiyan Felsefe Bölümü
Din ve Katolik Sosyal Eğitim Sosyolojisi
Pastoral Teoloji ve Psikoloji Bölümü
Canon Hukuk Anabilim Dalı
Catechetics Bölümü